Samtal #24 via AiA Maria, 17 Februari, 2021

 

Samtal#24 via AiA Maria

 

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Vi ser människan ”två sina händer” som i förtvivlan och frustration.

Vi ser människan ”tvätta sina händer” som i restriktion.

 

Vi säger eder detta:-”Ni kan om ni vill synkronisera dessa två till att transformera det ni inom eder bär.

 

Ni kan om ni vill välja att tillåta eder att tvätta än mer än edra händer när ni tvagar eder.

 

Stanna i tid-var närvarande i andetag-tillåt vatten i ögonblick befria eder från de tankar som förtvivlar eder.

 

Detta är vägen till eder befrielse.

Detta är vägen till att släppa edert motstånd.

Detta är vägen ni oundvikligen vandrar oavsett om ni väljer medvetet eller ej.

 

Vi vill här tala om edert ord förtvivlan som i en negation.

Vi ser ordet som för-tvivlande som i tvekan och misstro.

Misstro för oss ser ut som missad ja förlorad tro.

 

Vi säger eder detta:-” Här i denna vår sanning om eder upplevelse av förlorad tro finner ni en pusselbit som väger tungt men som när ni ser lättar upp edra liv och byter ut förlorat mot vunnet.

Vunnet är ej vinst som i tävling. Vunnet är att ni återtar den tro ja vetskap ni i er varelse bär.

 

Vi ser mänskligheten uppleva det ni bedömer som förluster.Vi ser edert lidande, känner eder smärta och sänder eder alla kärlekens helande kraftfulla ljus-var så säkra!

 

Ur vårt perspektiv är förlust ingen negation-vi ser att det ni bedömer som förluster transformerar ja skänker förändring som i nya perspektiv.

Vi ser i detta -nya perspektiv-eder gå vägen tillbaka som i tillbaka till edert ursprung.

Detta edert ursprung är ALLTet som är kärleken fri från villkor.

 

Vi manar eder att betänka denna vår sanning. Reflektera över det som väcks inom eder. Tillåt edert inre väckas upp i kärlekens trygga famn.

 

Ursprungskällan är tillgänglig för alla av eder alltid i all tid.

Ni är fria att tro på denna vår sanning och ni är fria att avstå men vi säger eder detta:-”Var och en av er står i förbindelse med allt oavsett om ni tror eller misstror.

 

Inget rätt eller fel finns-vi endast påminner eder om att det är möjligt att avtäcka hela eder skapelse och vila trygg fri från upplevelser av förluster.

 

Förluster är ej möjligt i allt som finns i allt som är.

 

Ja visst är det en hisnande tanke!

 

Ni är fri att tillåta eder ta hissen ända upp!

 

Vänd blicken se edra stjärnor och vinka-bär visshet om att vi blinkar tillbaka!

 

 

 

Tänd ett ljus och påminn eder om den stjärna ni var och en är!

 

 

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...