Samtal #17 via AiA Maria, 2 februari, 2021

 

Samtal #17 via AiA Maria

 

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med er om framtiden som i fram i tiden.

Imorgon är en illusion. Det ni drömmer idag fördunklar er dag idag.

Det ni drömmer skymmer er fria sikt.

Njuta horisonten är ett men att leva med blicken är stagnation.

Vi frågar er:- ”Vad vilar ni er blick på?

Vi ber eder att vakna!

Dåtid kommer ej tillbaka-nu i tid kommer aldrig nånsin att vara igår.

Vänd er blick från horisonten och tillåt er se de skuggor som skymmer.

Stanna i tid och tillåt er se tiden före som visat vägen fram till nu.

Vi frågar eder:- ” Har ni bakåt i tid tillåtit de edra drömmar ni närt att utvecklas och att mogna eller sitter ni fast i eder framtid?

Vi säger er detta:-”Lev i andetag.

Vi väljer här att byta ut andetaget till ande-tag som i att omfamna anden i andetaget ja i ande-tag-ett finner ni mitt-i mitt-ert centrum- er mitt-punkt för den den tredelade varelse ni bär och är.

Andas er in i mitt. Befria era hjärtan, släpp era tankar fria och andas in i mitt. Tillåt er befriade från alla sinnesintryck!

Så just så klarnar eder sanning som är kärlek befriad från villkor.

Befriad från tankar om villkor når ni in till er mitt ja vi säger att ni vaknar upp ur eder långa sömn.

Vi ser sömngångare runt hela er planet.

Vi ser medias medicin som dövar och kväver er fria vilja.

Vi ser makten tilltvinga sig er isolation. Vi ser och känner eder kamp och upplevelse av separation.

Vi säger er detta:-” Separation är en illusion. Ensamhet är en konstruktion.

Vi hör kollektivets tankar ja vi hör mången av er skrika i er isolation.

Vi sänder er ljus var så säkra!

Vi vet att det ljusnar ja sanningen är den att det är endast ljus som råder för den som ser.

Vi vet att eder Moder Gaia transformerar ja lyfter upp och mänskligheten tillsammans med henne.

Vi vet att mången av er upplever symptom av allehanda slag. Ofta för er okända sådana men vi säger er detta:-”Det är endast edra vibrationer som förändras. Ni går från lågfrekvens till högre.

Ni kan om ni vill tillåta er att följa. Allt går inte att räkna ut och greppa med edra intellekt men ni är fria att tillåta tanken ”jag lyfter i takt, ton och vibration”.

Detta är medicinen för er i otakt.

Ni är fria att välja!

Vi påminner här om att ingenting absolut ingenting sker mot eder egen fria vilja och allt ja allt går enligt plan.När ni upplever känslor av allehanda slag tillåt dem. Känslor är oavsett slag ja benämning endast energi av olika ton och vibration.

Vi vet att mången av er kämpar och gör ert bästa för att låt säga bekämpa en del av vissa känslor som ni bedömer som dåliga och förbjudna.

Vi säger er detta:-”Det finns inga dåliga känslor.

För att använda ert ord ”dåligt” så är det för eder ”dåligt” att förbjuda en del av det ni bär inom.

Förbjudet skapar stagnation som i sin tur skapar smärta och sjukdom.

Edra känslominnen behöver rensas ut och dom kommer att rensas ut oavsett men om ni vill underlätta processen så minns att förtränga och förneka bär i sig självt motstånd.

Minns ni bilden av floden i fritt flöde, med byggd fördämning och floden där fördämningen brister så minns ni bilden av motstånd.

Känslornas element är vatten. Eder fysiska boning rymmer mängder av vatten eller hur?

Släpp bedömningen av ”dåligt och bra”.

Dessa är endast polariteter av samma och lika.

Vi ber er att öppna edra hjärtan för er själva. Känn med er själva. Ge er själva förståelsen så kommer förlåtelsen att hela er hela skapelse och befria er.

Tänd ett ljus ! Be-fria erat ljus! Detta är nyckeln till ert sanna jag.

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

Du gillar kanske också...