Sananda/Kristus via Ann Dahlberg,16 juli 2019

                                                                    

Sananda/Kristus

16 juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Kristus och min önskan är att människor på Jorden, hela mänskligheten, ska få uppleva sitt inre själv, det enda själv, som är sant skapat i all evighet. Människorna flyr från sina sanna själv i brist på kunskap och vägledning. De har fastnat i egots klor och förstår inte skillnaden mellan det sanna jaget och egojaget. I egojagets värld kryllar det av motsatser, i det sanna jagets värld så finns det bara en sanning. Sanningen är vis, beständig och evig. Du kan inte gå vilse i din inre sanna värld, den följer en helig inre röst, som utan tvekan visar dig vägen till det helgerum som du bär inom dig och vars gåvor du så länge har längtat efter.

Kan du lämna världens gåvor här, för att ta emot dessa heliga gåvor? Du har då trätt in i ett rike av kärlek och ljus, en ljusstråle så stark att ingenting kan förmå dig att vända om från detta rike. Ett nytt kapitel i ditt liv har startat, och glädjen och harmonin som omger dig, fyller hela dig med en intensiv lycka och du känner att du nu har kommit hem igen. Tiden som har varit försvinner långsamt i fjärran, och det enda som existerar är det nu som finns runt omkring dig. Från att ha varit upptagen av tiden, lever du nu i en tidlös tillvaro, väsenskild från den som du just nu lämnade. Det här kan ta ett tag att förstå, invanda mönster kan vara svåra att bryta och en rädsla för det okända kan göra sig gällande. Trots det, så går ni mot ljuset, kära barn, och det är ljuset som ni innerst inne längtar efter.

Ni är färdiga med den mörka epoken. och vill nu återgå till ljuset igen. Jag kan se att många människor fångar upp ljusstrålar i sina händer. Jag kan se deras leenden. De vet att en ny epok av ljus har startat på Jorden, och de vill hjälpa till att bära den nya epokens ljus, så att det kan få ett stadigt fäste på Jorden. Många har kommit till Jorden idag. för att bära detta ljus och förankra det i människors hjärtan.

En ny himmel reser sig långsamt över era huvuden, och den för med sig ett nytt ljus och en ny medvetenhet till Jorden. En medvetenhet som påskyndar Jordens utveckling, så att allt liv ska komma i balans med varandra. Det är när vågen väger jämnt som det kan bli en bestående fred på Jorden. Det är då kärleken och freden breder ut sig och omfamnar allt i sin väg.

Hur ska mänskligheten uppnå detta? Jo, genom att finna balansen inom sig själva. När allt står i jämvikt, så slutar motsatserna att dra dig åt ena eller andra hållet. Din feminina och din maskulina sida är inte längre i konkurrens med varandra. De är båda lika mycket värda och har ett kärleksfullt och fridfullt förhållande till varandra. Den fullkomliga människan har nu tagit sina första steg på sin redan fullkomliga Jord. Det är nu ni har nått ert innersta Högre Hjärtas mål. Det görs kanske inte på en dag, men ni har redan startat processen och en del av er har kommit en bra bit på väg.

Vi går jämte er och manar på er, så att ni ska kunna gå den väg, som fortast bär er mot målet. Det är därför önskvärt att ni djupdyker i er själva lite då och då. Egot tappar då fotfästet och har inte möjlighet att vilseleda era tankar. Ni kan vid de tillfällena få en förnimmelse av den vackra sanning och den kärlek som bor inom er. Ert eviga själv som skapades i ljus och kärlek av den ende vars namn vi alltid lovsjunger.

Hör sången och känn glädjen inom er. Låt den bli mer framträdande i ert liv, så att ert liv öppnas upp för mer ljus, kärlek och frihet. Ni är då inte längre begränsade till världens ordning utan en ny gudomlig ordning kan ta boning inom er.

Stor kärlek

Er evige broder Jesus Kristus

Du gillar kanske också...