Babaji via Jahn Kassl, 25 april, 2023

 

Du kommer att förbli stabil så fort du har lärt dig hur kraftfull du är! När du har sett i ditt eget liv hur andliga beslut har en positiv effekt på ditt liv, får du ny styrka, genererar sann styrka och verkligt självförtroende. Maktlöshet, hjälplöshet eller depression har bara makt över dig så länge du flyr från personligt ansvar. Så fort du tar livets spira i dina egna händer inser du hur kraftfull, kreativ och kreativ du är. Livet ger dig uppgifter. Lös dem! Livet ger dig arbete för det. Gör anspråk på det!

 

Stabil i stormen
Medvetandearbete Del 1 / Från 126:e Ljusläsning
Lätthet i vardagen
För att förbli stabil i stormen handlar denna första del av medvetandets arbete om i Guds nåd. Detta meddelande är tillägnat dig och är avsett för dig. Detta budskap har kraften att föra lätthet in i ditt vardagliga liv, och det har kraften att fundamentalt förändra ditt liv.

Älskade person,

hur är det möjligt att förbli stabil med allt som omger dig för tillfället? Hur är det möjligt att behålla nerverna när så många tappar nerverna? Hur är det möjligt att stanna hos sig själv, där förvirring och distraktion är allestädes närvarande? Vad ska man göra? Finns det något att göra alls eller är det bättre att bara vänta och se?

Tiden för ditt mästerskap innebär att bete sig mästerligt – och det betyder att reagera därefter på utmaningarna i dessa dagar, veckor och månader. För detta är det nödvändigt att verka mogen och agera ”vaken”.

Vissa människor tenderar att bli skrämda av den här tidens händelser och påtvingningar. En uppenbar överlägsenhet av skuggkrafter kan fortfarande ingjuta rädsla i dig och få dig ur din mitt.

Vi vill nu ägna odelad uppmärksamhet åt detta ämne. I slutet av denna inlämning bör du inse den djupa innebörden av detta spel och hålla det lämpliga verktyget i dina händer för att överleva i det här spelet.

Så vad ska man göra om det blir för mycket igen, när det verkar som att världen håller på att kollapsa över huvudet på dig? Hur riktar man in sig internt när det yttre trycket ökar?

Bemästra ödet och prova dig själv!
1.) Ta ditt öde i egna händer, speciellt när känslan av maktlöshet är som störst, det vill säga att kliva ur förlamningen till handling. När du blir försvagad utvecklar du styrka – och istället för att bryta mot utmaningarna växer du av det. Det är mästerskapet.

Du kom till jorden för att skapa lärande upplevelser. Varje utmaning, oavsett hur stor, är precis rätt för dig. Allt som händer dig, allt som händer i ett liv, är en del av din själsplan och tjänar din inre tillväxt. Bli medveten om:

2.) Tentor måste behärskas! Det är därför du är här – som beklagar, söker skyldig – och alltid finner – visar bara att han ännu inte klättrat nivån i mästerskapet. En person i sitt mästerskap ger aldrig upp och hanterar en situation förrän han har fattat meningen och bemästrat uppgiften.

Situationer upprepar sig ofta och det verkar som att vissa test kommer att ta en evighet.

Du frågar dig själv: Varför igen – eller – varför händer det här mig igen?

Med beständighet till andlig styrka
Detta händer tills du har kommit till botten med saker på djupet, så att det inte finns någon rest kvar. På så sätt utvecklar du inre styrka, andlig styrka och en uttalad uthållighet – för den andliga vägen kan bara bemästras med stor uthållighet.

Om du inte har konsekvens i förvandlingsarbetet och föredrar att dyka in i en esoterisk illusorisk värld med skenupplysning, menas inte här. För framför mig sitter många mästerskapsadepter, människor som valt den direkta vägen och för vilka omvägar inte längre är vägar.

Det är dock också vanligt bland er mästare att du är trött på grund av många tentor och är redo att ge upp. Vissa utmaningar verkar överträffa din styrka.

Om inget fungerar längre…
Så fort du kommer till denna punkt, ta ett steg tillbaka. Stanna upp, samla dina krafter, kräv ingenting, varken av dig eller dina medmänniskor. Titta och få kontakt med GUD! Efter det, vänta och förundras över hur GUD reglerar ditt liv och ingriper direkt i ditt liv.

För det är ett stort misstag att tro att du inte kunde bemästra någon uppgift som GUD har satt dig med GUD! Ofta tar det bara lite tid, lite vila, lite paus – och resan kan fortsätta.

Varje person står alltid inför uppgifter som han också kan klara av. Att hålla ut, att ta pauser och aldrig tappa målet om självbefrielse ur sikte, att engagera sig i ett ämne tills det inte finns något kvar som påminner om ämnet, att vara klok och att vara klok – i frid, i lugn, i kärlek till dig själv.

Stå inte när du sitter, tänk inte på att gå när du står! När du går, gå bara när du står, stå bara när du sitter, bara sitta – här och nu.

Målet flyttas till dig så fort du inte längre hanterar målet.

Väck inre krafter!
Var aldrig missnöjd med prestationerna. Grattis till ditt agerande! Njut av de många etappsegrarna! Generera styrka från det som är och försvaga inte dig själv genom att ge en osäker framtid mer verklighet än den nuvarande säkerheten. Gör det som ska göras nu och låt GUD göra det med all din styrka och hängivenhet och GUD med SIN NÅD. Det är det som gäller nu – att alltid be GUD att vara vid din sida!

Om du varken vet eller kan fortsätta så är GUD direkt vid din sida. Nu är det dags att väcka dina inre krafter med GUD och hämta din sanna styrka.

Du kommer att förbli stabil så fort du har lärt dig hur kraftfull du är! När du har sett i ditt eget liv hur andliga beslut har en positiv effekt på ditt liv, får du ny styrka, genererar sann styrka och verkligt självförtroende. Maktlöshet, hjälplöshet eller depression har bara makt över dig så länge du flyr från personligt ansvar.

Så fort du tar livets spira i dina egna händer inser du hur kraftfull, kreativ och kreativ du är. Livet ger dig uppgifter. Lös dem! Livet ger dig arbete för det. Gör anspråk på det!

disposition
Tillgänglig som anges här:

JAG, (nämn ditt namn här), HAR KRAFTEN AV MIN GUDOMLIGA MEDVETENHET OM ATT ALLA KRAFTER SOM FÖRSVARAR MIG ÄR FÖRBJUDNA FRÅN ATT ÅTKOMMA MIN VÄSELSE.

FRÅN NU DÅR JAG STYRKA FRÅN TENTARNA OCH JAG VÄXER MED UTMANINGARNA. LIVET TJÄNAR MIG OCH JAG TJÄNAR LIVET.

JAG ÄR REDO ATT TA MITT LIVS SCEPTER I MINA EGNA HÄNDER!

MED GUD OCH I GUDS NÅD:

JAG ÄR DET JAG ÄR. (Slut på disposition)

Att pausa…

Du förblir stabil eftersom du hanterar dig själv och är kopplad till GUD. Du förblir stabil eftersom du välkomnar kriser och välkomnar dem som tillväxtmöjligheter. Du förblir stabil med GUD som bron som bär dig, med GUD som källan som ger dig näring, med GUD som kompassen som vägleder dig.

Det är kärleken till livet.
BABAJI

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *