James Gilliland, 23 januari 2021

 

James Gilliland: Den Personliga Kraften

den 23 januari 2021

Vi har berättat att vårt solsystem rör sig in till ett mycket energifyllt område i rymden. Vi har också berättat om hur de högre-dimensionella varelserna, helgonen, de visa männen och mästarna använder sig av dessa händelser för att gynna Mänsklighetens och Jordens uppvaknande och healing.

Vi befinner oss på höjdpunkten av dessa tider, slöjorna mellan världarna blir allt tunnare och på en global nivå känner man av effekten av deras medvetande och energi. De för med sig medvetenheten om hur andligt och teknologiskt avancerade civilisationer lever. Vilket många refererar till som den Universella Lagen.

Denna lag finns invävd i alla heliga böcker och religioner, men den fördunklats av kungar och institutioner som ändrade på dem för att de skulle passa deras behov. Dessa kungar och institutioner separerade sig själva från den Ständigt närvarande Skaparen som har sitt viste inom hela Skapelsen. De höjde upp sig själva till utvalda, till mellanhänder med den enda sanna kunskapen och kopplingen. De förevigade externa Gudar, separata från människan och naturen. Begränsade versioner av allestädesnärvaron.

Detta var för att kontrollera och dominera människorna, samt för personlig makt och rikedom. Gud förbjude att människorna skulle komma på att Gud bor inom dem och att ingen mellanhand behövs. Många mästare från flera kulturer samtyckte alla till en Ständigt närvarande, Allsmäktig, Allvetande Gud. Vägen att vandra var att genom bön och meditation vända sig inombords.

”Den personliga kraften härstammar från insikten att du inte är en person. Du har en kropp och en personlighet, men i sanning så är du en multi-dimensionell varelse som existerar i ett vibrationsmässigt kontinuum i mer utvidgade former av medvetenhet, hela vägen tillbaka till Källan.”

Kontrollhavarna har inrättat ett system som är utformat för att låsa in er i kroppen och personligheten, Överlevnad, sex och makt är de första tre energi-centrumen eller Chakrana.

Upplevd Kärlek, uttalad Kärlek, Gud som ses i alla ting samt JAG ÄR Gud är de följande fyra. (1)

Förhoppningsvis börjar vid det här laget några storslagna avslöjanden röra på sig. Vad bombarderar Hollywood, musikindustrin, massmedias sociala medvetande generellt er med dygnet runt och kapar er fokus och uppmärksamhet?

Rädsla är det huvudsakliga som låser in er i överlevnad. Sex är nummer ett, pornografi nummer ett i sökmotorerna, UFOs är nummer två, så där finns en del kompenserande fördelar.

Makten är fullständigt vriden. Den verkliga makten kommer från att man känner till sitt eget unika syfte för att leva, samt att ge service till andra. Kärlek är den ultimata makten; kärlek tjänar och bemäktigar.

Ser ni att Solen ber om något i gengäld; har den någon dold agenda?

De ändrade och förvridna formerna av överlevnad, sex och makt bor i personligheten. De bor även i kroppen såsom ett cellminne.

Lusten efter falsk makt och rikedom av ignoranta och moraliskt utmanade individer alltigenom historien har ärrat och hämmat mänsklighetens evolution.

Okunskapen om den Ständigt närvarande Skaparen inom hela Skapelsen har skapat uppdelningarna mellan raser, kulturer och naturen.

Denna insikt i sig skulle kunna återställa himlen till Jorden.

Skaparen älskar mångfald; den skapade polariteterna som skulle förenas i sina egna skapelser.

Det ligger en stor skillnad mellan positivt/negativt Gott och ont.

Det onda förstås bäst såsom attityder och gärningar utanför den Universella Lagen, vilka för det mesta har uppstått ur okunskap. Det finns människor och varelser, sedda och osedda, som faller inom denna kategori.

Vardera måste känna till upplysningen, ingendera får förneka den.

Själv-Mästerskap är förmågan att upprätthålla sin självauktoritet, urskilja skillnaden, skapa ett heligt rum, samt avlägsna eller heala osynliga negativa inflytanden.

Det är att behärska dömande, sina emotioner, utöva kärleksfull objektivitet men att ändå förmå upprätthålla urskiljning genom hjärtat.

Er själ sitter precis intill hjärtat; den är föreningen till de högre dimensionerna.

Himlen på Jorden är ett pågående arbete med en mängd underhåll.

Vi får en hel del hjälp.

Fotnot: (1) Fjärde, femte, sjätte och sjunde chakrana.

 

https://tinyurl.com/yxjwb7m9

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...