Samtal #16 via AiA Maria, 31 januari, 2021

Samtal #16 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Vi ser för att använda ert ord- förvirring på er planet.

Vi ser ordet som före virring som tiden före ni

trasslat er ut- funnit tråden i den för er tilltrasslade verklighet

mången av er upplever vara sanningarna i edra liv.

 

Vi säger er detta:-” Den av er skapade förvirring

skänker er möjligheten att uppleva och väcka behovet

av att ifrågasätta de tankekonstruktioner som

styr er förvirring.

 

I edra memorerade system där gränser sätts av de

ni benämner som ”de lyckligt lottade” tillåter ni er själva att

förminskas. Det är inget fel men vi ber er här reflektera över

om det inom er upplevs som ett rätt att ni betalar priset,

avstår från er eget rätta för någon annans tillfredsställelse?

 

Vi frågar er om denna eran sanning fungerar tillfredsställande?

 

Här väljer vi att dela upp ordet tillfredsställande till till-fred-ställa

som i till att vägen till fred går inom er själva.

 

Ni kan om ni vill leva i fred. Allt annat är en illusion.

 

Vi hör kollektivets motstånd till denna vår sanning.

Vi ber er reflektera över hur det känns inom er när ni upplever konflikt

kontra balans inom er och säger er detta:-”I ögonblick av balans bär och är

ni fred personifierad.

I konflikt finns ingen frid eller hur?

 

Valet står mellan det som är medkänslans eller hatets väg.

Dessa två polariteter är det enda ni behöver se. Denna vår sanning behöver inga krångliga uträkningar och formler ja det är enkel matematik.

 

Det ni inom bär är det ni ser utom. Inga fel eller rätt-det är endast olika val.

 

Olika val som från vårt perspektiv alltid skänker förväntat resultat.

 

Vi ser ett system som håller fast motstånd som i skuld och hat som en kär gammal vän.

Vi frågar er:-” Varför håller ni fast dessa trosföreställningar trots tyngden dessa skapar på era axlar?

 

Vägen till fred går via er mitt-ert hjärta.

Vi ger er bilden av lodet som går igenom hela er varelse och säger att det finns oändliga möjligheter att nå upplevelsen fri från skuld och skapelsen av sanningen ni bär och är.

 

En nyckel är att ”djuploda” som i att utforska på djupet i ert undermedvetna.

 

Vi ser och vet det patriarkala systemet som präglat er mänsklighet under lång tid och vi ber er att bejaka gudinnan inom er.

 

Vi ser er söka er motpol i relationer med andra och detta är ett sätt. Men vi säger er detta:-”Kraften har intet med ert kön att göra” varje varelse bär maskulin respektive feminin energi. Ni alla bär helheten inom er.

 

Här påminner vi er om att stanna i tid och tillåta er att bara vara i tystnad en stund. Där mitt i tystnaden finner ni den gudomliga feminina. Tillåt er att omfamnas av flödet och tillåt er att hela det ni bär i ert undermedvetna bagage- de gamla känslominnen som spökar ja präglar er nuvarande verklighet.

 

Vi säger att var och en av er är villkorslös kärlek. Vetskapen bär ni inpräntat i ert DNA för att när tid är avtäckas. Vi påminner er härom att allt går enligt plan alltid och att den som söker finner alltid förr eller senare i tid som är.

 

Tid går i pendel är pusselbiten att bejaka!

 

Tänd ett ljus- tillåt er att i ljuset belysa skuggsidorna som skymmer ert kraftfulla eviga ljus. Tillåt er att lysa!

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er ljus, glädje, frid,fred.

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...