Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 22 juli 2019

Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 22 juli 2019

22 juli

Nu är vi här igen. Veckan har helt enkelt flugit fram. Ett sådant fantastiskt gensvar på er senaste kommunikation. Många blev väldigt känslomässiga och kände SANNINGEN så djupt inom sig. Tack. Vart tar vi oss nu?

Hälsningar till var och en, och vi är medvetna om den ökade aktiviteten inom så många varelser … för deras Lättsamma Energi har slagit i taket, som ni skulle säga. Vi ber er att hålla denna energi av VETANDE på Högsta möjliga topp, för detta stärker och accelererar processen kraftigt.

Händelserna kommer … men det finns ett regelverk som måste följas på båda sidor om slöjan.

Kan ni berätta mer om det, snälla?

Ni kan kanske föreställa er tillverkningsritningarna för en speciell maskin. Så många olika delar för att få den att fungera, men vissa delar kan bara … sättas dit när maskinen finns på plats. Del för del läggs de till, och de som hamnar i sista etappen har väntat så tålmodigt, tills ALLT FINNS PÅ PLATS.

Det är det som har hänt och nu … och strömbrytaren är redo att aktiveras. Men … den sista “genomgången” för att se till att allt är klart för start, måste följas.

När strömbrytaren väl är tillslagen … kommer många dominobrickor att falla. Var och en slår ner den framför … och det är en mycket lång rad!

Många gånger, under många år, har vi sagt till er att “hålla i hatten” eller hur?

Och många gånger har vi … fått ta av den igen … efter att den bara plattat till frisyren!

Men nu säger vi det igen …

Varför det speciella uttrycket?

För att det som kommer, kan kännas som en tornado av Händelser, och om man inte jordar sig själv, kommer man verkligen att känna sig som om man har lyfts av/ genom/ i en virvelvind, och inte vet hur man ska ta sig tillbaka till Jorden.

Återigen poängterar vi, att vi inte berättar det här för att skapa rädsla hos er. Vi berättar för att ni ska kunna förbereda er. För att ni ska veta, att det som komma skall, är en del av planen oavsett hur “det uppstår” … för djupt inom er Varelse, VET ni att resultatet av det, kommer att bli de Bästa Förändringarna för det Högsta Goda.

Tänk på att det inte längre bara finns några få själar, på er Planet som är medvetna och vakna. Nu finns det mer än tillräckligt av er, för att kunna förankra LJUSETS STYRKA, vilket krävs när locket sprängs. (Blåser av.)

VI VET ATT NI ÄR REDO.

VI VET ATT NI ÄR FÖRBEREDDA.

VI VET ATT NI HAR NOG STYRKA ATT TA ANDRA ÖVER BRON.

Älskade vänner, TIDEN HAR KOMMIT.

Processen med Upplysning kanske inte blir så som ni föreställde er. För ingen kan “föreställa” sig vad som komma skall.

Men det ”faller” på plats … var uppmärksamma och var alerta.

Säg Sanningen. För många kommer att bolla sina åsikter om vad de VET om rätt eller fel..

DET FINNS INGET RÄTT ELLER FEL.

ER KÄRLEK FINNS. ERT LJUS FINNS.

När själarna blir arga och förvirrade … mata dem inte med ilska och förvirring. Ge inte näring till rädslan.

Ge bara näring till de varsamma förslagen om att ha Kärlek till sig själva och för allt.

För Ljusspelarna* blir det som är “vanligt”, men för många andra blir det inte “normalt”. Många är totalt omedvetna om allt som har varit dolt på er Planet.

Många har valt att fortsätta sova men nu … när omvälvningen i största möjliga utsträckning kommer till ytan, så kommer de inte veta vad som träffat dem.

Och som ni VET … så är det här ni kommer in. Var och En av er som har väntat så länge på att inta er position.

Var och en av er som undrat varför ni är här, och känt er så hjälplösa.

INTE LÄNGRE, ÄLSKAD NI.

TIDEN HAR KOMMIT TILL ER.

Ni kommer att få mycket hjälp av LJUSSTYRKORNA som inte bor på er Planet.

För de har också tålmodigt väntat i sin position.

Denna Ljusstyrka kommer att komma i många former. Individuellt och generellt.

Det kommer att finnas en enighet, som sprider sig genom själva luften ni andas … och då sjunger ni …

JAG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR.

Som vi nämnde … detta är samtalet till alla för “Inkallning”. Detta är det Vibrationella ljudets erkännandet av stridsropet från alla / för alla / till alla / genom alla själar av Uppvaknat Ljus.

Det är era hjärtans sång som förbinder er med varandra.

Det är era själars rop som ansluter er till HEMMET.

KÄNN DET från det djupaste VETANDET INOM ERA VARELSER FÖR …

NI ÄR LJUSET … NI ÄR KÄRLEKEN … JAG ÄR.

Närhelst det är möjligt, visualisera miljontals själar som håller varandras händer, runt om på ert jordklot.

VAR OCH EN SOM KÄNNER TILL LJUSETS STYRKA, STRÅLAR UT DET SÅ ATT DET TRÄNGER IN I DE MÖRKASTE OMRÅDENA.

VET att visualisering är ett av era mest kraftfulla verktyg.

Tillåt er aldrig att känna er hjälplösa, när saker som presenteras för er, skulle kunna få er att känna så.

Det är under alla dessa “avslöjanden” som ni måste “hålla ihop” … i alla aspekter av uttrycket.

Håll ihop det i era själssjälv, och håll det SOM EN.

KOM IHÅG ATT NI INTE ÄR ENSAMMA i dessa tider … MÅNGA. MÅNGA AV ER ARBETAR MOT SAMMA SLUT … SAMMA BÖRJAN.

FÖR ATT FÖRÄNDRA ER VÄRLD TILLBAKA TILL DESS HÖGSTA TILLSTÅND.

Kommer det att bli / kan det bli … så att när saker avslöjas, att vi kanske inte tycker att de så chockerande som ni säger … för vi har hört om några ganska skrämmande saker redan?

Utan tvekan så finns det saker som vissa kanske har hört talas om, och definitivt saker som bara en liten elit känner till … i detta skede.

Någon skrev och sa att de hade en “vänlig” dispyt med deras guide, när ni sa “Under ett tag … kommer det att bli mycket “sållning” av det som kan eller inte kan avslöjas. För verkligen, många kommer att bli så förskräckta, att det finns möjlighet till stort uppror bland folket. Människor, kommer som vi sagt, inte att veta vad de ska tro är Sant … för mycket kommer bokstavligen att verka för otroligt, för att en människa skulle kunna sänka sig till sådana nivåer.” Deras guide sa att ni indikerar att det är mycket möjligt att det kan bli uppror. Damen pekade på föregående punkt och sa: “Nej, de kommer att gallra informationen för att UNDVIKA uppror.” Vad svarar ni på det?

Det är faktiskt “mer än troligt” att det kommer att bli uppror. Den sållade informationen är mer av sättet ”ett steg i taget”. För överväldigande, kommer att bli det som gäller.

Jag antar att mitt bekymmer gällande detta VETANDE, är vad som är SANT och vad som är utbredd propaganda. Som jag tidigare sa, så känner jag mig inte tillräckligt skicklig för att veta vad som är sant, och vad som inte är det när det gäller ”nyheter”. Jag vet vart jag “ska föra” mina tankar med mycket av det, och att vi får veta vissa saker för att hålla oss på avvägar … men när allt som kommer ut gör det … hur kommer vi då “exakt” att veta? Kommer det att finnas något annat sätt än vårt inre vetande?

På “älskvärdaste” sätt … ber vi dig att följa ditt hjärta, inte ditt huvud. Det kommer inte att bli som det brukar, Blossom. Allt annat än det … långt därifrån. Många som trodde att de hade säkra jobb inom media och av politisk karaktär, kommer nästan genast att tas bort.

Många förändringar kommer att ske bit för bit … och småningom kommer man att se LJUSET I SLUTET AV TUNNELN.

Omvälvningarna och upproren kommer att ta plats medan själarna “sjuder”, och de börjar då inse att allt som blivit avslöjat och kommit ut … har ett större syfte, och att det är ett medel för att få bort … de mänskliga och icke-mänskliga Varelserna, som dragit fördel av MAKTEN.

Menar ni icke-mänskliga Varelser på Planeten?

Vi menar både på och utanför Planeten. Föreställ dig att miljoner och åter miljoner själar är sammanlänkade med en kedja runt sina handleder … bundna av slaveri … och föreställ dig sedan … att en strömbrytare aktiveras och att varje boja öppnas samtidigt...

FREHET ÄLSKADE SJÄLAR. 

ERA SJÄLARS FRIHET … ÄNTLIGEN.

DET ÄR VAD SOM KOMMER…

DET VAR DÄRFÖR NI KOM HIT … FÖR ATT VARA MÄNSKLIGHETENS BEFRIARE.

SÅ ATT NI KAN VANDRA I LJUSET IGEN … DET SANNA LJUSET AV DE NI ÄR.

VAR EN RÖST…

JÄG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR.

 

Woah! Batten down the hatches … In Gratitude. In Loving service. I AM.

Wow! Slå upp luckorna … I tacksamhet. I Kärleksfull service. JAG ÄR.

* Ljusspelare … ett förslag från av en gentleman på Bali-retreaten, vilket verkar vara mycket mer lämpligt än Ljus-“arbetare”. Ljusfederationen tycker uppenbarligen det också.

 

Källa: Blossom Goodchild

 

Översättning: Maggan

 

 

You may also like...