Samtal #6 via AiA Maria, 15 januari, 2021

Samtal #6 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera. Tack!

 

Vi ser människor springa runt och kämpa i sin ensamhet. Vi använder uttrycket ”springa runt” trots att många av er i tiden som är upplever avstånd, karantän och stillastående.

”Springa runt” skulle i sammanhanget vi talar om vara motsatsen till att ”stanna upp” och tillåta sig själv att ”bara vara” en stund. Många är ovana vid detta tillstånd och hyser stort mycket stort motstånd till att tillbringa tid med sig själva.

Människor är ovana.Vi skulle här kunna använda ordet som i betydelsen av att många väljer ovanan att ”springa runt”.

Vi hör kollektiva tankar som bär budskapet ”Jag orkar inte med ekorrhjulet” men ni fortsätter att löpa runt runt runt tills det kommer ett stort stoppande hinder i er väg istället för att stanna ”i tid”.

I tiden som är bär er verklighet ett hinder som tycks er oöverstigligt och som tvingar er att stanna upp. Stanna upp eller upplevelsen av påtvingat ”stillastående”är en verklighet mången kämpar med och emot i tiden som är.

Vi säger er detta:- Motstånd föder motstånd, allt ni väljer att kämpa emot stannar kvar. Energiers rörelse sker enligt universell lag. Energi är i naturligt flöde tillåtande och när den stöter på motstånd kämpar den emot.

Vi ger er här bilden av floden som där det skapas en fördämning men förr eller senare tar sig vattnet igenom. Tänk er nu en tsunami och se bilden av okontrollerbar urkraft.

Nu ber vi er reflektera över vad orsaken till detta motstånd ni bär emot naturligt flöde är.

Vi återvänder nu till bilden av batteriets plus och minuspol som skapar naturligt flöde när polariteter tillåts men som när felkoppling sker skapar kortslutning.

Vi säger er att mänskligheten tappar kraft i sin upplevelse av kortslutning.

I stagnerad energi går all kraft åt till att att upprätthålla status det finns inget över för något annat eller hur?

Vi frågar vad är ni rädda för att förlora ?

Nu vänder vi på frågan:-”Är ni rädda för att vinna?

Vi ber er reflektera över detta om och om och om igen. Häri finns ännu en nyckel att ta med er för att när tid är låsa upp dörrar som varit låsta under lång tid.

Här ger vi er bilden av människan som upplever sig inlåst och hindrad och säger er att det finns oändliga möjligheter att öppna upp för att finna er egen stora skatt.

I era liv finns det oändligt många speglar som reflekterar er varelse. Var uppmärksamma på era val av speglar. Öppna era ögon och se vad dom reflekterar.

Mången människa är stöpta i motståndets fasta form och vi ser att valet då ofta blir valet att blunda.

Vi vet att rädslan för att välja och göra fel blir följden av inpräntat och tro på övermakt.

Vi säger er detta:- Ni behöver ingenting göra mer än att SE det som speglas inom er. Vi säger igen:-Ni behöver ingenting göra mer än att stanna upp och tillåta er reflektera över vad som väcks i er.

Vi påminner här om att det finns inget fel och inget rätt.

Här i finns ännu en pusselbit att ta med längs den utav facklor belysta vägen där ni var och en samlar ihop samtliga era delar och skapar ert heliga tre-helheten kropp-själ-ande.

Innan vi avslutar samtalet för den här gången vill vi ge er en symbolisk bild av spegling.

Ni möter en människa som bär sig åt på ett sätt som ni verkligen avskyr.

Ni har fler på er sida och väljer att peka finger och skrika:-Se! och får medhåll av än fler.

Så vill vi be er använda ert pekfinger och peka finger.

Ser ni det vi ser?

Vi ser ett som pekar mot er ”mot-ståndare” och tre mot er själva.

Tänd ett ljus och låt belysa de mörkare delar ni bär.

I samma ögonblick delar kommer fram i ljuset förlorar de sin makt och därigenom släpper ni taget om ert motstånd och skapar i medkänsla till er själva er fulla potential.

Vi tackar för nu för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

Du gillar kanske också...