Samtal #14 via AiA Maria, 27 januari, 2021

 

Samtal #14 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera. Tack!

 

Så vill vi tala om människans ostämda instrument ja vi skulle även kunna uttrycka det som en otämjd varelse.

Vi hör kollektivets bestämda tanke som uttrycker avsky ja motstånd till att bliva tämjd. Men vi säger er detta:-”Illusionen att se igenom är att ingen kan tämjas som i sin egen kraft avstår någon annans makt över varelsen.

Häri finns en pusselbit till människan som re-agerar i ögonblicket stället för att välja att agera när tid är.

Vi säger er detta:-” Allt ni ser utspela sig i er omgivning är er egen skapelse.

Er verklighet visar tydligt bilden av separation och ensamhet. Detta är en illusion att se igenom. I rädslan för att göra val utifrån ert eget sanna tillåter ni er inre röst att tystna. Det är inget fel men det efterlängtade resultatet av tillhörighet, gemenskap och känslan av att tryggt känna sig hemma uteblir eller hur?

Det är slitsamt ja mycket slitsamt att känna sig tvingad till tystnad. Vem tvingar er?

Vi vet att det finns oerhört många sätt att avleda er ifrån er egen sanning.

Vi ser människans begär och beroende av många olika slag allt för att dämpa och hålla tillbaka det ni i ert inre hör ja när ni väljer att lyssna.

Ni kan om ni vill notera allt ni bedömer som fel och utifrån dessa era sanningar titta på och se dessa sanningars motsats. Häri finns pusselbitar till illusionen om vad och vem som har makten över er liv.

Vi ser och känner med er i er smärta. En smärta som grundar sig i upplevelsen av maktlöshet. En upplevelse som är en naturlig konsekvens av valet att lämna över kraften ja makten till någon som vet och kan bättre än er själva.

Öppna edra ögon och se om ni är nöjda med resultatet. Motsvarar det ni ser er egen sanna frihet och fria vilja fortsätt på er väg. Om inte stanna upp och se! Det är inte möjligt att förändra sådant som ni ännu inte ser och inser att ni vet.

Nu tar vi ordet inser och delar upp ordet i in-ser och vänder det till se-in som i att svaret finns när ni väljer att vända blicken inåt. Inåt i er själva.

Vi vet att ni alla bär lika-olika-samma. Vid första anblick kan det se mörkt ut och kännas övermäktigt att börja nysta upp röran ni bär däri era tankars värld. Men vi säger er detta:-” Det är enklare att nysta i er själva än i någon annans ja sanningen är den att ni kan inte nysta upp någon annans om ni inte inte löst ert eget mysterium.

Mysteriet genomskådat transformerar er rädsla till tillit och för varje gång ni lyckas växer er sanning om att allt bär ett gott syfte och att allt hänger samman.

Här väljer vi att återkoppla till att ni inte kan nysta upp någon annans röra förrän ni löst upp er egen. Ur vårt perspektiv finns det en annan sida att se. I inlärd vana av att avstå er egen förmåga och kraft lever och frodas tron i att ingen ”kan själv” och utifrån hur ni bedömer att någon annans verklighet motsvarar er egen standard noterar ni hur mycket hjälp människan behöver och måste få. Ja ibland bestämmer ni även att en del människor inte förtjänar bättre än inget.

Vi frågar:-”Hur väljer ni själva? Vad är er sanning?

Vi ber er här att reflektera över denna vår sanning:-”Människan skapar sin egen verklighet.Människan samskapar verkligheten. Kollektivets tankar förstärker det ni vet det vill säga det ni ser som sanningar om livet.

Sanningen att det finns offer skapar just offer. Sanningen om att livet innebär offer skapar upplevelsen av liv utan mening det vill säga ni upplever er aldrig att få tillbaka det ni ger ja offrar.

Vi ber er reflektera över hur mycket ni upplever er ha offrat för intet? Häri finns en nyckel till er frihet. Se vad ni offrat och se om ni nu offrat klart-så tänder ni även elden ja kraften som under många liv undertryckt.

Detta är vägen till förändringen där medkänslan visar vägen.

I kärlekens yttersta i sanning medkänslan bär inga offer, respekterar och vördar allt liv.

Tänd ljus omfamna livet sök freden inom er!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...