Sananda via John Smallman, 24 december, 2018

Sananda

via John Smallman

24 december, 2018

”Ni övervakas ständigt och kärleksfullt av alla i de andliga rikena”

I och med att mänskligheten förbereder sig för det storslagna uppvaknandet – och samtliga på Jorden förbereder sig för närvarande, fastän man är omedveten om att man gör det – så är Julen en utmärkt tid för att rapportera om de framsteg som redan har gjorts, samt om vad ni kan göra för att öka det redan tagna kollektiva beslutet att vakna upp. Detta kommer att hjälpa andra som fortfarande befinner sig i djup sömn, att få känna eller bli medvetna om de knuffar som de har fått ta emot för att få dem att framskrida mot uppvaknandet. Ert uppvaknande kommer verkligen att bli en helt underbar och upplyftande händelse. Inget i dess like har någonsin tidigare inträffat på Planeten Jorden. Den största majoriteten av människorna på Jorden för närvarande, till och med alla som är andligt inspirerade och som har avsikten att leva kärleksfulla och medkännande liv, har ingen aning om att ett uppvaknande av en sådan oerhörd betydelse inom kort kommer att höja dem till ett tillstånd av glädjefylld förvåning. Och till och med de som medvetet har arbetat för det i egenskap av ljusarbetare, stjärnfrön, andliga lärare och vägvisare under största delen av sina liv, har kvardröjande tvivel och rädslor gällande giltigheten i det gudomliga löftet om att mänsklighetens uppvaknande ”mycket snart” kommer att äga rum. De vill det och djupt inombords vet de att det kommer att ske och ändå tvivlar de. Deras tvivel förstärks ibland av samtalen med andra vilka också förväntansfullt väntar.

Ordet ”snart” har i hög grad överanvänts under de senaste två årtiondena, för att uppmuntra människorna att ha tillit till att detta håller på att ske och för att det i själva verket redan har skett, eftersom tiden som sådan inte existerar. För alla er som lever inom den fysiska kroppens och den linjära tidens begränsningar, samt fastän ni fortsätter förbli omedvetna om det, så är det därmed en avslutad historia som redan har inträffat! Hursomhelst har det ihärdiga bruket av detta ord tidvis lett till att ilska och harm har uppstått. Och detta beror naturligtvis på att det förefaller som om uppvaknandet inte står närmare än vad det var för trettio år sedan och det har med all säkerhet inte ägt rum för mänskligheten i fysisk form. Men enorma framsteg har skett under de senaste trettio åren, enbart för att de av er som så flitigt jobbar på att fullborda det, aldrig har upphört med att hålla och upprätthålla avsikten att få till det.

Så fastän ordet ”snart” har överanvänts väldigt mycket för att motivera er och säkerställa att allt vecklar ut sig som gudomligt planerat, så har det varit väldigt effektivt och ert uppvaknande är exakt vad som nu äger rum! Nyheterna om ekonomiska, politiska och geofysiska händelser som vecklar ut sig och vilka är alarmerande och oroar så många, är ett tydligt tecken för er alla om de otroliga förändringarna som sker, förändringar som behöver ske för att ni ska överlämna er själva till Viljan hos Kärleken, Källan, Moder/Fader Gud, när ni inser att er mänskliga intelligens saknar visdom och förmåga att lösa de frågor som skenbart hotar att leda er till ett tillstånd av självdestruktion, inom vilket ni också ytterligare allvarligt skadar Planeten Jorden. Dessa frågor har uppstått enbart på grund av denna inkompetens och på grund av mänsklighetens rädslobaserade egoistiska självcentrering och ni har försökt er på att lösa dem genom de eoner gamla spelen av ”skuld-och skambeläggande” som alltid har lett till konflikter och aldrig till bestående lösningar.

Den rena villkorslösa Kärlekens Ljus, som så många har uppvisat och som den pågående strömmen i Kärlekstsunamin har intensifierat, skingrar mörkret på många platser medan det kortvarigt intensifierar detta inom några få områden där det samlas ihop för att slutgiltigt bli upplöst. Endast Kärlek/Ljuset/Källan/Gud/Medvetande/Verkligheten existerar och allt som inte står i linje med detta är overkligt och kommer inte att bestå och kan inte bestå. Kärlek, Verkligheten finns, för att använda en analogi, likt himlen, alltid på en permanent basis och utan avbrott och mörkret är likt ovädersmolnen som på kort sikt gömmer den tills stormen ridit ut sig själv. Ovädren är som osämjan eller konflikterna mellan individer, människogrupper eller på en större skala, nationer. Men de består aldrig, de passerar. Himlen, likt Verkligheten, finns ständigt där och det är mot himlens bakgrund som stormarna uppstår, intensifieras och sedan löses upp. Det illusionsspel i vilket ni för tillfället alla engagerar er, kommer att lösas upp när ni vaknar och ni kommer att finna er själva under soliga himlar som klart lyser på er och er omgivning och som förstärker de vackra färgerna i den himmelska omgivning till vilken ni får märka att ni har vaknat upp.

Ni har alla valt att nu vara här för att hjälpa till i denna underbara process och ni har alla fått allt stöd och alla verktyg som ni behöver för att göra detta. Ni övervakas ständigt och kärleksfullt av alla i de andliga rikena och som i varje stund finns tillgängliga, för att ge er den vägledning och energi som ni behöver i varje ögonblick som dyker upp. Allt ni behöver göra är att acceptera vad som än dyker upp. För att vadhelst som dyker upp redan har dykt upp när ni blir medvetna om det, så finns det ingen anledning till att ångra det eller att försöka få det ogjort. Ni kan bara gå framåt genom att ta itu med det, utan ilska eller negativt dömande, vilket bara distraherar er från det som ni behöver göra för stunden, och till och med tidvis övertalar er till att inte göra vad som behöver göras.

Så för att stärka upp er känsla av syfte för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess på de sätt som ni har valt att hjälpa till – ni alla valde, innan ni inkarnerade, det sätt på vilket ni på bästa sätt kunde hjälpa till i denna högst underbara process – säkerställ att ni regelbundet vänder er inombords för att ställa er i linje med ert Högre Själv. Ni förstärker känslan av syfte för att fortsätta med ert heliga uppdrag genom att en gång dagligen eller oftare, besöka er inre helgedom där ni kan slappna av in till den Kärlek som bor där permanent, samt faktiskt förnimma Kärleken när den omfamnar er då ni tillåter Den att göra det. Det är styrkan, kraften, det oändliga energifältet som i varje ögonblick strömmar igenom er, om ni inte blockerar det genom att låta er själva distraheras av rädsla, denna svaga negativa energi som bara mycket lätt kan styra er iväg från Kärlekens väg vilken ni har valt att följa. Och kom ihåg: Kalla på mig! Jag finns alltid tillgänglig och jag svarar alltid alla som kallar på mig. Jag älskar att ni kallar på mig och jag älskar att stötta er, för ni alla är mina älskade systrar och bröder. Släpp taget om alla känslor av ovärdighet som kan uppstå när ni funderar på att kalla på mig, för jag finns här för er alla och jag kan försäkra er om att ingen är ovärdig. Ni alla är gudomliga varelser som har skapats till vår himmelske Faders perfekta likhet, så ovärdighet är något ytterst omöjligt.

Jag önskar er alla ett synnerligen strålande Julfirande,

Er kärleksfulle och hängivne broder Jesus.

 

Sananda via John Smallman, December 24th, 2018

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...