Samtal #29 via AiA Maria, 2 mars, 2021

 

Samtal#29 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala om upplevelsen av att inte känna sig hemma, som i att uppleva otrygghet, som i att uppleva påtvingad separation och isolering.

 

Vi ser mången av eder kämpa för att nå och få uppleva tillhörighet som i att få bekräftelse på att ni är bra ja som i att ni är dugliga och därigenom får lov att vara en del i gemenskapen.

Mången av eder har kämpat länge ja som i många liv med exakt samma inre strid som ibland tar sig uttryck utåt.

 

I dessa edra inlärda och memorerade tankekonstruktioner om att det finns andra som är värdigare än eder själva skapar ni eder egen underlägsenhet som i att ni tillåter andra vara eder överlägsna.

 

I detta kollektiva tankesystem som bär över och underlägsna skapar ni eder verklighet av livets orättvisor.

 

I detta trossystem skapas hierarkin där upprördhet, oenighet, smärta, bedrägeri och kamp blir eder verklighet.

 

Vi säger eder detta:- Nu är tiden då mänskligheten i strålkastarljus beskådar och genomskådar detta maktens drama. Var och en av eder tillsammans med eder moder Gaia transformerar i tiden i nu. Ni befinner eder sannerligen i en omvälvande tid. Mänsklighetens illusioner avtäcks en efter en rasande takt.

Vi använder här edert ord ”rasande” som en symbol både för det ursinne och raser mången av eder vaknar upp i men också som det ”rasande” som raserar dessa av edra tankekonstruktioner som nu har spelat ut sitt syfte.

 

Nu är tiden då ni som vill återansluter till edert ursprung. Ni bistår varandra när ni tillsammans transformerar och lyfter upp till en ny nivå som i ett högre medvetande.

Mänskligheten behöver fler som kommer till insikt och förstår vikten av öppenhet och villighet inför att släppa gammalt och tillåta den nya mänskligheten skapas genom att ni vänder tillbaka till edert ursprung i kärlekens ljus. Så väcker och stärker ni eder egen kraft och skapar tillsammans än kraftfullare i edra nya kollektiv där kärleken ÄR.

 

Vi är med eder på vägen och bistår med tålamod, förtänksamhet och glädje.

Vi hyllar var och ens eget unika och påminner här om respekten för egna och andras val är lika-olika-samma och skänker eder en kärleksfull ocean av mångfald att bada i-fria!

 

Vi är var och en varandras hopp. Villkorslös kärlek är ej sinnes orienterad – edert ursprung är i medkänslan fulla kraft fri att vara oavsett andras förnekelse av eder egen fulla potential.

 

Vi sänder eder här bilden av eder egen sol vars strålar söker sig ut i det fria och uppmuntrar eder att påminna eder själva om att veckla ut edra vingar och flyga fritt ovan tankemolnen som oroar-så töjer ni gamla, sega tanketrådar och trossystem som när ni släpper oron tillåter nätet brytas sönder och transformera i tillit och glädje.

 

Tänd ett ljus-se in i lågan-tillåt eder se lågan expandera! Så expanderar ni edert inre ljus och medvetande.

 

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...