Samtal #25 via AiA Maria, 20 februari, 2021

 

Samtal #25 via AiA Maria

 

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

 

Så vill vi i nu tala om – edra speglar.

Allt ni ser i eder verklighet speglar eder själva.

Speglingar som reflekterar det ni inom eder bär.

 

”Spegel, spegel på väggen där säg mig vem som vackrast i världen är”

denna för eder välkända ”saga” ser vi prägla mänskligheten på ett för oss motsatt vis.

 

Från vårt perspektiv ser vi var och en av eder som vacker och fulländad.

Vi ser eder fråga om ”vem som är vackrast” som en ledtråd tillbaka till eder själva.

 

Vi ser oändligt antal ledtrådar i den verklighet ni i nu väljer att se.

Trådar för eder att nysta upp när ni just så väljer att öppna edra ögon istället för att blunda.

 

Betänk denna vår sanning:-Allt ni väljer att se skapar eder nya verklighet.

 

I eder tankekonstruktion som förvanskar eder bild av eder själva söker ni bekräftelse ifrån någon annan varelse lik eder själva.

 

Detta är på intet vis något fel. Detta val är ett sätt att se och utforska eder själva men från vårt perspektiv ser det ut som att ni byter ut speglar när det ”hettar till”.

 

”Hettar till” som i lust och glädje får eder att stanna vid just denna spegel men när ni upplever ”hettar till” som smärta och sorg vänder ni er bort ifrån spegeln.

 

Detta edert motstånd har sin grund i rädslan ni bär ja i tankekonstruktionen om att ni icke duger som ni är.

 

Vi ser eder smärta och känner eder sorg. Vi vet eder saknad och längtan efter fulländningen.Vi sänder eder kärlekens kraftfulla helande ljus och vi påminner eder om möjligheten att beträda den av oss med facklor belysta vägen som stärker det rena, naturliga oskuldsfulla fulländade ljuset ni bär och är.

 

Här förmedlar vi bilden av att fulländningen synes i spegeln som reflekterar allt ni bär och är. Det är endast edert motstånd till vissa delar ni bär inom eder som saknas för fulländningen. När ni väljer att bortse ifrån det som ni bedömer som dåligt missar ni ledtrådar till eder egen helhet.

 

Vi påminner här om att ni alltid är fria att välja vad ni önskar se men även om att i spegeln finns möjligheten att möta det som väcks upp inom er.

 

I detta ”upprörda och omrörda” som orsakar eder det ni upplever som smärta finns transformering tillgänglig i varje ögonblick i all tid.

 

Tänd ett ljus! Tänd fler ljus! Tänd mångfald ljus! Lys upp det ni bär i edert mörker. Belys samtliga edra delar! Tillåt kärleken till eder själva omfamna allt!

 

Detta är vägen tillbaka hem till eder själva!

 

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

You may also like...