Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

3 Ben, 11 Uo, 11 lk

 26 augusti, 2014

nidle071112

Dratzo! Vi kommer åter med många goda ting att tala om! Det viktigaste är den tilltagande strömmen av fonder över hela er glob. De urgamla familjerna har börjat utdelningen, vilket kommer att leda till ett globalt utbyte av RV och en omfattande valutaomvärdering. Dessutom så kommer utdelningen av fonder från välståndsprogrammen och globala humanitära project. Dessa ting är konstruerade runt tvåandra händelser. Först har vi uttalandet om ett globalt jubileum eller skuldförlåtelse, och sedan bildandet av de många GESARA regeringarna, med början i USA. Dessa olika nya regeringar skall bana vägen inte bara för välstånd, utan också för ögonblicket av avslöjande. När ni väl har upptäckt att vi existerar så kan ni bli redo för uttalanden från er kusiner i den Inre Jorden och från oss. Er levande planet är ihålig och har en mycket speciell kärna eller central sol. Denna inre sol är ansvarig för de aurora som ni nattetid kan se allra längst norr och söder ut på er ytvärld. Detta fenomen är en del av de många mysterierna, som finns över hela er värld. Vi är här för att förklara dem för er.

 

Er värld är en del av ett stort solsystem som är många miljarder kilometer i diameter. Trots storleken så är detta planetsystem ganska litet. Det innehåller dock underbart nog resterna av fyra vattenplaneter. Det gör den unik i denna galax. En av de saker som kommer att äga rum är återbildningen av dessa världar till dess ursprungliga skick. När detta är uppnått kommer ni att vara en del av ett mycket vackert och unikt hem för mänskligheten. Er främsta roll är att övervaka denna magnifika plats och välkomna många till era hemvärldar. Varelser från över hela fysikaliteten kommer för att skapa organisationer för att sprida Ljuset och Himlens heliga dekret. Mörkret hade hand om denna galax under bokstavligen en miljard år. Nu kommer Ljuset och kommer att lära sig från er hopsamlade vishet i denna fråga. Ni slungades via knep in i hemskheten som begränsat medvetande är. Mörkret använde era nya begränsningar för att skapa en ras av slavar för att utöva sitt mörker över er. Ni hade inget annat val än att lyda. Men trots det fanns det en Ande som irriterades över denna ansvarslösa dominans.

Detta fick era utomjordiska mästare att förstöra er globala samhällen inte bara en gång, utan tre gånger. NI har bara ett vagt minne av detta i era inre minnen och i er hopblandade historia. De Uppstigna Mästarna kommer i gudomlig tid för att lära er om detta och mer. Vi kommer för att agera som handledare och skötare för denna process, vilken ni är bara i början av att uppleva. Våra handledare behöver bokstavligen se er i ögonen och lära er om er själva. Ni har mycket som ni knappt erkänner. Detta kräver en utdragen process. Tidvis kan detta bli känslomässigt och mentalt ganska smärtsamt. Vi förstår hur svårt detta kommer att bli. Trots detta behöver ni ställas inför era utmaningar och i sanning släppa dem. Detta är något som vi ställs inför mellan våra liv, och då vi dagligen arbetar med en speciellt tränad rådgivare. Vi söker att förfina våra spirituella aspekter och kraftigt förbättra dess relationer med dess integrerade fysiska aspekter.

 

Vi förstår hur kritiskt det är att utöva Kärlek och använda Ljusets visheten på varandra och oss själva. Vi lever långa liv, ägnade åt att utforska fysikaliteten och lära oss enorm vishet från stjärnorna. Denna visdom läggs in i vad vi ömsesidigt kallar vår Book av Förståelse. För miljoner år sedan träffade vi på de mörka för första gången och lärde oss om deras sätt utöver hela denna galax. Ankara Continuumet lärde oss många ting. Vi tog emot dessa och bad våra himmelska rådgivare  om råd. Det är denna serie av svar som har vidmakthållit oss. Himlen gav oss de fyra Samhälleliga Lagarna och början på vår bok av Förståelse. Vi kommer för att handleda er och för att visa er hur ni kan starta er egen bok om visdom och förståelse. Vi ser framemot vad ni kommer att lära oss. Profetior talade för länge sedan om vad som nu äger rum på er planet. Vi kommer därför för att infria dessa profetior och föra in instrumenten som återför er till Ljuset och till fullt medvetande. Händelserna som nu följer är enbart medlen genom vilka allt detta händer.

 

Namaste! Vi är er Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med mycket att säga! Vi närmar oss de nästa stegen i er gudomliga frammarsch mot fullt medvetande. Nästa uppsättning av Uppstigningssymptom kommer att handla om balansen mellan de nya och de gamla chakra. Dessa ändringar handlar också om er kropps meridiansystem. Fram till nu, har ni haft den nya chakra kommit on-line och påverkat den naturliga balansen i ert fysiska jag. Dessa förändringar behöver börja lägga om hur er kropp reagerar mot olika typer av stimulans. Detta låter er hjärna bättre reglera den nya balansen som skapas av era olika väktare av era kroppar. Under denna tid kan vi börja utveckla nya mönster som kan hjälpa er kropp lindra stressen som har åstadkommits genom fyra nya kroppsliga chakra och två som skapar balans i era förbindelser mellan det gudomliga kvinnliga och manliga. På så sätt kan er kropp börja att reparera en del av stressen som har skapats genom förberedelserna för er kommande Uppstigning.

 

Denna välsignade serie av ändringar gör er redo för er introduktion till era handledare. Under vår sista liv innan Uppstigningen fick vi tillfället att ta emot en bättre förståelse av vad vi hade valt i Himlen att uppnå. Ni skall nu få samma möjlighet. Var och en av er behöver en bättre känsla för transformationen som ni genomgår. Himlen har bett oss att förklara detta för er och vill att ni ber om assistans från var och en av er själva såsom behövligt. Ta denna tid för att tala till oss genom era böner och meditationer. Vi är redo att visa er vad ni genomgår och ge er medlen för att lindra era smärtor och sorger. Denna assistans är ett gudomligt ingripande. Det är för att gradvis tillåta er att helas och förbereda för tiden då ni kommer att träffa på era tilldelade handledare. Till dess så kan vi assistera er på många meningsfulla sätt. Ni är vår välsignade armé av Ljuset.

 

Vad Himlen gör är att försäkra var och en av er att ni är här för en helig tid och behöver att förstå detta bättre. Det är ingen bestraffning. Istället välsignas ni av Himlens mjuka energier. Var och en av er har ett speciellt livskontrakt och ni behöver tid för att helas för att gudomligt beröras av våra himmelska värdar och oss. Så glöm inte bort att sända era böner till Himlen och till oss. Det är dags för helande och att åter hängiva er själva till denna heliga sak. När de olika gåvoprogrammen gör sina utbetalningar behöver ni också se djupt inom er och återigen förpliktiga er till Ljuset! Se på dessa tider såsom då fantastiska händelser kommer att äga rum. Se allt detta som enbart ting vilka profetiorna har fört fram! Ni är här för att föra in Ljuset till denna värld och att kollektivt övervinna de mörka och deras hemska sätt. Gläds och acceptera Himlens rättmätiga gåva! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

 

Idag har vi fortsatt våra meddelanden till er. Världen står redo att acceptera den första händelsen som kommer att föra er mot välstånd, ett globalt jubileum och nytt regeringsskick. Detta kommer naturligtvis att leda till avslöjanden och händelser, vilka markerar ankomsten av era spirituella och rymdfamiljer! Många stora ting står helt redo att hända. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

You may also like...