Samtal #20 via AiA Maria, February 10th, 2021

 

Samtal #20 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

Så vill vi tala med er om makt.

Vi ser människan leva ut i maktmissbruk. Vi byter här ut maktmissbruk till makt-missa-bruk som i förvanskad bild om var och vad makten i sanning är.

Vi frågar eder:-”Har ni missat något ja har ni misstagit er om makt?

Vi ser kraft som förbytts till makt. Vi använder här ert ord ”förbytt” som för eder har en annan betydelse som i ”bortbytt” ja som ”bortbyting”.

Ja det är det vi ser när makten förvanskats.

”Bortbytingen”känner sig ej hemma, eller hur?

I den förvanskad bild av eder själva kämpar ni hårt för att makten behålla.

Mången av er strider hårt-är ej främmande för att stövla på, jämna mark ja för en del av er är det värt att sträcka sig så långt efter makten att ni ”går över lik”.

Från vårt perspektiv finns ej ”rätt eller fel”.

Människan är fri att göra sina egna val men vi frågar er:-”Känns det som ett ”rätt” i ert hjärta att offra liv”?

Vi ser gamla känslominnen styra där rädslan för att förlora tar över. Här exakt här börjar maktkampen.

Från vårt perspektiv är det här människan bär förbytt som i bortbytt som i förvanskad.

Vi säger eder detta:-”Ni kan om ni vill välja att se eder rädsla för att sedan byta tillbaka till eder sanna natur.

I sanning är var och en av er sprungna ur kärlekens outsinliga källa.

Ni bär all visdom inom er.

Ni är fria att välja att gå i tystnad och lyssna. Lyssna!

Vi vet att mången av er är så upptagna med det ni benämner livet att ni aldrig tystnar, tystnar som i att lyssna.

Vi ser människans kamp för att få ha och hävda sin rätt så stark att eder mesta vakna tid går åt till att tänka ut edra strategier i syfte att vinna edert eget ”race”.

Vi frågar eder:-”Är det möjligt att lyssna och se i ett nytt perspektiv om ni är ockuperade av ”andra tankar”?

Vi ber eder att reflektera över denna vår bild och frågar eder:-” Är ni vakna? ÄR ni vakna eller lever ni liv som i en ”sömngångare”.

Tiden i nu är tiden då mänskligheten vaknar!

Det står var och en fritt att välja att medvetet vakna eller att avstå.

Var och en av er är och bär lika, olika och samma i kärlekens ljus.

Tänd ett ljus! Välj av fri vilja!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

You may also like...