Sananda, 10 februari 2015

Sananda

10 februari 2015

Ashtar on the Road Teleconference

Sanandas Kärleksvälsignelser

Kanal: Susan Leland

Hälsningar Käraste familj! Det är jag, Sananda och jag kallar er Familj för vi är verkligen Bröder och Systrar i Ljuset av det Enda, i Kärleken som vi alla är gjorda av, oavsett vilken dimension vi befinner oss i. För vet – och jag talar Sanning till er – ni är här med Mig i Ljusets Riken, precis som jag kommer igenom slöjan för att vara med var och en av er!

Och jag vill också tala om för er hur starkt ni lyser och hur älskade ni är, alltid. För det är De Ni Verkligen Är, Käraste Ni! Ni är lysande Ljus av Kärlek. Och Kärlek är definitivt den mest kraftfulla energin i hela Universum. KÄRLEK! Kärlek är Moder/Fader Gud. Kärlek är hur Gud skapade allt i Universum – Ni, Mig och alla varelser av KärleksLjus.

Och de som har valt att falla, som det verkar, ner i djupen av mörker, de som har varit där nere under så lång tid att de har tappat bort sig själva, de som verkar vara totalt mörka – totalt utan något som helst Ljus inom sig – och de som har skapats av desamma – är helt enkelt så låga i sina vibrationer att de inte överhuvudtaget kan hitta något ljus inom sig själva – inte ens i den minsta lilla cell. Det är så undangömt att ingen annan kan se det heller.

Och då är det för oss att erbjuda dem vad man skulle kunna kalla återköp, det jag helt enkelt kallar ”att komma in i Ljuset”, för det finns ingen i detta Universum som föraktas av Gud. De kanske föraktar sig själva och de kanske tror att de är föraktade av Gud, men det är inte sant. Alla varelser är älskade!!! Och därför ber vi dem komma in i Ljuset, oavsett vad de har gjort. Och vi påminner alla i denna Sammankomst, att i de många livstider som ni har levt, har ni också varit så mörka att det inte funnits tillstymmelse till något Ljus! Och det kan vara så att ni gjorde så utifrån eget val eller utifrån rädsla.

Det finns de som har svårt att se Kärlek i andra, även när andra uttalar sig väldigt offentligt. De kan höras och läsas om på många ställen. Jag kan säga att det finns de som inte ens ser Ljuset hos President Obama, och jag är med honom hela tiden. Och han är enormt älskad och ärad!!! Och det är viktigt att förstå att han är under hot ständigt, och har varit under många år – inte bara han utan även hans familj.

Men jag vill tala om detta för er: om ni vill läsa hans senaste tal* till den inre kretsen av världens religiösa ledare, är det utan någon ondska överhuvudtaget. Det omfamnar alla människor i världen, alla religioner i världen. Det är ett tal utifrån Kärlek, förståelse och framför allt icke-dömande. Trots allt ”Döm inte och ni skall icke bli dömda” är ett sant uttalande som jag gjorde.** Som ni vet, många uttalanden i Bibeln som tillskrevs Mig eller Fader/Moder Gud eller olika representanter, kan vi kalla dem, som blev förskönade eller förvanskade eller ibland inkluderade även om de var totalt falska. Och jag vill säga er detta – Obama höll ett tal angående krig, eller en del av hans tal inkluderade vissa mycket stora Sanningar angående krig. Och han blev attackerad!

Denna man som kommer för att föra in Fred på planeten Jorden, denna man som kommer för att tillkännage NESARA attackeras! Gå och lyssna på eller läs det, om ni inte har gjort det, och känn Kärleken!! Och känn upplyftningen och känn Modet i det, att han kom till ett ställe för religioner. Och vissa av dem som var på det mötet, den böne-frukosten, kom dit bärandes sina mörka hattar. Så naturligtvis attackerade de honom. ”Döm inte och ni skall icke bli dömda”!!!

Och om ni har burit en mörk hatt och varit en korsfarare i Kristi namn, vet att ni hjälpte till att slakta oskyldiga kristna, såväl som judar och muslimer, för det var så det gick till. Och det är Sanning! Det finns ingenting som kan kallas ”heligt krig”, för krig är i sin natur motsatsen till Kärlek. Det är rädslobaserat. Och som jag lär ut i Kursen***; är det motsatsen till Kärlek. Så det finns inget som kan kalls ”heligt krig”, definitivt inte Kristi namn, eller Allah, eller Buddha eller någon annan ledare. Att attackera är inte Kärlek. Det är motsatsen till Kärlek!

En förälder som slår sitt barn bara för att försäkra sig om att det alltid skall lyda – det är inte Kärlek. Det är att utöva krigsföring mot ett oskyldigt barn. Och jag säger inte detta för att skapa vibrationer av dem lägre sorten, utan bara för att visa att det finns en skillnad. Kärlek är inte diskriminerande. Kärlek är inte att attackera. Kärlek vänder inte ryggen mot en möjlighet att hjälpa. Kärlek är i sig själv den Största Gåvan som någonsin skänkts av Moder/Fader Gud till alla Guds barn, Ni och Jag inkluderade!

Och så, Käraste Ni som är samlade här, jag står bland er, med er alla, ståendes i era Gudomliga Jag, totaliteten av Den Ni Är. Jag ser Ljuset som lyser från er alla och jag tackar er för att vara här, för att ni lyser era KärleksLjus jämnt och utan diskriminering, till alla era Bröder och Systrar, till alla medlemmar av planeten Jordens Kungariken.

Och jag bara ber er att öppna upp för att ta emot samma Kärlek, den Kärlek som ni är gjorda av. Den finns att öppna, att känna och då ni låter den spridas ut genom era varelser, dela den, stråla ut den! Låt alla som samlats har känna den Kärleken och sedan sprida den utåt!! Och varje gång ni har en möjlighet att tjäna på detta sätt, var ni än är och i vilken aktivitet ni än befinner er i, var tacksamma över att ni är Strålande, Gudomliga Varelser av Kärlek som har kommit till Jorden för att tillhandahålla, vara katalysatorer, och införa Kärlek dess Ljus, för att lyfta upp planeten Jorden till de Högre Riken där det BARA finns KÄRLEK!!

Jag vet att det har varit en jobbig resa för er. Jag vet att det har varit stunder i denna livstid och andra när ni har känt er totalt ensamma och ändå har ni fortsatt framåt! För att ni har känt i någon del av er att ni är här av en anledning och ett syfte, och det är helt enkelt att vara Kärlek!

Så jag ber er nu att ni öppnar upp för att låta den Kärlek som vi känner för er, skina in i er och fylla er med Glädje, Frid, trygghet och framför allt, vetskapen om Den Ni Verkligen Är!! Vi ger er denna Välsignelse, de som är med mig och kommer från KärleksLjusens riken och står här med er i denna den Heligaste av de Gemensamma Sammankomsterna:

”Acceptera den Kärlek som vi ger er. Acceptera våra tack till er för att ni är här. Acceptera framför allt vilka ni är – Gudomliga varelser av KärleksLjus i mänskliga kroppar, som är här för att assistera hela mänskligheten att komma Hem till Kärlekens Ljus, vilket ni alla så väl förtjänar. Välsignelser till er och vet att vi är med er, alltid, vilket vi alltid har varit och alltid kommer att vara. Ni är Evig och Oändlig Kärlek och Vi Är Ett i Ljusets Brödraskap/Systerskap!!! Och så är det! Namaste!”

* http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/05/remarks-president-national-prayer-breakfast,  https://www.youtube.com/watch?v=kJA7SMFy_ds

** Sananda kom i Yeshuas (Jesus) kropp, till vilken En kurs i Mirakler i allmänhet hänförs

***http://www.ashtarontheroad.com/the-course-teaches-truth.html

http://www.ashtarontheroad.com/sananda-blessing-of-love.html

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...