Samtal #13 via AiA Maria, January 25th, 2021

 

Samtal #13 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Vi ser eldar tändas överallt runt om på er blå planet. Eldar som är varandras motsatser. Å ena sidan ser vi explosiva eldar sprungna ur uppdämd förtvivlan och frustration å andra sidan eldar av kraftfullt slag i kärlekens namn.

Explosiva eldar skapade av undertryckt missnöje, ilska och hat är eldar utan riktning som flammar upp och förstör och förtär.

Tända eldar grundade i kärlekens ja medkänslans kraft balanserar upp och skapar en medvetandehöjning.

Vi säger er detta:-”Var varsamma med vilka eldar ni tänder och vem ni överlämnar tändstålet till. Var uppmärksamma på signalerna ni får om vad som landar i er varelse. Det är ett att reagera och ett annat att medvetet välja att agera. I rädsla reagerar ni per automatik och nu är tid att öva en motsatt vana.

Ni måste inget göra-ett första steg bort ifrån er vana att reagera är att stanna upp och reflektera över vad som händer inom er. Ja släpp för en stund i taget fokus på vad som sker runt omkring er och tillåt er att stanna i det som rörs upp i er.

Vi ger er här bilden av en stor gryta över elden. Grytan är täckt av ett lock. I takt med att värmen stiger i dess innehåll desto svårare är det att hålla locket på plats utan att innehållet börjar att sippra över. Vi ser mångfald av dessa grytor som en form av tryckkokare som till slut exploderar. En del exploderar ofta och mycket, andra lite mindre och en del av er har under många långa tider inte pyst över alls.

Känn efter och se era mönster av inlärt och memorerat.

Detta är vägen till medvetet val av att tända er egen kraftfulla eld istället för att lägga bränsle ja kraft på någon annans. Ja det är så energier verkar och ni är fria att söka och finna balansen.

Vi uppmanar er att lyfta på locket för att syna dess innehåll. Människan har vandrat många liv och samlat dess innehåll. Det är inget måste att förstå allt dess innehåll ej heller är det någon nödvändighet att tvinga fram något upp till ytan.

Vi säger er detta:-” Vi belyser er gryta vars innehåll bär trauman som under lång tid har ignorerats. Vi belyser möjligheten att syna givet recept vars innehåll bär bedövande effekt.Vi belyser möjligheten att i ljuset se ert eget livgivande recept som skänker er livskraften i att läka det som hindrat er från att uppnå er egen fulla potential.

Allt är möjligt I tända eldar. Ni är fria att välja explosiv och okontrollerbar eller att i dess motsats lugnande låta er att tröstas och läkas.

Vi påminner här om att motstånd föder motstånd. Vi säger er att det är inget fel att strida men i ljuset av er egen kraft kommer striden att se mycket, mycket annorlunda ut.

Vi ser mången av er slåss och strida med edra yxor viftande i blindo som om ni ej ser er verkliga fiende. Vi säger er detta:-” Det är inte möjligt att se er egentliga fiende förrän ni har öppnat edra ögon och synat given”.

Vi väljer här att använda edra ord som strid och fiende men ur vårt perspektiv finns inget rätt och fel ej heller något som fiende eller strid det finns endast olika val att göra. Det är endast edra egna tankar som begränsar er verklighet ingen annans.

Detta är nålsögat kamelen behöver gå igenom.

Ifrån vårt perspektiv ser vi att mången av er upplever era själars mörkaste nätter. Vi vill därför påminna om att var och en av er bär ljuset och det är väldigt lite ljus som behöver synas när det är som mörkast för att ni ska minnas elden ni själva bär och är.

Vi ger er bilden utav mörker som i pandemi och rädslan för att dö. Vi säger er detta:-” Liv är evigt och ni kan om ni väljer så se just denna vår sanning i ert eget kraftfulla ljus och därigenom släppa striden och tillåta er att i tillit göra nya val som är sprungna ur ert hjärta fria från det kollektivas tankar som förmedlar tvingande beslut för att ni ska undgå fattigdom och död”.

Sanningen är att i det ögonblick ni väljer att byta ut re-agera mot att agera förändras allt ja vi säger allt i er verklighet. Sådant ni tidigare bedömt som ingenting blir till allting och i upplevelsen av alltings mening och samhörighet finner ni er befriade från rädslans framtvingade kamp.

Vi ber er här att betänka denna vår sanning:”Ingen-ting bär -all-ting”.

Tänd ett ljus för allt ni bär och är -så tänder ni elden i medvetet och kraftfullt riktat ljus-den eld ni själva är och bär fram.

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...