Samtal #21 via AiA Maria, 11 februari, 2021

 

Samtal #21 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om vankelmod.

Ett för många ”föråldrat” och ”förlegat” ord men vi väljer här att förmedla ordet vankelmod som i bilden av människan som vi ser ””vanka av och an i tvekan”.

Tvekan som i tvenne ja två.

Vi ger eder här bilden av eder när ni ser vägen som delar sig i två. Ja då blir frågan:-Vilken väg ska ni gå?

Här väljer vi ett annat ”föråldrat” ord -här på vägen delad inträder som i ”träder ni in i” edert klenmod som i klent mod.

Vi byter här ut klent mod till försvagad kraft.

Här väljer vi att lägga pussel av bitarna ”i tvekan” och ”försvagad kraft” och ber er reflektera över å den ena sidan tänker och det ni å andra sidan känner när ni beskådar dessa tvenne bitar.

Vi säger eder detta:-” Det är här, exakt här i ni finner er ”kluvenhet”. Edra tankar säger eder ett och edert hjärta ett annat.

Vi ser människan här som talande med kluven tunga.

Från vårt perspektiv bedömer vi ej ”kluven tunga” som ett fel eller rätt men vi ser bilden av ”osanning” som i det ni benämner som ”lögn”.

Vi ber eder här att släppa bedömningen av ”sanning eller lögn” och ”fel eller rätt”.

Tillåt eder se det vi ser fri från bedömning och ställ det frågan:”Är det möjligt att vara sann i ”kluvenhet”?

Här väljer vi i nu att återvända till ”förlegat”.

I edra memorerade tankekonstruktioner bär ni inpräntat som i att det enkla och naturliga är något primitivt och förlegat.

Vi uppmanar eder här att reflektera över det ni benämner och bedömer som naturligt respektive normalt och ställer eder frågan:-Var hör ni hemma?

Naturligt som i natur-likt som i likt natur ja naturligt -är här en nyckel till edert hjärta och ”hemma”.

Vi säger eder detta:-” Dessa era tankekonstruktioner att det enkla försvårar er nuvarande verklighet skapar eder tro på det ni bedömer som ”försvagad kraft”.

I dessa edra sanningar om att mänskligheten är en produkt av en slumpmässig evolutionär resa förvanskar ni bilden av den fulländade varelse ni är och bär.

Vi vet att allt ja vi säger att ni bär och äger all visdom.

I eder tre delade varelsen har ni tillgång till all kraft.

Ja i sanning är ni rika och kraftfulla varelser.

Allt annat är illusioner!

Ni har möjlighet att se igenom när ni väljer att belysa samtliga dessa edra delar.

Vi är med er och sätter facklor längs er väg.

I tvehågsenhet stanna-i-tid-samla ihop hela varelsen.

Ta hjälpa av naturligt i naturen.

Eder Moder Gaia visar eder allt ja ALLT när ni väljer att öppna edra sinnen.

Tänd ett ljus-stärk eder förbindelse med eder moder jord och hennes edra rötter. Tillåt eder omfamnas av och i naturligt flöde och andas ut-befria er från andras ”normala”så tänder ni och stärker ni eder egen kraft i ljus!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

 

 

You may also like...