Samtal #9 via AiA Maria, 19 januari, 2021

 

Samtal#9 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas o kommunicera. Tack!

 

Så vill vi tala om människans upplevelse av att känna sig vilse i pannkakan.

Ja, vi väljer här att använda människans uttryck då vi ser bilden av en smet och det överrensstämmer väl med det vi ser som en mörk, långsam, kraftlös energi och vi vet att mången upplever sig sitta fast i en oönskad tillvaro.

 

I detta finns en pusselbit. Vi säger er detta:”Sitter ni fast-så sitter ni fast”.

Vägen går igenom att tillåta upplevelsen av vilse, kraftlös och fast istället för att kämpa emot.

 

Vi ger er här bilden av att fastna i kvicksand. Vad händer om ni kämpar emot?

 

Vi ser att människor upplever sig leva i motvind vi byter här ut motvind mot motstånd- mot den stora massan för det är exakt det ni kämpar emot när ni väljer kampen.

 

Illusionen ni har skapat av motströms säger er något annat-i som att det skulle vara att gå emot majoriteten om eller när ni väljer en ny egen väg och däri finner ni svaret på en rädsla ni bär.

 

Er trosföreställning som grundar sig i att ni om ni väljer att följa er egen inre röst-ert hjärta stöts ni ut ur familjen, gruppen och samhället.

I rädslan för att bli utstött-hamna utanför rättar ni in er i ledet ja ni har vanan att offra mycket för att få vara en del av gruppen allt för att undgå ensamheten.

 

Nu säger vi er detta:-” I samma ögonblick ni offrar något skapar ni er själva som offer.

 

Med offer kommer det ni benämner skulden. Å ena sidan skuld för att ni vill något annat än den stora massan å andra sidan för att ni bedömer att ni inte är tillräckligt starka för att stå emot gruppen. Ni gör våld på er gång på gång.

Förstår ni vad vi talar om?

 

I samma ögonblick som ni offrar något för att ge något som efterfrågas skapar ni också skulden att lägga över på någon annan. Vi vet att mången av er är i just denna upplevelse av att ha givit allt och upplever er få smulor eller intet tillbaka.

Mången av er är lärda att ni ska tänka på många andra före er själva.

 

Tankekonstruktioner skapade ur att kärlek bär villkor. Ni tror att ni måste göra rätt för att vara rätt. Mången av er vet ingen skillnad på person och handling och utifrån ser vi det som en enda gröt av köpslående :-”Jag ger dig det här så förväntar jag mig att få av dig” och ofta uteblir upplevelsen av det som ni trodde ni skulle kunna få tillbaka eller hur?

 

Här skapas ännu en ”sanning” för människan för i samma ögonblick inget gavs tillbaka blir upplevelsen av att inget vara värd.

När den tanken blivit en konstant blir upplevelsen av offer total.

 

Vi från där vi är -åser det patriarkala systemets sönderfall.

Makt och kontroll system skapade för att skrämma den stora massan och styra er genom att ge er upplevelsen av rädsla för förlust.

Gamla trix som nu tjänat ut sin roll men som i tiden som är i nu gör sina sista försök genom att påtala sjukdom, fattigdom och död.

 

Vi säger er detta:-”Det är den feminina gudinne kraften som är och bär pånyttfödelsen av er själva och er blå planet”.

Stärk era rötter och lyssna på ert hjärta. Bär tillit till att den gudomliga planen följs till punkt och pricka.

Ha tillit till att ingenting mer skall offras om ni inte själva väljer att se på livet just så.

 

Nu är tiden när gamla tankemönster och trosföreställningar städas bort och ut-och transformeras i kärlekens ljus.

Upplever ni rädsla- sök och se dess ursprung-tillåt er sedan att släppa.

 

Vi påminner om att på er egen unika av facklor belysta väg-finns det ingenting att frukta.

 

Ni kan om ni vill välja att stanna i tid- vara i tystnad och lyssna, ta del av Moder Jords helande energi, dricka och omge er med vatten, tända ljus och tillåta er att för en stund ”släppa allt”.

Om ni vill kan ni lyssna på musik i högre frekvens för att underlätta er egen övergång till 5D verklighet.

 

Minns att allt som skänker er glädje- helar, stärker och bygger broar inte bara i er själva utan i hela samexistensen.

 

Vi avslutar samtalet för denna gång med att ge en nyckel till hem till er själva.

 

Allt ja vi säger ALLT hänger ihop-hör samman och nu är tiden att skapa hela bilden av Allt som är.

 

Tack för er uthållighet i ljusets tjänst!

 

 

 

Vi tänder ljus-Vi är alla samma-glädje, frid ,fred och är i kärlek-allt-alltid-i all tid.

 

 

 

Kärlek är allt som är!

 

 

På återseende!

 

Tack!

Du gillar kanske också...