Sananda

Sananda, 23 augusti 2014

Via John Smallman

Vi skyndar framåt mot tidpunkten för mänsklighetens uppvaknande ur drömmen eller mardrömmen, som vi till synes har varit fångade i under eoner. Det är svårt för er att föreställa er hur nära det underbara ögonblicket är. Ni har haft många besvikelser och ”falska gryningar” medan ni med längtan och förhoppningar har väntat på denna utlovade händelse, såni är påer vakt inför förutsägelser och prognoser som den här.   Här i de andliga världarna är en del av vårt arbete att uppmuntra er att hålla kvar ert gudomliga Ljus på en hög nivå, eftersom det är er uppgift och det säkerställer att uppvaknandet sker, och ett sätt att göra det på är att erbjuda er upplyftande vägledning om dess nära föreliggande. Och det är i sanning mycket nära!   Allt ni behöver göra är att fortsätta att hålla Kärlekens Ljus högt, det Ljus från vilket ni skapades och har er eviga existens. Separation från det Ljuset, från er gudomliga Källa,är inte möjlig eftersom det innebär att ni måste avlägsna er själva från det som ni vill skiljas ifrån, och det finns ingen annanstans, såera upplevelser av separation, ensamhet eller övergivenhet är fullständigt illusoriska.   Det som är illusoriskt är overkligt, det är ett hallucinatoriskt tillstånd som ni har uppfunnit för att låtsas att separationen var verklig, och ni gjorde ert yttersta för att få den att framståsom verklig genom att fylla den med upplevelser som var totalt främmande för Verkligheten – rädsla, smärta, lidande, svek och förräderi –alla surrealistiska uppfinningar som stod i opposition till Kärlek för vilken, som ni såväl vet, det inte finns någon möjlig motsats.   Och ni har fått nog av det overkliga. Ni, mänskligheten, har kollektivt beslutat att släppa ert grepp om er tro på denna oroande miljö, som har förorsakat er så mycket rädsla, smärta och förvirring, och återvända till ert sanna och naturliga tillstånd som ett med er evigt kärleksfulla Källa. Att vakna är att vakna upp från denna under lång tid uthärdade dröm av fattigdom, brist, fara och ensamhet och vakna upp till hänförelse och glädje i ert eviga Hem. Tiden för störande och smärtsamma utspel har passerat, de sista resterna av dessa ”utspel” sker nu medan jag talar till er. Försök inte att förstå dem för de är obegripliga, bara släpp dem tillsammans med alla trosuppfattningar och attityder som backar upp dem.   Er väg Hem går genom era hjärtan, inte genom logik eller förnuft, vilka är viktiga instrument att använda men bara i illusionen där det råder konstant förvirring och missförstånd och ett trängande behov av klargöra saker och ting. I Verkligheten är allt klart, fullständigt klart, man är medveten om allt, vilket gör förnuft och logik till meningslösa verktyg som inte har något syfte, som ni med stor förtjusning och förvåning kommer att upptäcka.   När ert uppvaknande sker, som det kommer att göra inom kort, kommer en stor klarhet att fylla era sinnen, eftersom full förståelse för era mänskliga livs syfte uppenbaras för er, och en känsla av villkorslös acceptans och Kärlek kommer att omsluta och glädja er. Era länge tillbakahållna förhoppningar och drömmar kommer att för evigt överlämnas i en betydligt större skala än ni någonsin kan föreställa er, när all er rädsla och oro försvinner i intet.   Ni kommer att vara Hemma, och ni kommer att känna igen och minnas hur ni hör hemma här, när ni välkomnas in i dessa himmelska världars underverk. Vi kommer ocksåatt vara fyllda av glädje och förundran när vi ser på hur ni tittar på de underverk som omger er, och lägger märke till er insikt om att det faktiskt inte spelar någon roll hur lång tid ni har tillbringat i illusionen, eftersom ni hela tiden varit på väg hem och eftersom er hemkomst var oundviklig. Er ankomst kommer fullständigt att lösa upp och avlägsna alla eventuella kvarvarande spår från den tid som ni tillbringade till synes förlorade, förvirrade och ensamma och så ofta lidande i den där besynnerliga och ofta hotande miljön.   Er ankomst är ivrigt efterlängtad här, därför att vi kan se att den är absolut oundviklig. För er, fortfarande till synes ändlöst förankrad i illusionen, är möjligheten att vakna i Verkligheten något ni har längtat efter. Och denna intensiva önskan är en av de tankar, en av de kraftfulla intentioner som driver er framåt påer resa tillbaka till Källan. Den, som ni kanske skulle beskriva den, intensiva magnetismen hos Guds kärlek för er är oemotståndlig. Den drar er resolut framåt med målmedveten och orubblig beslutsamhet.   Illusionen är en egoistisk konstruktion, och egots avsikt är separation så att ni för evigt är förslavade i dess overkliga värld av rädsla, misstro, svek, förräderi och förvirring där den härskar oöverträffligt. Men naturligtvis är egot overkligt. Det är skräckslaget för att ni kommer att inse det och därmed också förståatt det är en otroligt söndrande aspekt av er själva, som ni omedelbart kan förkasta och sedan kärleksfull återanpassa i era egna helade Jag, där det verkligen hör hemma.   Egot är en del av illusionen, men det är en del som ni uppfann inom er själva, eftersom ni efter allt att döma behövde det för att skydda er från alla faror och hot som den illusoriska miljön omgav er med. Utan tvekan har det varit användbart för er, som en medhjälpare i de fysiska uppgifter som ni var tvungna att hantera som människor. Tyvärr har det alltid tagit för givet att ni är under attack eller håller på att bli attackerad, så dess motiv har varit defensiva och misstroende mot er och mot mänskligheten i stort.   Kom ihåg att egot är en kollektiv enhet som uttrycker mänsklighetens allmänna uppfattningar och farhågor, medan det samtidigt gör sitt bästa för att övertyga varje individ om att denna allmänna uppfattning är mycket välgrundad. Det har lyckats, och som ett resultat har ni krig mot fattigdom, krig mot drogmissbruk, krig mot rattfylleri, krig mot okunnighet, krig mot brottslighet, krig mot terrorism –om och om igen, ingenting annat än krig! Och naturligtvis verkar de alla fullständigt legitima för illusionens egodrivna värld.   Under de senaste tjugo åren eller så, har tillämpningen av termen ”krig mot”alltmer ifrågasatts och i många fall förkastas som ytterst olämplig. Det är ett tecken på att egot håller på att förlora sitt grepp och att mänskligheten håller på att avslöja sin sanna natur –Kärlek –och börjar reagera på de problem och frågor som stör er och fjärmar er från varandra, genom att lyssna till de olika uppfattningar som fram till helt nyligen bara tjänade till att driva er ifrån varandra och in i motsatta stridande fraktioner. Galenskapen i det här sättet att närma sig problemen blir till sist mycket tydligt när ni observerar det oerhörda lidande som det har orsakat under eoner.   Mänskligheten håller på att växa upp och släppa sina egocentriska beteenden och attityder som kan vara lämpliga hos treåriga barn medan de lär sig att hantera illusionens galenskap, och måste samarbeta med andra på samma intellektuella utvecklingsnivå. Men efter några få möten med blåmärken inser var och en med något som helst vett, med någon sann medvetenhet, att krig absolut inte är svaret på någon som helst oenighet, vare sig det gäller småbarn i relationer på förskolan eller fullvuxnas relationer till folk i andra länder.   Krig fungerar inte! Det har det aldrig gjort, och äntligen håller detta påatt accepteras som ett vetenskapligt bevisat faktum, även om forskarna inom vapenindustrin och de politiker som stödjer dem väljer att inte samtycka. Emellertid bleknar deras inflytande mycket snabbt bort. Människor frågar med stor oro varför nationer i en värld där onödig fattigdom är så utbredd, spenderar orimliga penningsummor påvapen. Och naturligtvis är svaret pådetta ”Därför att de som engagerar sig i krig och i tillverkningen av försvarsmaterial, försöker att placera sig själva ovanför mänskligheten för att skydda sina gynnade och elitistiska positioner med hjälp av polisiära och militära styrkor som endast är ansvariga inför dem.   Tiden för den sortens fuffens är över. De som skulle kontrollera och undertrycka majoriteten av mänskligheten har tappat kontrollen! Mänskligheten har vänt sig till Kärleken och håller på att öppna sitt kollektiva hjärta för att ännu en gång engagera sig i sin sanna natur, så ögonblicket för ert oundvikliga uppvaknande drar sig allt närmre.   Er kärleksfulla broder, Jesus   Översättning Ulla Krogh –www.st-germain.se

Du gillar kanske också...