Samtal #18 via AiA Maria, 4 februari, 2021

 

Samtal #18 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Idag vill vi tala om -himmeln som öppnar sig.

Vi väljer här att byta ut himmel till mångfald av himlar.

Vänder ni i nu blicken uppåt och förväntar eder nederbörd av något slag?

 

Här vill vi förmedla bilden av hur edra nyheter det ni benämner media fungerar.

Ja fungerar som i skapandet av styrenhet.

Styrenheten skapar kollektivets tankar ja dess sanningar.

Styrenheten är skapad av er var och en ensam och samskapar eder verklighet.

Ni vänder blicken för att skåda nederbörden. Ni förväntar eder ”dåligt väder”.

Ni förbereder edra axlar för ännu mera tyng ja ni söker skydd och försvar mot allt som komma skall.

Ser ni bilden?

Vi talar här om att ”himmel efter himmel” öppnar sig och att sanningens ljus genomskådar allt-ALLT!

Det är ett kraftfullt möte ni går till mötes när ni ser er egen styrenhet -än större när ni i vetskap om den gemensamma nämnare var och en av er bär och väljer att gå samman för att skapa eder egen grupp-en större styrenhet som när ni blickar upp skänker eder manna istället för ”dåligt” väder.

Här-våra vänner sker under med ”blixtar och dunder” och vi säger igen att himmel efter himmel öppnar sig i takt med att ni vidgar edra perspektiv.

Vi vet att mången av er är upplevelsen av dränage som i att eder kraft håller på att dras ur.

I takt med att ni dräneras upplever ni att ni famlar och ramlar omkring utan riktning.

Skåda styrenheten som inte är egen. Skåda styrenheten ni bär på edra axlar.

Stanna upp-stanna i tid-stanna tiden-stanna i edert hjärta.

Tillåt mannan falla och fylla er varelse.

Se och tillåt regnet rena och hela ert inre.

Spola bort det ni i edert inre bär som är gammalt ja det som nu är uttjänt.

Uttjänt som i betydelsen av att ni nu har tjänat övermaktens styrenhet klart.

Höj blicken och säg:-”Klart slut over and out”!

Tillåt er befrias och ni badar i ljus!

Vi säger eder:-”Kära kära ni -ni är varelser av ljus och ni badar i kärlekens hav och var och en av eder är droppen som skapar detta oändliga hav.

Ljusriket är här och det finns ingen annan väg.

Var så säkra!

Ni vaknar till en ny verklighet i samma ögonblick ni tillåter er att släppa in ljuset och stärker det ni i edert inre bär.

Så just så öppnar sig himmel efter himmel i takt med att ni befriar er från de kedjor, de trådar som håller er tillbaka.

Ni är fria om ni väljer så! Ni är inga ”Pinocchio-dockor” eller hur?

Om ni vill så vara är det inget fel men vi påminner er om att det finns så oändligt mycket mer att se

Tänd ett ljus! Be-fria eder från bojen och kasta er ut i kärlekens hav!

Vi finns med er- i er och i mellanrummen- vi är droppar i samma oceaner!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

 

Du gillar kanske också...