Sananda 21 maj

Sananda

21 maj, 2015

Kanal: John Smallman

 

Medan den gudomliga planen för mänsklighetens uppvaknande stadigt rör sig framåt, hedras de som framgångsrikt håller Ljuset på Jorden för att hjälpa till i detta stora företag, av alla i de spirituella rikena. Utan er skulle planen rinna ut i sanden! Emellertid är detta Guds plan och därmed är naturligtvis en perfekt succé garanterad. Hursomhelst är ert ivriga och entusiastiska engagemang en mycket viktig aspekt i Hans plan.

Tidvis upplever de flesta av er tvivel, bristande motivation, till och med en känsla av att ni inte får till stånd någonting av värde medan ni fortsätter med ert ”normala” liv i illusionen. Dessa känslor och sensationer är bara ytterligare en aspekt av er illusoriska omgivning, vars enda syfte är att förvirra er och underminera er övertygelse om att ni vid denna tid har ett gudomligt syfte på Jorden. Låt er inte bli missledda av dessa deprimerande sinnesstämningar och tvivel; när de uppstår, låt dem bara passera, vilket de alldeles säkert kommer att göra och vänd er till oss för att be om en tröstande och kärleksfull kram. Vi är ständigt i tjänst för att besvara era önskemål om assistans för det är vårt syfte och vår glädje.

Tvivla inte på att vi i varje stund kärleksfullt vakar över er. Kalla på oss för att få bekräftelse och vi kommer att besvara er förfrågan. Vår uppgift är att hjälpa er och att försäkra er om att inget kommer att hindra er från att slutföra ert uppdrag. Vi kommer inte att misslyckas och det kommer inte heller ni att göra, för den gudomliga Viljan yrkar på succé, en häpnadsväckande och för er en till synes enastående succé! Guds Vilja uppnås omedelbart, men inom illusionen är detta oftast inte uppenbart.

Kom ihåg att det inte existerar några tillfälligheter; allting som inträffar har ett syfte och varje syfte, även om det kan tänkas vara ondskefullt, av mörker, en attack riktad mot Gud, mot Kärleken, används slutligen alltid i uppgiften att föra mänskligheten hemåt till sitt naturliga och eviga tillstånd av Enighet med Gud. Det är ett tillstånd som man aldrig har lämnat, av den enkla anledningen att det inte existerar någon annan plats.

Det finns inget alternativ till den gudomliga Viljan för ingen annan vilja existerar. Alternativ och valmöjligheter är lika mycket av illusionen som den dröm som ni för närvarande upplever och som den stora majoriteten av er anser vara verklighet. Den är inte verklig, den är en dröm eller en mardröm från vilken ni inte har något annat val än att vakna upp. Ja, ni kan fördröja ert uppvaknande, vilket några vilseledda kan välja att göra, men mänsklighetens uppvaknande kommer inte att bli fördröjt. Ögonblicket då det planeras ske valdes i den stund då ni valde att spela era spel av separation, för er Faders Vilja för er är att ni skall leva i evig glädje, men medan ni spelar era spel kommer det tillståndet att förbli dolt för er.

När ni släpper ert ängsliga tag om illusionen, vilket ni helt säkert kommer att göra, med tillhörande misstro, svek, konflikt och lidande, kommer ni att vakna upp till glädje. Det är Guds vilja för er och eftersom alla är ett och ingen separation existerar, kan ni inte förneka Verkligheten i evighet, vilket är det tillstånd av varande som för evigt är Ett med Honom.

Illusionen har tillfogat er stor smärta för även att ens föreställa sig att ni vore separerade från det som är Ett, från Källan, är ytterst skrämmande. Gud är Allt som existerar. Att bli separerad från Honom skulle för evigt göra slut på er existens och det är otänkbart att föreställa sig en större förskräckelse än det. Ett sådant tillstånd vore omöjligt. Släpp taget om era rädslor för de sluter till era hjärtan och slutna hjärtan är oförmögna att känna den Kärlek som i varje ögonblick omsluter dem. När ni tillåter era hjärtan att öppnas genom att helt enkelt släppa taget om rädsla, flödar Kärlekstsunamin, det gudomliga fältet i vilket hela Guds skapelse lever glädjefyllt och för evigt, obehindrat genom er, så som det gudomligt var menat och den förenar allt i den perfekta harmonin som är Gud.

Ni har en fri vilja för ni skapades i Kärlek och Kärleken påtvingar eller kräver inte, Den frigör. Det var ert fria val att stiga in i illusionen som ni föreställde er och som ni sedan byggde upp. Det är ett tillstånd av intensiv begränsning, av brist på frihet, som har kommit till genom de begränsningar som ni byggde in i den för att underhålla er själva. Och som mänskliga varelser tacklar ni ständigt begränsningar i era dagliga liv och detta verkar vara helt normalt, ändamålsenligt, och det är det också – men bara där det sker, inom de overkliga ramarna av illusionen!

Under loppet av de senaste sex eller sju årtiondena har dessa vansinniga begränsningar blivit alltmer synliga, omöjliga att förneka och alltmer oacceptabla för ett stort antal av er, som nu ständigt försöker avlägsna och tillintetgöra dem. Det finns även andra bland er som desperat försöker sträva efter att hålla dem intakta, att upprätthålla det gamla systemet medan de försöker att övertala er om att de håller på att bygga upp ”ett nytt världssystem” som måste införas för att garantera mänsklighetens överlevnad. Mycket få av er tror nu på dessa gamla, helt falska och cyniska argument som fortsätter att ältas som den enda vägen framåt mot fred och trygghet på Jorden, av dem som under så lång tid har hållit i tyglarna som innehaft den jordiska makten.

Det djupa hemlighetsmakeriet, i vilket dessa urgamla familjer har verkat, vid sidan av sina mäktiga allierade samt skickligt assisterade av sin mycket underdåniga omgivning, håller äntligen på att avslöjas för att bli synligt för alla. Några väljer att inte tro på vad som håller på att avslöjas för det är alldeles för smärtsamt för dem att erkänna att de har blivit så lurade och att deras förtroende så gräsligt har svikits. Slut -tiderna närmar sig emellertid snabbt för dem som under så lång tid har regerat och kontrollerat världen med hjälp av korruption och svek.

Tiden för planer av smärta och lidande som endast kan finnas inom illusionen håller på att avslutas. Det som är overkligt är flyktigt och kan inte bestå. Varje människa känner till detta i djupet eller i kärnan av sin varelse. Men eftersom man har valt att träda in i illusionen, är man bunden till reglerna under vilka den syns verka – det innebär tills man väljer att se genom slöjan som för närvarande döljer Verkligheten för en.

Ett stort antal väljer nu att se genom denna slöja och att den löses upp av detta val och när den löses upp blir det ännu lättare att se igenom den. Ljuset på Jorden, som bärs högt av de många kärleksfulla och delvis vakna, håller på att förstärkas. När var och en av er beslutar er för att dagligen gå in i era personliga helgedomar för att återställa er avsikt att vakna upp till Verkligheten förstärks Ljuset ytterligare.

Arbetet ni gör – att hålla Ljuset på hög nivå – är nödvändigt för mänsklighetens uppvaknande. Endast ni kan göra det och därför hedras ni så. Ni tog på er en ofantlig uppgift och succén är inom synhåll, så fortsätt att göra det som ni har hållit på med. Det faktum att ni till största delen inte har kunnat inse vilket storartat arbete ni gör, innebär att styrkan i er uppgift och er osvikliga beslutsamhet att lyckas blir ännu mer slående. Påminn ofta er själva om att oändlig glädje inväntar ert uppvaknande.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...