Samtal #15 via AiA Maria, 29 januari, 2021

 

Samtal #15 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera. Tack!

 

 

Så vill vi idag tala om förlust. Vi vet att mången av er lider i upplevelsen av förlust.

Det som ni benämner som förlust kan synas bära olika skepnader.

Vi säger er detta:-”Skepnader är slöjor, skepnader är illusioner att se igenom, nu är tiden att tillåta slöjor att falla . Nu är tiden att avslöja vad som ligger bakom det ni bedömer som en förlust”.

Förlust har många ansikten och vi börjar här med att dela upp ordet i för-lust som i att det finns något som ska betalas ja offras för det ni känner lust till.

Här ber vi er att notera att här vändes för-lust till lust-för.

Inpräntade och memorerade trosföreställningar om inte bara vad som är synd utan även att ni är födda i synd.

I modellen av den gamla ryggsäcken där ni bär arvsynden är ni syndare.

Ser ni det vi ser?

Är ni syndare så är ni syndare hur ni än vrider på saker och ting så kommer skulden som ett brev på posten, eller i dessa tider som i ett twitter.

Vi säger er detta:-”När ni tror på att det finns synd, när ni tror på att det finns skuld och när ni tror på skammen så finns det ur dessa era sanningars perspektiv inget annat sätt att uppleva livet på.

När er tro är att ni , om ni syndar kommer att få betala ett pris så läggs ännu ett lager av mörker över er lysande inre stjärna.

Detta är inget fel men vi frågar er:-”Känns det rätt när ni går inom er?

Upplever ni er sanning i synd och straff så vandra i frid.

Upplever ni synd och straff betungande så finns det andra av facklor belysta vägar att vandra värdigt i livet på.

Vi frågar:-Hur ser er väg i livet ut om ni väljer FÖR lusten som i förlustelse? Vad väljer ni i livet som skänker er glädje och inre tillfredsställelse när ni är befriad från synden, offret och straffet?

Vi hör här kollektivets bestämda tankar:-”Hur skulle det se ut om alla bara skulle göra det som dom har lust med? Folk skulle ju bete sig helt som galna och ingen skulle ju ta ansvar! Det skulle bli totalt kaos!

Ur vårt perspektiv är detta ett sätt att se kaos på. Vi ser från ett annat håll det kaos som i tiden nu råder på er planet.

Ser ni kaoset vi talar om eller bär ni för många och kraftiga slöjor som skymmer?

Vi ser kaoset som råder och väljer ur detta att ställa er frågan:-” Är offer, synd och straff en väg som befruktar eller dödar tillväxt?

Vi säger er detta:-” I rädslan mörka och tunga energi förlorarna ni er kraft och andra vinner kraft på edra egna förluster.

Det är inget fel att ge kraften till någon annan.Om detta är ert livsval så fortsätt. Upplever ni kraftlöshet som i utmattning och motstånd finns det andra låt säga upplysta vägval att tillgå.

Det finns inga rätt eller fel. Det finns endast oändliga valmöjligheter för ert eget unika.

Vi vet att att varje unika även bär samma och lika-varje unika är sprungna ur allt som är glädje, frid och fred i kärlek som är.

Vi ber er här betänka denna vår sanning att allt ja vi säger allt är skapat ur samma. Detta samma som är allt som kärlek är.

Detta är i nu tiden då det är tid att utforska det ni tycker att ni vet. Vi använder ordet ”tycker” som i en ”uppfattning” alltså som i motsatsen till upplevelse.

Ser ni dessa polariteter?

Innan vi avslutar för i nu vill vi återvända till det ni benämner upplevelse. Vi ser ordet Upp-lev som i ”upp och lev”. Detta är en nyckel till ert eget fria unika.

Tänd ljus-tillåt er i glädje lyftas upp!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...