Samtal #32 via AiA Maria, March 9th, 2021

Samtal #32 via AiA Maria

 

Så hälsar vi eder hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.

Tack!

 

Så vill vi tala med eder om rikedom.

Vi ser mänskligheten mäta och väga rikedom i materiellt och makt.

Vi ser en vågskål äga både den största mängden mynt och makt-

vi ser att dessa båda synes gå hand i hand.

Vågskålen upplevs vara för de som ni benämner vara vinnare.

Vi ställer här en fråga:-Är detta den lilla skaran vinnare och är den stora massan i så fall alla förlorare?

 

Vi ser mången av eder leva livet som hämtat ur någon annans historiebok där sanningarna om livets rikedom ställer kraven på att tex. födas in i ”rätt” familj, utbilda sig ”högt” för att sedan få en välbetald sysselsättning, skaffa sig rätt partner och adress.

 

Vi uppmanar eder att se och läsa igenom eder egen historiebok för att skärskåda om dess innehåll överrensstämmer med det ni själva inom eder ser som att leva ett rikt liv eller om ni kämpar för att uppfylla någon annans drömmar om rikedom.

 

Vi frågar eder:- Vems liv har ni levt? Vems liv lever ni?Vems liv vill ni leva?

 

Vi säger eder detta:-Nu är tiden då mänskligheten skriver om sin egen historia grundad i eder återkomst till allt livs ursprung. Ni är fria att redigera edra böcker, skriva edert eget manus om och om igen.

 

Ni är fria att skala av lager för lager och skapa igen och igen och igen i livets överflödande ögonblick.

Ögonblicket-är här en nyckel till eder frihet. Betänk denna vår sanning-är detta ögonblick inte en gåva så säg. Ett ögonblick -att tänka en ny tanke, känna och prova något nytt. Ett ögonblick att andas fritt!

 

Vi säger eder detta:- Ni är fria att likt ormen ömsa skinn befriade från villkor i kärlekens oändliga oceaner.

 

Tillåt eder att stilla eder!

Tillåt eder att vila i edert hjärta!

Tillåt eder att fälla förlösande tårar!

Tillåt eder väcka vetskapen att ni är födda med gåvan!

Tillåt eder befrias ifrån illusionen av att ni måste kärleken förtjäna!

 

Var och en av eder är kärleken befriad ifrån villkor

Var och en av eder är fria att avtäcka allt som skymmer eder sikt

Var och en bär i frihet alla riktningar i hjärtats kompass

Var och en av eder bär en spjutspets-en koppling till allt som är

Var och en av eder väver eder egen och allas väv i livet

 

Stanna i tid

Tag ut eder riktning

Släpp hjärnkontoret

Vila trygg i hjärtats rum

 

Befria eder från upptagenhetens sinnestillstånd

Koppla upp eder till universums hårddisk som rymmer allt

Tillåt eder transformeras i kärlekens omfamnande rika källa

 

 

Tänd ljus tillsammans med alla och envar-låt oss mötas i oändlighetens rike.

 

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...