Sananda via John Smallman, 17 juni 2019

Sananda via John Smallman, 17 juni 2019

Per Staffan 18 juni 2019

Sananda (channeled messages)

Försenad tillfredsställelse är otänkbar och omöjlig när det bara finns nu

17 juni 2019

Jesus Audio Blog for Monday June 17th

Alla vi här i de icke fysiska rikena uppmuntrar er enormt och entusiastiskt när den uppvaknandeprocess som har omgett mänskligheten och i vilken ni alla som läser eller lyssnar på det här meddelandet gör ett sådant stort arbete, ett viktigt arbete som bara kan göras av dem som är i form, rusar framåt mot slutförandet. Det är ett sant massivt åtagande som Gud, i Sin oändliga Visdom, noggrant planerade när ni valde att uppleva det orealistiska separationstillståndet. Nu har tiden kommit och det går fort.

Över hela planeten uppstår det fantastiska bevis som visar att mänskligheten definitivt uppvaknar ur sin eoner långa dröm eller mardröm av separation från Källan. Medvetenheten växer snabbt bland hela mänskligheten, om att separation från energifältet för liv och kärlek, som är allt Som Existerar, är fullständigt omöjligt, särskilt nu när kvantfältteorin har visat att allting är oskiljaktigt kopplat till allt annat.

Skepticism om det osynliga, det formlösa, minskar när fler och fler människor har personliga erfarenheter som gör det helt klart för dem att formens värld bara är en liten och flyktig aspekt av gudomlig Verklighet, Allt Som Är, och sedan delar med sig av dessa erfarenheter med många, många fler genom böcker, samtal, podcaster och bloggar. Vad som så länge var en fråga om blind tro eller en fråga om fullständig misstro är nu uppenbarad som ett djupt inre vetande som hade glömts bort eller dolts och när det uppstår igen i människors medvetna medvetenhet ger det dem mycket frid och tröst, som visar att livet, existensen har ett sant och gudomligt syfte, ett syfte som ständigt uttrycks, delas och utsträcks genom kärlekens energifält som evigt omfamnar hela skapelsen.

Kärlek är Verklighet, det är den livskraft ni utnyttjar för att aktivera era mänskliga former. Det finns inget annat, för det finns inte något behov av något annat än Kärlek. Ni är alla Ett inom det oändliga Kärleksfältet när ni uttrycker er individuellt och kreativt inom det. Allt du tror, säger eller gör påverkar hela skapelsen direkt! Det finns ingenting! Det finns bara Du, i Enhet med Källan, du uttrycker myriader aspekter av Kärlek kreativt och oändligt i oändlig glädje. Nu vaknar ni till den här gudomliga sanningen, den enda sanningen, och när ni gör så intensifieras er förvåning och glädje. Förvisso är du oändligt och gudomligt välsignad i varje ögonblick av din eviga existens, och det blir allt tydligare när ditt uppvaknande intensifieras, och drömmen som du har levt och upplevt så länge försiktigt och oundvikligt bleknar bort.

Ni behöver inga drömmar, inga imaginära orealistiska existenstillstånd, för verkligheten är VERKLIG, och en ”plats” för permanent intensiv glädje. Gud, som är kärlek, skapar i glädje för hela skapelsens glädje och erbjuder således alla kännande varelser fler möjligheter och potentialer till kreativt liv än de någonsin kan tänka sig medan de är kvar ouppvaknade i form. De härliga och utsökta vackra äventyr som ni kommer att engagera er i när ni verkligen vaknar kommer att förbluffa er, även om ni vet att de möjligheter och potentialer som finns tillgängliga för er är helt utan begränsning. Ni har spenderat eoner levande i begränsning och även om allt minne om dessa begränsande hinder och avskräckningsmedel för era kreativa talanger kommer att glömmas, kommer den till synes nyfunna friheten att uttrycka sig helt utan något hinder, att kännas ny och lockande, och uppmuntra er mest entusiastiskt att experimentera i hänfört under, eftersom varje idé som uppstår för er, vilket de gör med briljant klarhet, kan engageras i och omedelbart frambringas.

Det finns ingen tid! Verkligheten är NU! Därför är vad som helst som du väljer att tänka på, omedelbart närvarande och tillgängligt för att överraska och glädja dig. Försenad tillfredsställelse är otänkbar och omöjlig när det finns bara nu, och evig glädje utvecklas kontinuerligt när dina kreativa strävanden byggs upp och sväller för att bilda vackra innovationer som interagerar och blandar sig i symfonier av harmoniska och konstnärliga samarbeten, vilket skapar nya och underbara variationer av outsäglig skönhet i det oändligt variabla energifältet som är Verkligheten.

Den förbluffande och oändliga glädjen som ni kommer att uppleva i era nyligen uppvaknade tillstånd kommer att få era hjärtan att sjunga, och sången blir den mest förtrollande och upplyftande lovsången till Moder/Fader/Gud och Den som är Du, när ni omsorgsfullt omfamnas i den gudomliga närvaron – ett fält av Kärlek av oändlig storhet – och känner er själva för första gången. I sanning kommer det att bli ett minne av eller en återgång till verkligheten i all er gudomliga härlighet – den förlorades återkomst till Hemmet vilket hon aldrig lämnade. Och som du utan tvivel kan föreställa dig. . . bara lite . . . ditt välkomnande kommer inte att vara av denna värld! Firandet av detta mest underbara ögonblick i detta mest underbara ögonblick kan inte på något sätt beskrivas eller förutses i förväg, det måste upplevas, känna, levas, engageras och delas i glädjefylld hänryckning.

Oändlig och ständig glädje väntar mycket entusiastiskt på ditt extatiska uppvaknande, förbered dig därför för att engagera dig i de mest massiva och fantastiska firande när ni alla vaknar upp.

Din älskande broder, Jesus.

 

Källa: John Smallman

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...