Samtal #27 via AiA Maria, 24 februari, 2021

 

Samtal #27 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om kärleken !

Ur vårt perspektiv synes människan förväxla kärleken med ”bytesaffärer”.

Detta är ett sätt och inget fel men vi ser edra affärer ofta misslyckas.

Detta edert ord misslyckas ser vi som ”missad ja förlorad lycka” som i förlust i edra kärleksrelationer.

 

Det är här just här en viktig nyckel finns till hjärtat som bär kärleken ljus.

Kärlekens rena, klara, sanna essens är medkänsla.

 

Vi byter här ut medkänsla till ”med känsla” som i att kärlek rymmer alla känslor.

Vi betonar här att medkänsla rymmer ja tillåter samtliga edra känslor.

Medkänsla omfamnar allt var och en av eder bär och är.

 

Här finns en pusselbit till det ni upplever i förlustaffärer som i att eder förväntade upplevelse av kärleken uteblir.

 

Vi ser människan förväxla medkänsla med acceptans.

I rädsla för att acceptera det ni bedömer som för mycket- stänger ni edra hjärtan ja ni avslutar edra affärer i förtid som i innan kärleken når eder.

 

Här vill vi be eder reflektera över denna vår sanning!

 

Vi hör hör kollektivets tankar: Jag vill inte bli sårad! Jag vägrar att offra mig!

 

Vi väljer här att ställa eder frågan:- ”Varifrån kommer eder sanning om att något någonsin kan offras”?

 

Ni är fulländade varelser som äger all vetskap i kärlekens ljus!

 

Eder upplevelse av offret bär memorerat av att ni är underkastade makt som i förlorad egen kraft.

Mänskligheten har offrat mer eller mindre av allt under långa tider och många liv därav eder reaktion att ”hoppa av affärer”.

 

Vi säger eder detta:- Ni kan ingenting förlora! Ni är fulländade varelser av ljus!

I illusionen av att ni något kan förlora när ni visar upp den ni är- är ”spelet” förlorat. Ni är fria att se igenom illusionen! Ni är fria att förändra eder roll! Ni är fria att avstå ”dramat”!

 

Vi ser detta edert egen- skapade drama utspela sig gång på gång på gång.

Under skuldens mantel dukar ni under. Skulden och skammen inför dessa edra tankar och känslor som ni bedömer som felaktiga.

 

Vi frågar eder:-”Är detta eder egen bedömning eller är det någon annans sanningar ni lever?

Vem har bestämt att vissa av edra upplevelser är fel som i belagda med skuld?

 

Är dessa edra memorerade tankekonstruktioner huggna i sten?

 

Vi säger eder detta:-” Varje tanke, varje känsla, varje upplevelse är gudomliga gåvor till eder om ni väljer att just se. Se-som i att uppmärksamma, tillåta ja omfamna hela eder varelse.

 

Vi ber eder reflektera över denna vår sanning! Det är okej att känna allt, det är okej att tänka allt, det är okej att uppleva allt. Detta är vägen till eder helhet.

Se och ta in ordet -helhet.

 

HEL-het skapas av alla delar tillsammans eller hur?

 

Vi avslutar för nu med att ge en ledtråd hem till eder själva. Ni kan om ni vill välja att spegla eder i spegeln. Se in i edra ögon! Se IN i eder själva. Skåda edert djup! Hälsa eder själva! Fråga eder spegelbild:-Vem är jag? Tillåt eder att stanna i djupet- i tiden- som skänker svaret.

 

I ett medvetet val av att se hela eder varelse som i allt- är det möjligt att inleda varje morgon med denna övning som i en ritual. Avsluta med att tacka för det kärleksfulla ljus ni bär och är.

Vi är med eder varje steg på vägen, vi sänder ljus i mörker var så säkra, vi ser eder spegelbild spegla vår! Tack!

 

Tänd ett ljus för gemenskap i helhet!

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...