Samtal #28 via AiA Maria, 26 februari, 2021

 

Samtal #28 via AiA Maria

 

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala om mättnad som i överfulla utav utmattning.

 

Vi ser att mången av eder lever i upplevelsen av att kämpa utöver alla gränser med att tvinga fram förändringar.

 

Vi ser att mången av eder nästintill utplånar eder själva i upplevelsen av att ni brinner upp som i utbrändhet. Ni stångar eder blodiga i väntan på under.

 

Vi säger eder detta:-”Elden ni bär inom eder är eder kraft att förvalta och ni är ej menade att gå under.

 

I illusionen av andras makt och att ni ska offra allt kväver ni eder själva tills ni upplever eder gå under.

 

Nu är tiden då ni kan välja att ”gå under ytan” och se det som ni bär i undermedvetet.

 

Ni bär tankekonstruktioner om vad som är rätt och fel att känna. Detta är den sanning som plågar stora delar av mänskligheten.

 

Vi säger eder detta:-”Tillåt eder elda upp allt som inte tjänar er varelse. Upplever ni att eder box är för trång som i inträngd eller instängd är ni fria att välja att känna samtliga edra känslor.

 

Känslor är energi så enkelt är det.

Uttryck känslorna för eder själva. Tillåt eder medkänsla som i förståelse så följer förlåtelsen av sig självt.

 

Vi är med eder och bistår med belysning som förstärker edert seende.

Rikta blicken inåt och omfamna den vackra fulländade kraftfulla varelse ni är och tillåt eder att omfamnas av hjärtat.

 

I memorerade trossystem finns skulden och skam och på dessa följer rädslan för straffet.

Vi frågar eder:-Vem utdelar straffet?

Vem sätter sig till doms över eder?

Vem tar sig rätten att avgöra ”rätt eller fel” för eder?

Vem tillåter den maktens fördelning?

Vem skapar eder verklighet?

 

Se eder historia och därigenom den prägling av rädsla som satt mänskligheten i skräck.

Nu är tiden att vakna upp ur den mardröm ni befinner eder i.

Nu är tiden att skriva om eder bok.

 

Första steget är att läsa och reflektera över eder egen historia.

Utforska vems sanningar ni lever.

Tillåt eder se vems drömmar ni lever och vad ni uppfyller och åt vem?

 

Belys de edra nya möjligheter som finns i eder egen nya bok med tomma blad som rymmer levande liv fritt från begränsande tankar om vad som är nog.

Vänta eder under ja nöj eder ej med mindre än mirakel-ni är fria att sätta edra egna sanningar på pränt och därigenom skapa eder nya verklighet.

 

Den gyllene tidsåldern är här även om inte alla av eder ännu ser så är den här.

Tyngden lättar från edra axlar-det blir lättare att andas och kanske ni behöver gråta ut-tillåt i så fall eder att gråta ut.

 

Kollektivet bär på en stor mängd sorg som i tårar för allt som gått förlorat.

Tillåt eder sörja tills ni inga tårar har kvar och livet vänder åter.Detta är ett löfte från oss-livet vänder åter-ni tar tillbaka eder kraft när ni tillåter eder att släppa ut all förtvivlan, maktlöshet och skräck.

 

Vi påminner här om att inget är ”rätt eller fel” men ni är fria att söka edra egna sanningar och egna vägar.

 

Så många av eder bär samma och lika i edra bagage-lika och samma upplevelser av instängdhet och ensamhet. Vi ber eder här att reflekterar över möjligheten att dela med eder om allt det svåra ni inom eder bär.

Detta är en väg till förlösning- en möjlighet att befria eder i mötet när ni upplever gemenskap även i det mörka.

I det ni bedömer som svaghet bor eder styrka!

 

Tänd ett ljus-för förlösande tårar som bär glädjen i sin famn!

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...