Samtal#35 via AiA Maria, 15 maj, 2021

 

Samtal#35 via AiA Maria

 

Så hälsar vi eder hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om vägval. Vi ser människan våndas inför vägen som delar sig i två som i två olika vägar att välja.

Vi ser människan stanna i tvekan ställandes sig frågan vilken den rätta vägen är. Den välkända eller okända är den avgörande frågan.

 

Här väljer vi att ställa eder frågan vad som hindrar eder från att gå dit hjärtat leder eder? Är det edra tankar? Vad är det ni tänker?

 

Vi reflekterar över eder tro, denna eder tro som grundar sig i edra tankar om ni tillåter att leva levande liv eller om edert fokus är att överleva.

 

Ser ni att ni har möjligheten att välja edra tankar här?

 

Vi säger eder detta: Tanken ni tänker utger eder riktning i vägskälet ni står inför.

 

Denna eder tanke som är grundad i rädsla eller tillit till eder egen förmåga att ta rätt beslut.

 

Här uppmanar vi eder att reflektera över om statiska tankar kan skapa flöden i edra liv eller om historien upprepar sig igen och igen.

 

Vi säger eder detta: Ni kan om ni vill välja att bli medvetna om vad ni omedvetet tänker. Dessa edra omedvetna tankar som skapar eder upplevelse av livet och eder själva som åtskilda ifrån det som är existensens stora mirakel där ni är ett i ett evigt flöde.

Se dessa edra omedvetna tankar grundade i tidigare trauma.

Sätt ord på de känslor dessa väcker och se trosföreställningarna dessa skapat om eder själva.

 

Vi påminner här om att ni icke är edra känslor men icke desto mindre är det av största vikt att tillåta eder att känna det ni känner, för att sedan sätta ord på det ni finner innan ni sedan släpper, lättar och surfar ut i oändlighetens ocean.

 

Vi uppmanar eder att bli medveten om de tankar ni tänker som inte längre tjänar eder. Dessa är ni fria att sortera bort och tänka egna nya och därigenom skapa flöde i edert liv.

 

Vi uppmanar eder att bli medvetna om vilka ord ni använder både inom och utom. Se, hör ja uppmärksamma vad ni utger. Gör sedan samma som med edra tankar-byt ut ord som känns sanna inom eder så skapar ni tillit i edra möten med eder själva och utger därigenom detsamma i möten med andra.

 

Vi uppmanar eder att utforska vad ni känner som ryms i edert bagage. Känner ni eder övergiven, känner ni hat, känner ni sorg? Ja vad än ni finner sätt orden på omedvetna känslor. Känslor som präglat hela eder personlighet.

Vi påminner här om att inga känslor är fel eller rätt och om att ni icke är edra känslor om ni avstår ifrån att välja just så.

Betrakta eder själva utifrån i nytt perspektiv där ni i takt med att ni skalar av lager för lager når eder sanna essens och vandrar värdigt.

 

Vi använder här edert uttryck- ”Go with the flow” och surfa på eder egen våg!

Var så säkra vi bländas av det kraftverk ni var och en är och vi säger:GO! GO!GO!

 

 

Tillsammans tänder vi ljus på ljus på ljus och tillåter var och en surfa sin våg!

Tack!

 

 

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende!

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

 

Du gillar kanske också...