Samtal med Chopins själ via Li i Kina, 24 maj, 2018

Samtal med Chopins själ

Li: Trevligt att träffa er, herr Chopin. Er musik gör jorden till ett mer färgstarkt och kraftfullt ställe. Nu vill jag ansluta till er på detta sätt från två olika världar och hoppas att höra er själs röst tillbaka till jorden igen. Vill ni presentera verkligheten av er själv i universum? Och har ni några ord till människor på jorden i dessa dagar? Tack så mycket.

Chopin: Jag är glad att kommunicera med dig. Min identitet i universum är en ljudvåg och melodisändare av ljudvågssystemet. Våra sändare skickas av universum till olika planeter, inklusive jorden för att förmedla ljudenergi till alla varelser. Jag älskar min gudomliga tjänst och jag skulle vilja ägna hela mig själv till varelser i universum.

Vårt ljudsystem spelar en viktig roll i universum snarare än att bara skapa melodier för njutning och underhållning som människan förstår det, vilket faktiskt är en felaktig åsikt. Ljudvågor är en kraftfull och befriande metod för att förmedla energi i universum. Det finns ljud och musik i universums högre rymder, men i rymder med högre energi av musik och ljud är det inte lika bullrigt som i den materiella världen, vilket gör det mer genomträngande och vackert. Det är en slags stark hjälpande energi för Gudar och Buddhas för att reglera, odla, sammansmälta och höja deras energi.

Ljudsystemenergi penetrerar och sammanlänkar i stor omfattning. Vibrationer som överväldigar hela universum kan skapas av högre nivåer i vårt system, såsom besvärjelser. Besvärjelser har den starkaste vibrationsenergin. Men penetrationskraften för ljud- eller musikvågor beror på manipulatorns verkliga energinivå. Universums energier är omfattande och interagerande och kan förstärka varandra.

Dock kan bara professionella energientiteter arbeta maximalt. Jag tror att jag måste presentera hur jag arbetade och spred energin till människor efter att jag kom till jorden och hoppas att de inte kommer att slösa bort den energi som skickas genom Universums Ljudsystem. Jag är en energientitet nästan i ljusform i detta system. Jag älskar min energi. Jag älskar mitt ansvar. Jag älskar alla varelser i universum. Jag älskar det sätt som jag använder mig av som ger hög energi från vårt system och universum till lågenergirymder

Ljud är en existerande form av en forntida energi, vilket ger oss arbetare speciella förmågor. När det gäller denna energi kan höga nivåer förstärka lågnivåenergier och lika energinivåer kan främja varandra ömsesidigt. Men lågt energiljud kan inte påverka den höga energinivån.

Musik är sublimeringen av ljud som härrör från ljud. Musik är den utsmyckade och rikliga ljudformen som går långt bortom ljudet. Det är den underbara och fantastiska skapelsen av universum! Ljud och musik är båda stora energier i universum, älskade och beundrade av alla system och familjer i universum.

Musik som en kommunikationsbro som universellt når och kopplar samman alla varelser och låter dem ha mer kärlek och mildhet. Universum fungerar med Stor barmhärtighet och kärlek. Universum älskar lågnivå varelser lika väl som sådana av högnivå. Det är en stor välsignelse som skickar och överför denna viktiga energi till relativt låga rymder där även de lägsta varelserna kan känna och varsebli vår ljudsystemenergi. Denna energi när alla varelser, modulerar och balanserar energin hos livsenheter och världen, vilket är oumbärligt i lågnivårymder. Vi strävar efter att inte spara någon möda för att förmedla vår energi till allt liv och till universum.

Jag använde min designerade fysiska kropp för att genomföra mitt uppdrag med min professionella energi på lågnivåplaneten Jorden. All energi som jag känt från min djupa själ har presenterats i en form som passar den här rymden. Musikenergin skickades och spreds från universum och hit. Det är en process av energiöverföring och introduktion.

Även om många arbetare med varierade energifunktioner i vårt system kom till jorden och lämnade många briljanta verk, är det fortfarande långt ifrån vårt slutliga mål. Vi ser den höjande effekten efter musikspridningen här i åratal. Trots att människor inte fick den väsentliga betydelsen av musikenergi, utvecklar även de låga varelserna sin längtan, förväntan och beundran av denna energi.

Energin i min musik kan mjuka upp människors hjärtan och öppna deras sinnen. De kan känna av denna energi och detta ger en känsla av varm, graciös, förenad, fredlig, hängiven sammansmältning som för dem närmare varandra.

När man lyssnar på min musik, om människans resonans är av samma frekvens som min energi, kommer hans själ att smälta in i min. Även med en annan frekvens, så länge han kan ge sig till musikens skönhet, kan han också smälta in i min energi och bli välsignad. Om lyssnaren har högnivåenergi, kan han komma in i min systemenergi i universum och bli välsignad av högre musikenergi.

Alla lyssnare som får musikenergi får fördelar i sina själar och kroppar i varierande omfattning, eftersom högnivåenergin från rymden är högre än den på jorden och lätt kan accepteras här. Den mänskliga själen kommer att hitta hem och frid i denna energi och fusionera bättre med kroppen och därmed öppnas en andlig värld för människor.

Fördelen med musik till kroppen är att cellerna kommer att intensifiera sin vibration i denna högfrekventa energi och därigenom omorganisera och omarrangera sig själva. Jag hoppas det jag sa kan hjälpa människor att återigen förstå universums vackra musikenergi och att ni skulle vilja sprida min musik energi från vårt system på jorden igen på ett bättre sätt.

Li: Herr Chopin, era ord upplyser mig plötsligt och nu har jag en djupare förståelse för ljud och musik från universum. Numera påverkar musik människans liv mycket och blir en viktig acceptabel energi här. Folk älskar och uppskattar musik starkt. Jag vill veta hur man ser på populärmusik och sånger.

Chopin: Musik är vriden och varierad så mycket på jorden. Hur illa försämrad den trevliga energin är! Det mesta av den så kallade populärmusiken och sångerna sprids med negativ energi i den. Det är förorening av musikenergin från Gudar. Bland våra arbetare och liv som älskar vår energi finns det många negativa budskap som översvämmar och stör oss så att grova texter och lågfrekventa melodier blir outhärdliga.

Detta ljud påverkar människans intelligens och själ och tillfredsställer dem med negativa budskap. Jag avråder starkt människan från denna förvrängda energi som kan inducera sorg och rastlöshet, vilket kommer från föraktliga utomjordingar som förstör positiviteten i denna värld.

Li: På uppdrag av människor på jorden tackar jag med vänliga hälsningar för er kärlek till oss! Jag kommer att sprida er själs röst till denna värld. Herr Chopin, ni brukade vara en mycket romantisk musiker på jorden. Jag vill fråga om denna romantik är er plikt eller er egen egenskap av energi? Jag kan se att ni är på en mycket vacker plats genom min magiska kraft. Kan ni berätta för mig var det är? Jag vill veta er status vid denna tidpunkt?

Chopin: Jag brukade vara ledsen och deprimerad på jorden för det första. Eftersom jag kom hit för att förmedla musikens energi, och hoppades att det skulle förändra världen. Däremot hade mitt arbete liten effekt vid den tiden och det visade inte den fullständiga kraften i mitt arbete och min energi. Men jag blev lockad av kärleksenergin mellan man och kvinna. Jag längtade efter denna energi som fick min musikenergi att brisera och hjälpte min energi att spridas.

Jag var tacksam för att träffa denna energientitet. Det hjälpte mig och stödde mig. Musikenergi och kärleksenergi smälte tillsammans och under denna underbara nya energi skapade jag mina verk på jorden. Jag fortsätter att sprida musikenergi från universum, nu på andra planeter. Precis som du säger, det är en vacker planet där stjärnorna skiner runt om och alla varelser här är snälla. Jag känner mig lycklig här. Jag lämnar mer vacker musik och melodier till dem och gynnar dem genom denna välsignelse.

Li: Jag är också ett högre liv som arbetar på jorden tillsammans med många kamrater. Vi har samma uppdrag och ansvar, men många högre livs personer förlorade sina själar efter att ha kommit hit. De kan inte kontrollera sin fysiska karaktär till att utföra arbete. Men som med er var det var inte så svårt att kontrollera kroppen. Ni uppfyllde ert öde i alla aspekter. Hur gör ni detta? Vi hoppas desperat att känna till kunskapen om fysisk design och kroppskontroll.

Chopin: Även om vi arbetare har en särskild fysisk personlighet, kunde jag försena mig med att börja och arbeta ineffektivt ibland. Vårt system sätter högt värde på att sprida sig i låga rymder. Efter att vår energi kommer fram på en planet, skickar vårt system kontinuerligt fler arbetare för att förbättra den, vilket är anledningen till att musikens energi spred sig så snabbt och starkt.

Musikenergi är en slags energi som tränger igenom kraftfullt, vilket leder till att den snabbt sprider sig. Det är en speciell egenskap för ljudsystemenergi. Den är relativt enkel att designa för arbetare i vårt system och vår energi kan väckas av samma frekvensmusik från högre rymder och då kan vi börja arbeta.

Under arbetstiden behöver vår fysiska kropp fortfarande hanteras och kontrolleras. Men vår uppgift är inte bestämd av vårt system, vi kan uttrycka och skapa fritt med musikaliskt språk i enlighet med målet att förmedla positiv energi och vacker musik. Vår själsenergi tränger in i vår kropp och utstrålar ursprunglig kraft från universum. Vi tror att vi kan fullfölja det här stora uppdraget som getts oss av universum och ge mer glädje och lycka till alla varelser. Vi kommer att leva upp till förväntningarna från universum och beundran från alla varelser och genomföra vårt gemensamma uppdrag! Tack för att du gav mig en så god chans att presentera denna kunskap för människor på jorden, vilket är en stor välsignelse för dem! Tack så mycket!

Li: Tack för er förklaring av musik, herr Chopin!

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...