Sananda/Jesus via Ann Dahlberg, 23 juli 2019

Sananda/Jesus

 23 juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och jag vill ge dig och alla människor idag, en rosa ros av stor barmhärtighet och kärlek. Den symboliserar urkärleken, den villkorslösa kärleken, kärleken som bara är och finns i allting och överallt. Den finns runt om er just nu, den finns i ert hjärta, likaväl som den finns i växten, eller i insekten som har slagit sig ner på växten. Ja, mina kära vänner på Jorden, den villkorslösa kärleken finns överallt, ni kan inte undgå den, om det är den ni vill finna.

De ljusa energier som likt vågrörelser böljar över Jorden idag har den villkorslösa kärleken som sin essens. Är ni känsliga kan ni förnimma den runt om er. Ni kan med all säkerhet förnimma den i ert Höga Hjärta. Det är dessa ljusa energier som det är meningen att ni ska börja arbeta med. Det är dessa energier som ni ska ta till er i ert hjärta och sinne. Det är dessa energier som ni bör tilllåta att styra era handlingar. För att ni ska ha möjlighet att göra det, bör ni integrera dem i er själva. Det är Guds ljus som nu ska lysa över Jorden och det är genom detta ljus, som det är meningen att ni ska utforma era skapelser. Det är genom Hans ledning som ni skapar en underbar värld av kärlek och glädje. Det är endast kärlek och glädje som kan komma genom er Skapare, Gud, eller vad ni nu vill kalla honom, allt annat är falska gudar skapade ur era egna illusioner. Ni är i sanning skapade i kärlek och glädje och den Sanningen finns väl förborgat inom er. Det är endast i er uppriktiga önskan om att finna denna Sanning som ni kommer att finna den. Ni är då beredda på att lägga all världens gåvor på denna plats och i stället ta emot Guds Heliga gåvor. Kärlek, tillit, harmoni, frid och överflöd kommer då att bli er följeslagare. Ni skolas då till att bli en ljusets mästare och era gåvor kommer att välsigna världen. Att ge är att få, de är ett och samma. Det som har givits ska ges vidare och vidare .. och de som ger kommer också att få det de givit tillbaka. Det du inte har givit kommer du inte att få. För att få något så behöver du själv har givit något. Det kan t.ex vara en vänlig tanke, ett vänligt ord, en uppskattande kommentar eller en tröstande kram. Det kan vara vad som helst som du i ditt hjärta känner att du vill ge eller göra för dig själv eller någon annan. Det kommer alltid att dyka upp situationer där du har en chans att följa ditt hjärta. Glädjen finns i givandet, du ger inte för att få, du ger villkorslöst och med sann medkänsla i ditt hjärta. Det är det som är givandets konst. Det du ger kommer du ändå att få även om det kan gå en tid emellan.

Det finns en lag i Universum som ni vid det här laget alla känner till. Den lyder som följande – det du ger, det kommer du att få. Det gäller såväl dina tankar som dina handlingar. Allt är energi som strålar fram och tillbaka mellan dig, dina medmänniskor, Jorden och Universum. Allt är så väl uppbyggt och så mästerligt konstruerat in i minsta detalj, så det kan knappast har gjorts av en människohand eller en mänsklig tanke. Det finns en Gudomlig tanke bakom allt ni ser. En Gudomlig tanke med en oändlig kärlek och vishet. En liten stråle av denna tanke finns även inom er och det är ert Sanna Själv. Ert Gudomliga jag som nu åter ska träda fram och skapa i vishet och kärlek genom den Skapare som skapat er. Det är ert mål kära barn på Jorden och nu kan ni kanske förstå varför vi oupphörligen uppmanar er att söka inom er.

Ni får de utmaningar ni behöver för att ni åter ska vilja träda in i det underbara, kärleksfulla rike som ni sannerligen tillhör. Tiden har kommit för att växa ur barnskorna och ta på er en mantel av guld och silver. En mantel av jämlikhet och broderskap, kärlek för er själva och den värld som ni just nu tillhör.

En villkorslös kärlek för allt som lever kommer att sprida sig över Jorden och ge den den frid och harmoni som alla så innerligt har längtat efter.

Jag fyller min ande med villkorslös kärlek och låter den sakta sänka sig ner över Jorden.

Er evige broder Jesus Kristus

 

 

 

Du gillar kanske också...