Sananda, 22 november 2014

Sananda, 22 november 2014

Via John Smallman

Detta är inte en tid för fördömande och bestraffning.

Jag: God kväll Kära Jesus. Tack så mycket för ditt senaste meddelande. Är detta en bra tid för att påbörja ett nytt? Jag tror jag är tillräcklig avslappnad om du är ledig och villig.

Jesus: God kväll John. Jo, jag är redo, villig och entusiastisk om idén. Det finns så mycket att säga för så mycket händer. Ja, det gör det verkligen. Härlig förtjusning ligger och väntar på er SNART!

Jag: Nå, det har funnits så mycket besvikelse att det nu för länge sedan har varit dags att vända flödet och ge alla en fantastisk och underbar Tacksägelsedag! Var god och överraska mig. Ja, jag är lite cynisk. Förlåt mig, men i mänskliga termer i 3D så förefaller det som att vi har väntat för evigt.

Jesus: Händelsen som ni alla har väntat på så tålmodigt och hoppfullt är nästan här hos er. Fantastiska utvecklingar har skett under de sista dagarna och de som ville behålla status quo – fattigdom, misär, lidande, förslavande av alla förutom en liten elit – har förlorat sitt inflytande och sin makt att kontrollera händelser. Ja, detta har hänt. Den gamla ordningen faller snabbt samman, och därmed strukturen som har hållit mänskligheten bunden till kvarnhjulet av arbete och skulder. Jag kan känna era starka tvivel, men jag kan försäkra er att fantastiska utvecklingar har ägt rum, och vad de innebär kommer inom mycket kort att publiceras vitt och brett så alla kan se det.

Tsunamin av kärlek, som ni har blivit sagda, är extremt mäktig och har omslutit alla i sin kärleksfulla famn, och det oundvikliga resultatet från att hållas i denna famn kommer snart att avslöjas till en häpnande värld. Dess makt är mjuk, men helt genomträngande, ingen har undsluppit dess entusiastiska och upplyftande inflytande, alla hjärtan har öppnats mot det och blivit inspirerade. Kärlek är nu den dominerande energin som upplevs och kan kännas över hela planeten. Trots nyhetsmedias rapporter om tilltagande om tilltagande konflikter runt om i världen – politiska, militära, religiösa och finansiella – så är detta inte alls den verkliga situationen. En desperat ansträngning görs nu av de som har haft kontroll över världens resurser – den politiska makten (inte de valda representanterna som nästa alla är i tjänst åt de vansinnigt rika), industriell makt, militär makt, kontrollörer av jordens energiresurser – för att övertala er att inget har förändrats genom att använda nyhetsmedia, som de äger, för att distribuera sina meddelanden om alarm om hotande närstående undergång om ni inte stöder dem. Men tack vare yttrandefrihet och flöde av information via internet så misslyckas dessa ansträngningar allvarligt. Nyhetsmedia kommer inte under mycket längre tid att sjunga de sånger som de mörka beordrar dem att göra.

I själva verket håller låtarna redan på att förändras. Lyssna… Se… och bli upplyfta, för de som kontrollerar har till slut förlorat sin kontroll, de vet det, och de slagna av häpnad. De trodde verkligen att inget skulle förändras såvida de inte beordrade det, och de finner nu dagligen att detta arroganta antagande är helt fel. Det är mycket svårt för dem att förstå för de har hållit maktens tyglar på Jorden under en så lång tid att de trodde sig var oövervinnliga. De gömde sig i mörkret, manipulerade och kontrollerade nationer, multi-nationella organisationer, politiska partier, och religiösa samfund, och de trodde inte att någon kunde hota dem, än mindre ta bort deras makt. De inser nu att deras tid har kommit och gått, att deras svek och korruption har avslöjats och publicerats, och att ingen kommer göra något för att stöda eller skydda dem från allmän ökändhet då deras brott mot mänskligheten görs kända för alla.

Detta är dock inte en tid för fördömande och bestraffning, för de som har våldfört sig på er, har svikit er tillit till dem är, de själva, mycket skadade själar som behöver ert medlidande. Att inte erbjuda det är stort sett ett försök att byta ut dem mot andra som synbarligen är utav Ljuset och som kommer att döma och fördöma dem till massornas förtjusning, och i och med det ta deras platser. Om detta händer så kommer deras Ljus att snabbt blekna då de finner att makten som de håller absolut korrumperar dem. Men detta kommer inte att ske.

Vägen framåt, som alltid, är med Kärlek. Allt som inte är perfekt linje med Kärlek är overklig och korrumperande. Då den gamla ordern faller så gläds, men försök inte att byta ut den, oberoende av hur lockande och upplysta de som vill byta ut dem förefaller att vara. En mycket vis man skrev för några år sedan en bok ”Small is Beautiful”, och på Jorden så är detta en altruism som har försummats, ignorerats, förnekats och körts över med katastrofala resultat för mänskligheten och planeten.

Nu är tiden för lokalsamhällen att komma samman för att lösa alla deras lokala frågor på ett vist och kärleksfullt sätt. Med kärleksfull intention, ärlighet, och integritet från alla sidor så kan detta mycket lätt uppnås, för alla frågor är lokala.

Dock, när de förhöjs till internationella frågor, som ofta har hänt, så blir de olösbara, för på vägen samlar de på sig skräp av mycket olämplig karaktär – gömda agendor, uppdelande agendor, korrupta agendor, goda men omöjliga intentioner, och mångfaldiga ansträngningar för lobbying sker då för att distrahera och avleda uppmärksamhet från dessa ursprungliga frågor. Om frågor lätt kan lösas så förlorar de som har intresse att de drar ut på tiden, så det ligger i förhandlarnas intresse, dvs lobbyists, att vända lokala frågor till regionala, nationella, eller internationella frågor, som uppenbarligen kräver supermän eller superkvinnor med stor intelligens för att lösa dem. Släpp er uppfattning att andra av större intelligens behövs för att organisera och sköta mänskliga samhällen på ett tryggt och civiliserat sätt genom makten ni investerar i dem då ni av misstag ger dem er makt. Allt som de kommer att göra, såsom de har gjort i det förgångna, är att etablera ett system som ger dem privilegier, och påstår att det är deras rättigheter för att etablera och vidmakthålla ordning i samhället, vilket de insisterar kommer att kollapsa utan deras närvaro och vishet. Det är vanföreställning! Historian visar detta mycket klart.

Men mänskligheten har genom århundraden och årtusenden glatt gett bort sin makt då de inte ville bli involverade med ansvaret för lokalsamhället, då de antingen var alltför upptagna med sina egna själviska agendor, eller alltför upptagna med att försöka klara sig i livet, för i deras utarmning så behövdes all deras energi och ansträngning för att göra detta.

Detta kommer inte längre att vara fallet. Alla kommer att ses om högst överflödigt, med allt de behöver för att hålla en bekväm och tillfredsställande livsstil, och på så sätt frigöra dem för att utveckla deras individuella kreativa talanger för deras egen njutning och till gagn för alla. Tiden har kommit för er att i sanning leva fritt och följa ert hjärta. Då den ändlösa stressen och oron för överlevnad som för närvarande upplevs av majoriteten av mänskligheten tas bort kommer folk att börja upptäcka en fantastisk samling kreativa talanger, talanger som de flesta av dem var helt ovetandes om att de hade.

Det är var den Gyllene Åldern handlar om – att leva i evig fred och trygghet för energifältet i vilket ni alla är totalt och evigt insvepta i är Kärlek, vilket alltid ger er i överflöd. I detta tillstånd av ytterlig och oförhindrad frihet att vara er själva så kommer era talanger att blomma ut då ni kastar av er maskerna som ni kände ni behövde ta på er inför världen för att bli accepterade av den. Ni kommer att inse att ni är acceptabla, oändligt acceptabla, och att så alltid har varit fallet, och er glädje kommer att vara gränslös då ni interagerar fritt och kreativt med alla era bröder och systrar i en stor och pågående extremt kreativt firande av livet.

Er kärleksfulla broder, Jesus,

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...