SaLuSa, 22 maj

SaLuSa

22 maj, 2015

Kanal: Mike Quinsey

 

Tiden fortsätter att gå mycket snabbt och kommer att fortsätta att göra så, vilket är en lättnad för många av er då ni upplever många utmaningar. Detta är att förvänta då ni rensar ut resterna av karma som har ackumulerats under en lång tidsperiod. Det kommer en tid då ni praktiskt taget har fullbordat det, och det kommer att ses som färdigrensat och ni får en ren tavla. Ert fokus på allt som är positivt kommer att se till att ni förblir på vägen av Ljus, och sluttiderna bör vara ett tillfälle då ni blir medvetna om fullbordan inom er själva. Det kommer med en känsla av frid och ett vetande att allt är väl. Ni kommer att finna det lättare att leva i Nuet och livet blir mer njutbart då ni fokuserar er på Ljuset. De gamla vibrationerna kommer att föga attrahera er eller inget alls, och ni kommer att veta utan tvivel att ni stiger upp.

 

Det är som om två världar är sammanflätade, men i själva verket blir de separerade då de högre vibrationerna lyfter upp er. Ni lämnar av eget val de gamla vibrationerna bakom er, då ni har lärt er av de lektioner de hade att ge er. För de som väljer att bli kvar så kommer deras liv att fortsätta mycket såsom tidigare, även om de måste förflytta sig till en Ny Jord. Var säkra på att planen för mänskligheten är perfekt och att varje själ kommer att finna sig själva precis där de är ämnade att vara. Om detta innebär en separation från vänner så misströsta inte, om det är grundat i en kärlekslänk så kommer ni alltid att kunna förnya det. Kom ihåg att vid en viss punkt i framtiden så kommer allt vara i Nuet, och då kan ni ögonblickligen förflytta er med tankens kraft.

 

Under tiden kan ni börja tänka er vad framtiden kommer med, och lyckan och glädjen den för med sig. En del själar kommer att oroa sig över att uppehålla gamla relationer, men kom ihåg att kontakt alltid kan hållas genom att sända ut tankar, och om själen är fri kommer ni att få kontakt. I jämförelse med friheten som ni kommer att få, kommer erfarenheten på Jorden att förefalla som att ni har suttit i fängelse, helt enkelt på grund av restriktionerna som har varit nödvändiga för att se till att ingen inblandning skedde i era liv. Ni skapade er verklighet och det var nödvändigt för er att erfara vad det nu var ni skapade. Det är det ända sättet att lära sig hur man hanterar sådan kraft, och det kommer att tjäna er väl då ni har fullständig frihet att föra er inom de högre dimensionerna i Galaxen.

 

Vi tror att många av er har vaknat upp till er sanna potential, och vet att ni har vaknat upp och expanderat ert medvetande. Detta kommer att fortsätta till ni är redo att ta de slutliga stegen för att bli en Galaktisk Varelse. Det kommer inte att vara nytt för er då ni återgår till en nivå som ni tidigare hade uppnått. Ni sänkte era vibrationer för att erfara i de lägre vibrationerna, och nu är många av er redo att återta de högre. Ni är mycket större än ni förmodligen kan tänka er, men med tiden kommer ni ihåg era tidigare erfarenheter. Efter att ni har tillbringat många liv på Jorden med begränsat medvetande så kommer ni till slut att bli Ett igen med ert Högre Jag och bli hela. Tiderna inför er är spännande och ni kommer att välja er nästa erfarenhet, då evolution konstant äger rum. Det slutliga är att återvända till Gudom, men det ligger långt bort för er för närvarande.

 

Som alltid övervakar vi all aktivitet på Jorden och runt omkring, med en målsättning att stoppa krigande parter från att orsaka ett Världskrig. Vi håller också utkik på ovälkomna inkräktare som vi håller stången, då Jorden är ett ”förbjudet område”. Vi tillåter ibland kontakt, men enbart för att öka ert medvetande om andra livsformer som finns i Universum. Ni har helt enkelt så mycket att lära er och det kommer att bli mycket acceptabelt och hjälpa er förståelse av hur universalt liv existerar i överflöd runt omkring er. Tills nyligen hölls ni så isolerade att ni verkligen trodde att ni stod i centrum av Universum. Nu inser ni att många, många olika civilisationer existerar jämte er, och då ni är redo blir de introducerade till er.

 

Under tiden så sysselsätt er själva med så kallat ofärdigt arbete, och då det gäller relationer att föra fram en ömsesidig förståelse för att överkomma återstående problem. Att hysa agg eller att vara fientlig är inte acceptabelt för någon som söker att göra framsteg i sin utveckling. Såsom ni så ofta har fått höra ”Kärlek” är den mäktigaste energin och den övervinner till slut alla de svåraste problemen ni stöter på. Om ni läser Mästarnas meddelanden så lägger ni märke till att de för med sig ”Kärlek och Fred” och Jesus lärdomar betonar till exempel behovet av att vända andra kinden till, och det är inte lätt för er då ni står inför fientligheter och hot. Sikta dock alltid på de högsta av gensvar ni kan och genom exempel kommer ni att hjälpa andra.

 

Förändringarna på Jorden som ni varnades över äger rum, det innebär oundvikligt att liv går till spillo. Var dock säkra på att alla följer sin själs livsplan, och generellt så är ni alla där ni bör vara för att uppnå erfarenhet. Om ni kan ta det som det kommer kan ni ta er igenom sådana perioder med lätthet. Så mycket påverkas av förändringarna, och inte minst Naturens Kungadömen. Särskilt djuren kommer att förflytta sig till områden som passar deras behov, och av vikt fortsätta sitt bestånd. Vissa arter kommer oundvikligen att dö ut, och om ni ser tillbaka i historian så är sådana förändringar inte ovanliga. Förändringar kan inte undvikas och när väl saker och ting har lagt sig så kommer ni att se att världen blir mer tempererad. Allt är en del av Moder Jords och er utveckling.

Jag är SaLuSa från Sirius, och alltid glad att upplysa er då det gäller karaktären av de förändringar ni kan förvänta er. Se mot det positiva slutresultatet av vad som händer, och vet att renandet är långtgående då det fortsätter att återställa Jorden till dess ursprungsskick. Ta hand om era uppgifter med Kärlek och Glädje och ge fritt av det för att hjälpa andra dela er resa.

Tack, SaLuSa

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Du gillar kanske också...