Samtal med Mästare LAO TZU via Jahn Kassl, May 10th, 2024

Samtal med Mästare LAO TZU
https://lichtweltverlag.at/2024/05/10/die-kueste-deiner-sehnsucht/

Jahn J Kassl 2024-05-10

Din längtans kust
När ljusets budbärare byter sida
JJK: Det som oroar mig är frågan om varför så många framgångsrika ljusambassadörer, healers och de som har varit energetiskt ”talangfulla” under lång tid, nu har fångats i sina egna problem. Vissa förnekar det – andra drabbas av stora bakslag. Jag har själv gång på gång upplevt hur omgivningen av talangfulla människor, plötsligt vänder sig till mörkret. Varför?
LAO TZU: Vis är den som gradvis tämjer sina demoner. Vis är den person som agerar som en tyst observatör av sina tankar, sår och åsikter. Vis är den som inte skjuter upp sitt healande, men ändå förblir lugn i sitt agerande.
Kära du, var vis!
Idag leds varje människa till livets Källa.
Källan skiljer inte på människor som kan mycket och de som kan mindre. Under denna tid ger Källan alla möjlighet att känna igen det som tidigare inte kändes igen.
Särskilt tittas det nu på personer med stora åtaganden och de bjuds in för att titta närmare på sig själva. Om du vill vara eller bli en Mästare, så handlar det alltid om helheten, och du måste vara beredd att ge dig in i det helt och hållet.
JJK: ”Det du vill komprimera, bör du först låta expandera!” Jag läste idag, ett uttalande som tillskrivs Mästare Lao Tze.
LAO TZU: Denna ”utvidgning” beskriver vad det här handlar om. Många individuella ljusvarelser har försummat sitt eget transformationsarbete de senaste åren.
Medan de fullföljde sina ”healande” aktiviteter och uppgifter med stor styrka, och ofta med stor framgång, försvann deras självreflektion. Resultatet blev ett långt uppehåll för självläkning.
Nu påminns dessa människor om detta, och fångas i sina egna problem. Källans kosmiska ljus börjar lösa upp alla skuggor – om inte personen medvetet håller sig på avstånd från den.
JJK: Varför motsätter sig många av dessa människor sin egen transformering eller varför byter vissa till det andra lägret?
LAO TZU: Muskler som inte får röra sig blir atrofiska. I värsta fall leder detta till fysisk orörlighet. När det väl händer är det väldigt svårt att ändra på det. Detsamma gäller andliga övningar. Den som inte gör något eller väldigt lite under lång tid, missar träningen och riskerar att glida in i en påhittad värld och en påhittad uppfattning.
Nu konfronteras många av dessa människor med sin vägran att transformeras och detta leder till väldigt olika reaktioner. Attityden av sann ödmjukhet och självreflektion är det lämpligaste svaret på detta, ett svar som bara väldigt få vill ge.
Vad handlar transformation om?
JJK: Vad handlar den här transformationen egentligen om? Hur kan människor närma sig sina rädslor när de är rädda?
LAO TZU: Genom att lugnt och utan dömande betrakta sina rädslor.
JJK: Men hur är det med människor vars rädslor är så stora och väl dolda, att de i princip förnekar allt som är relaterat till rädsla, och är oförmögna att överväga det? Jag känner tillräckligt många som stereotypt hävdar att de inte längre känner rädsla?! Dessa är så djupt dolda att människorna saknar tillgång eller medvetenhet om dem.
LAO TZU: Det är vägen som tar dig till ditt mål, och inte dina aktiva handlingar eller igenkännanden.
Först när allt är ”komprimerat” kan expansionen börja – eller tvärtom. De livserfarenheter en person själv har valt, måste levas innan en återgång till reflektion kan ske. För de mycket talangfulla ljusvarelserna som nu tar en annan väg – istället för att återvända direkt till ljuset – betyder det att det är precis det de har bestämt sig för.
Medvetet eller omedvetet förs varje person från livets skepp till sina önskningars stränder.
Mästarna bland er tar nu sin masterexamen. Egot måste helt försvinna. Denna utmaning avvisas ofta och viktiga saker förblir obearbetade. För att egot ska ge vika är det nödvändigt med lite övertalning. Det är obehagligt att ge upp bekvämligheten av det du har uppnått. ”Framgång” skapar tröghet i omogna själar, medan mogna själar framgångsrikt växer sig bortom sig själva. Tillväxt är alltid en process under många decennier, och en själs mognad är en process under eoner.
Agerande genom passivitet
JJK: Jag läste också följande mening : ”Agerande genom passivitet.”Vad betyder det?
LAO TSU: Stå inte i vägen för din egen utveckling genom onödiga aktiviteter – gräset växer av sig självt och de öppna frågorna uppenbarar sig för dig. Det viktiga är att agera när en sårad del av din själ behöver helas, när ögonblicket har kommit för att vidta åtgärder och inte ignorera det.
Att vänta på det som dyker upp betyder inte att vara inaktiv, utan tvärtom. Detta kräver yttersta uppmärksamhet från dig. Ren observation innebär att kärleksfullt ta hand om de sår som behöver läkas, titta på det som finns inom dig utan att döma, och behandla dig själv varsamt.
Det är en underbar upplevelse att uppleva sin egen transformation, inte som ett ”arbete”, utan som ett kärleksfullt möte med dig själv.
Rädslor för dina egna demoner kan uppstå i början. Men gradvis övergår detta till en djup längtan efter helande. Vid en viss punkt blir denna längtan större än någon rädsla.
JJK: Detta är det första meddelandet jag får från MÄSTARE LAO TZU. Spelar det någon roll vem jag får ett ljust meddelande från, eller är det i av mindre betydelse, eftersom alla meddelanden ändå är ljusa?
LAO TZU: Det som spelar roll är med vilken energi budskapet för ett visst ämne flödar genom dig. Budbärarens energi flödar alltid in i det. Det som berör människor är inte så mycket orden, utan snarare energin i orden – ibland känns de kärleksfullt skyddade, andra gånger är de strängt förmanande och sedan återigen orienterade av klarhetens energi.
Allt handlar om att nå människors hjärtan för det specifika ämnet, och öppna dem för Källans ljus.
Med det säger jag hej då för idag.
Lämna inte det arbete som behöver göras ogjort, och stå inte i vägen för din egen transformering genom onödiga aktiviteter.
LAO TZU

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *