Saul, 18 november 2014

Släpp alla känslor av skuld eller skam

18 november 2014
Kanal: John Smallman

Enheten av ALLT som existerar är Sanningen som alla måste komma till insikt om, och att sanningen (litet ”s” eftersom det för närvarande tenderar att vara en vetenskapligt typ av medvetenhet, en logisk medvetenhet, avslöjad genom intellektuell ansträngning, och ännu inte  en vetskap som kommer från era hjärtan, även om det vetandet alltid är tillgängligt för er eftersom den finns evigt inom er) börjar strömma in i det kollektiva medvetandet. Det är som om en glaciär hade börjat smälta, och när den gör så sprids dess innehåll ut överallt, väter ner allt i sin väg. Och, naturligtvis, ni är alla i dess väg. Medvetenheten flödar och växer över hela världen, den kan inte förbli okänd längre, den kan bara förnekas.

Nästan alla av er har, på grund av det lidande och svek som ni har upplevt under eoner, lidande och svek som har varit alldeles för smärtsamt att erkänna och minnas, problem att ta itu med som ni har förnekat under mycket lång tid. Och för många av er gör dessa frågor sin närvaro känd väldigt intensivt just nu. Ni brister plötsligt i gråt, och ofta utan någon anledning som ni kan identifiera. Låt tårarna flöda! Det är en nödvändig och mycket effektiv form av lättnad.

Ägna inte tid och energi, intellektuell energi, i försök att blotta de situationer eller problem som kan vara orsaken, eftersom de mestadels är från tidigare liv, och allt ni behöver göra är att låta känslorna flöda medan ni betraktar dem, acceptera dem , och erbjud sedan kärlek och medkänsla för er själva. Inget annat är nödvändigt. Att söka och identifiera orsaker är en distrahering som allvarligt kan vilseleda er, och kan leda er till doms och förbittring, som i bästa fall inte hjälper något, och som i värsta fall kan till och med vara skadligt för er. Som vi hela tiden säger,  svaret på varje fråga eller problem är Kärlek; och Kärlek omfattar medkänsla, förlåtelse, och acceptans.

Det som till synes orsakat er smärta och lidande har verkligen inte hänt. Ni är skenbart insnärjda i en verklighet av svek och misstro, ett overkligt trossystem, och ett åtföljande lidande, som ett resultat av dessa föreställningar. Att älta de orättvisor som ni har upplevt, eller som nära och kära eller andra oskyldiga har genomgått ger bara energi till att upprätthålla illusionen. Ert mål är att lösa upp den och Kärleken gör det genom er när ni väljer att vara kärleksfulla.

Kom ihåg, det finns bara NU! Det förflutna och framtiden är påfund av illusionen som verkar väldigt verkliga eftersom ni är mycket kraftfulla varelser och ni har byggt en mycket övertygande illusion. Nu är det dags, ögonblicket för att låta den lösas upp. För att vara tillfälligt humoristisk, prova att ”Älska den till döds!” Kärlek löser den och för er alla till uppvaknande, ert mänskliga öde.

JA, vi håller på att fokusera på KÄRLEK! Och ni vet varför. Det är allt som existerar. Ni är alla fångade i Den, omfamnade av Den, insvepta i Den – Den är oundviklig, även om Den kan förnekas eller ignoreras. Nu är det perfekta tillfället att återuppta kontakten med Den så att ni kärleksfullt kan hitta vägen Hem. Ni kan försena Den så länge ni själva väljer, och att vara kärlekslös är att välja försening.

Inom illusionen, där straffet ofta är ett omedvetet eller dold hot, verkar förhalningstaktik vettigt. I Verkligheten är fördröjning obegripligt. Där finns bara glädje, glädje i varje ögonblick, oändlig glädje. Och att uppleva detta tillstånd är ert oundvikliga öde.

Ni är alla, alla som någonsin har upplevt mänsklig existens eller vem som än kommer att göra det, Guds oändligt älskade barn, och ingenting som ni har gjort eller kan tänkas göra kommer att förändra det. Guds kärlek till er är evig och oföränderlig. Det finns ingenting som ni kan göra för att ändra på det – vare sig att övertala Honom att älska er mer eller övertyga Honom att älska er mindre – ni alla Hans perfekta barn, oändligt älskvärda och oändligt älskade, alltid!

Att veta detta, såsom ni gör i djupet av ert väsen, varför fortsätta att fördröja ert oundvikliga uppvaknande? Jag skulle påstå att det beror på, att liksom mänskliga barn i illusionen som har begått några överträdelser från föräldrars regler, är ni rädda för att vakna upp på morgonen och ”se sanningen i vitögat” – föräldrars ilska eller skam. Ni hoppas, genom att fördröja vad det är ni har gjort som är oförlåtligt, att det ska ha glömts bort, eller ännu hellre inte ha märkts, så att ni kommer att kunna slinka iväg med er stolthet intakt. Dock kvarstår känslan av skuld och fortsätter att hemsöka er, ofta långt in i vuxen ålder, och även i hög ålder.

Ni behöver allvarligt påminna er om att Gud, er ständigt kärleksfulla Fader är, Själv, Kärlek. Kärlek är för evigt ovillkorlig, evigt accepterande. Den dömer aldrig, Den fördömer aldrig, Den skäms aldrig, och Den straffar aldrig – Den älskar och älskar och älskar, och ni är föremål för dess Kärlek!

Släpp varje känsla av skuld eller skam som ni kan hålla på då ni försöker bli en bättre människa. Ni är  bättre människor bara genom att vara medvetna om och investera i en önskan och avsikt att vara kärleksfulla, alltid. Det som har hänt är förbi, över. Om det finns något sätt att rätta till ett tidigare fel som ni tror att ni är involverade i, och om tanken på det fortfarande upprör er, så gottgör. Men ofta är det inte möjligt. Förlåt er själva i vetskapen om att ni lärt er en mycket viktig läxa, och att ni kommer att vara mycket mindre benägna att begå den eller liknande överträdelse igen.

Ert livs syfte inom illusionen är att vakna. Det är allt. För att göra det måste ni förlåta och acceptera er själva, och ni gör det genom att erkänna vad ni vet är sant, nämligen att ingenting som ni har gjort eller kan göra kommer någonsin att förändra er relation med Gud. Att er känsla av skam och värdelöshet är en del av illusionen. Ja, ni har spelat några ganska otrevliga spel – manipulation av andra, misshandel, mord, svek, folkmord – men dessa spel är overkliga.

Sluta upp att spela dem och var kärleksfulla hela tiden och i varje situation. Då kommer Kärleken att fylla era hjärtan, eftersom genom att upphöra att spela dessa spel har ni bjudit in Den och när Den går in kommer ni att inse att ni är fast etablerade på er väg till uppvaknande i ert fullt medvetna tillstånd av Ett med Gud.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...