KaRa och OWS via James McConnell, 23 februari 2020

KaRa och OWS via James McConnell

23 februari 2020

KaRa

Jag är KaRa. Jag uppskattar att jag kan komma och vara med er, och dela med er, och fortsätta hjälpa er med allt det som förändras i era liv.

Allt det som är i stunden, just nu, som skiftar och förändras på grund av dessa energier, dessa vågor av energier som har kommit en tid nu. Då ni har acklimatiserat er till dessa energier, blivit vana vid dem, anslutit till dem, blivit ett med dessa energier.

Och dessa energier, dessa vågor av energi, dessa vågor av ljus, av gammaljus, har lyft upp er, har höjt medvetandet i era kroppar, återanslutit DNA:t i era kroppar. De reser er upp till en högre oktav av er själva.

För det är dags nu, mina Bröder och Systrar av Ljuset, av denna Ljusfamilj. Det är dags för er alla att inse att ni har anlänt! Inte att ni ska anlända, utan att ni har anlänt. Ni är i ögonblicket NU. Och i detta ögonblick precis nu, har ni anlänt! Ni är där. Ni är där i den femte dimensionen precis nu. Om ni vill stanna där eller inte är upp till er. Var och en av er kan välja att bli kvar eller att gå tillbaka.

Nu tenderar era livs kallelser att dra er tillbaka, och det är förståeligt. För ni måste fortfarande leva i det liv ni skapat för er själva. Och det livet ni skapat för er själva är fortfarande lite inne i 3D-sfären, i illusionen av detta 3D medvetande.

Men ju mer och mer ni blir medvetna om högre vibrationer, om högre frekvenser, om högre medvetande, och att ni kan befinna er i detta högre medvetande när ni vill, närsomhelst, då kan ni vara där, och många gånger är ni där. Och när ni till fullo inser det, då kan de saliga känslorna, de expansiva känslorna som ni har, då kan expansionen av era sinnen börja förstå så mycket mer i de ögonblicken, och de börjar hålla i sig längre och längre.

Och någon av dessa dagar kommer ni att se att ni lyfter upp i denna högre vibration, in i denna högre dimensionella frekvens, i saligheten som ni känner och den sinnets expansion som ni känner, och i det ögonblicket kommer ni att förstå livet. Ni kommer att börja förstå medvetande. Ni kommer att börja förstå enandet av allt liv i universum. Förbindelsen mellan allt liv. I det ögonblicket kommer ni att förstå det.

Och som det många gånger händer, när ni faller tillbaka igen så glömmer ni. Ni släpper den hågkomsten.

Men jag säger er nu, mina vänner, att de minnen ni haft för så många tusentals år sedan, för så många livstider sedan, de kommer tillbaka.

Ni kommer att glömma de negativa tiderna, de nedgångna tider ni haft i denna 3D illusion. Ni kommer att glömma allt det därför att det inte längre är nödvändigt att minnas. Därför att den programmering som de minnena fortsätter att hålla er fast vid kommer att försvinna för alltid. Då kommer ni att vara förskansade i de högre vibrationerna i den fjärde och femte dimensionen och även högre än det. Därför att då kommer ni även att ha anlänt i ert sinne. För det är fortfarande ert sinne, programmeringen i ert sinne, som fortsätter att hålla er tillbaka, fortsätter att hålla er nere i illusionen, som fortsätter att hålla er kvar i matrisen som ni själva åstadkom i denna illusion.

Men precis som Neo kunde fly från matrisen och slutligen insåg vem han var som DEN, kommer ni också till den punkten då ni minns, när ni inser att ”jag är DEN”.

Må all min frid och kärlek vara med var och en av er, då ni fortsätter genom de många förändringar som ligger framför er, de många skiften genom denna övergång nu som tar er till er egen personliga uppstigning.

ONE WHO SERVES

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Vi är redo för era frågor, om ni har några. Om inte, så är det också ok.

Vi har lagt märke till att era frågor har blivit färre och färre, men att de blivit mycket mer avancerade, kan man säga. Avancerade i medvetandet i själva frågorna. Och det är en antydan om hur mycket ni förbättrats, eller hur mycket ni fortsatt att avancera. Och det här handlar om att avancera, inte om att falla tillbaka. Det handlar om att avancera. Att gå på genom denna övergång och fortsätta genom den till er personliga och kollektiva uppstigning. Ni är alla på den vägen, var och en av er.

Och precis som i er tidigare diskussion kan ni antingen gå genom väggen, ni kan öppna dörren och gå genom väggen, eller ni kan gräva en gång under den, eller försöka komma över den. Men det lättaste sättet är att helt enkelt öppna dörren som finns där för er och gå genom den. Det är vad som ligger framför var och en av er om ni tillåter det.

Ni behöver inte gå in i djup meditation. Det kan hjälpa, vara mycket välgörande, men ni måste inte göra det. Det finns inga ”måsten” här. Ni gör bara vad ni behöver göra, eller vad ni känner för att göra i stunden. Och ju mer ni befinner er i den stunden, mer och mer, i glädjen i den stunden, skapa glädje i själva den stunden, och när ni gör det har ni, som KaRa sade, anlänt.

Har ni några frågor till One Who Serves?

Gäst: One Who Serves, kan du höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Bra. Jag har en kort fråga. Solblixten som är på väg, är det stjärnan Betelgeuse som blir supernova?

OWS: Det vi kan säga er är att vi inte kan besvara den frågan direkt, därför att den inte bara är för avancerad, ska vi säga, för ert tredje-dimensionella medvetande att kunna förstå, men det är heller inte dags för det. Ni har ännu inte nått den frekvens som är nödvändig för att ta emot den typen av information.

Men, för att förstå när denna Solblixt kommer, vi kan förstås inte ge något datum, men vi kan säga att den håller på att byggas upp. Den byggs starkt, tack vare de kosmiska förändringar som sker med planeterna, stjärnorna, med allt detta som kommer i linje mer och mer.

Det är dock mänsklighetens medvetande som styr allt detta. Ni måste förstå att ni faktiskt kan styra stjärnorna. Ni kan faktiskt göra det. Precis som i er sång, ”Aquarius”. Ni kan styra stjärnorna. Stjärnorna, planeterna. Ni gör det. Ert medvetande gör det. Och det är vad som sker nu.

Och eftersom människans medvetande ökar som det nu gör över hela planeten, blir fler och fler uppvaknade, så är det orsaken till att Händelsen och Solblixten, alltihop, kan föras fram till vad ni skulle kalla en uppsnabbad position. Det händer. Det kommer fortare och fortare. Så vad som förväntades eller avgjordes för någon tid sedan vid olika rådsmöten att ta en viss tid att genomföra har ni snabbat upp genom att höja frekvensen och därmed snabbat upp tiden. Så det är det enda sättet vi kan besvara den frågan, Kära Du. Ok?

Gäst: Ok.

OWS: Några andra frågor?

Gäst: Ja. Jag vill fråga ifall erotiska drömmar är någon sorts symbol för uppstigningen? Och vilka andra saker kan finnas i våra drömmar som är symboler?

OWS: Det finns så många drömsymboler. Men nästan alltid när det finns individer med i era drömmar, är de representativa för er, av andra delar av er själva. Så då ni ser dessa delar av er gå genom olika förändringar, säger det att dessa delar av er går genom dessa förändringar. Förstår du?

Så det finns många symboler, vi kan inte gå in på alla, men några exempel: när det är flygande i drömmen, fungerar ni mer och mer i ert fjärde chakra. När det sker transporter från en plats till en annan, rör ni er i medvetande. Om ni flyttar från en byggnad, ert hem, till ett annat hem, byter ni ert hus av medvetande. Så det finns väldigt många symboler. Vi kan inte säga så mycket mer om det, för det måste finnas en mer specifik förståelse angående vad du letar efter. Men besvarar detta din fråga något?

Gäst: Lite. Jag vet att du kanske inte vill gå för djupt in på detta, men är erotik en symbol för den andra dimensionen?

OWS: Det kan vara så. Det beror på det särskilda drömtillstånd du är i och vad det ger dig. Om det ger dig förundran, om det ger dig salighet, om det ger dig känslor av extas, då ja, då upplever du det. Men om det är en erotisk dröm, en sexuell dröm som tenderar att skapa pinsamhet, känslor av otillräcklighet, sådana saker, då är det inte det.

Gäst: Ok, bra. Tack. Jag uppskattar det.

OWS: Ja. Andra frågor?

Gäst: Ja tack. I många av de påbud och övningar som varit i mitt liv finns det två nivåer av varelser jag inte riktigt förstår och frågar dig hur vi, i den tredje dimensionen, kan tillämpa dem på oss själva och våra situationer, eller dra fördel av dem för oss själva och andra. Så jag skulle vilja höra lite förklaring och ledtrådar till hur vi kan kalla in och använda seraphim och cherubim.

OWS: Alltid när ni vill ha råd, alltid när ni vill ha vägledning, kan ni kalla på många. Ni kan kalla på ert Högre Själv. Ni kan kalla på oss, guiderna, som finns här för er, era olika mentorer. Ni kan kalla på seraphim. Ni kan kalla på högre de varelser, som ni talar om. De finns alla tillgängliga för er.

Ni måste helt enkelt fråga.  ”Fråga och ni kommer att få svar”. Det är ett mycket berömt citat ur er bibel. ”Fråga och ni kommer att få svar”. Knacka och det kommer att öppnas för er, och sök och ni skola finna”. Så ni måste göra alla dessa saker.

Men först måste ni fråga. Och när ni väl frågar, kommer svaret på olika sätt. Inte nödvändigtvis direkt i en verbal kommunikation, eller ens en tankekommunikation. Det kan komma genom att ni blir ledda till en viss person, en viss bok, en viss plats på en websida, olika saker av den typen. Men ni kommer att få svar då ni frågar.

Gäst: Ok. Det jag främst skulle vilja veta är karaktäristiken hos cherubim och seraphim så att jag kan efterfråga det och tillämpa det.

OWS: Det vi kan säga är att det finns mycket information redan tillgänglig för dig på detta om du söker på Google, eller vad det nu kan vara, och du kan hitta svaren själv. Alltid när det finns behov av så specifika saker som detta, gör bara din egen efterforskning. Ok?

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Andra frågor?

Gäst: Frågan om de två solarna. Det var första gången jag hörde det, när jag lyssnade på Michael Love. Är det sant, kommer vi faktiskt att ha två solar efter Händelsen?

OWS: Det vi kan säga är att det är planen. Det är planen.

Gäst: Så det blir mycket svårt för någon att missa det.

OWS: Extremt omöjligt.

Gäster: (Skrattar)

OWS: Har du inte hört eller läst, i olika källor tidigare, att det kommer att bli denna stora blixt som alla på hela planeten kommer att se?

Gäst: Jo.

OWS: Tänk på vad som skulle skapa något av den naturen.

Gäst: Wow, ja, fantastiskt. Tack.

OWS: Och då börjar den besvara den första frågan från tidigare också. Den gav lite antydan till den också.

Gäst: Jag har en fråga angående detta. Jag tror jag vet, men jag vet inte om de andra i samtalet vet eftersom man ställde frågan nyss. Jag visste för länge sedan att vi kommer att ha två solar. Jag kommer inte ihåg hur jag vet. Men vi kommer inte att ha någon natt. Så jag ska fråga dig varför vi behöver två solar?

OWS: Det är inte frågan om att behöva två solar. Det är fråga om att bygga mot den eventualiteten, ska vi säga. Det är något som, återigen, finns i planen. Det är något som förutsagts under en mycket, mycket, lång tid. Något som var och en av er också vetat djupt inom er under en mycket lång tid, och det är på väg mot den punkten.

Gäst: Ok.

OWS: Om ni tänker på dem som finns i den inre Jorden, Ihåliga Jorden. De har ingen natt som ni känner den här.

Gäst: Ja, jag vet det.

OWS: De har konstant ljus.

Gäst: Men de har ljus. De har en sol.

OWS: Ja, naturligtvis.

Gäst: Ja, jag kan möjligen förstå. Vi måste sova nu, det är därför vi har natt. Men när vi är en ljuskropp behöver vi inte vila eller sova förstår jag, men vi kan om vi så väljer, och det är därför vi inte kommer att ha någon natt. Är det sant?

OWS: Ni kommer inte att behöva sova eller äta eller något sådant. Nu är det ett måste. Vi talar om behov här. Ni kan fortfarande vilja. Ni kan fortfarande vilja äta olika maträtter. Ni kan fortfarande vilja vila. Men kroppen i sig kommer inte att behöva det.

Gäst: Ok.

OWS: Nu gäller det här efter övergången, det måste ni förstå. Det är inte direkt något för er nu, men det kommer att komma dit. Ni kommer att framskrida. När ni väl har gått genom uppstigningsprocessen kommer ni att framskrida till den punkten.

Initialt, under övergången genom detta, kommer ni fortfarande att vilja äta mat och sådant. Precis som om ni skulle gå ombord på ett skepp nu, i er kropp, precis som den är nu, och ni kommer att känna ett behov av näring, och ni kommer att känna ett behov av vila, allt sådant. Men det finns varelser på dessa skepp som inte har behov av något av detta. Men de kan göra dessa saker om de vill göra det.

Så de har, bilden kommer från James här, bilden av en kantin, eller bilden av ett kafé, eller något sådant, kafeteria typ. Den kommer att finnas där om den önskas vara det, inte för att den måste. Ok?

Gäst: Ok.

Annan gäst: One Who Serves, kan du säga var den andra solen är just nu? Har den bara inte manifesterat från en annan dimension än? Eller väntar den någonstans? Kan du säga något om det?

OWS: Det är det första du sade, den första delen. Den har ännu inte manifesterat.

Gäst: Åh, ok.

Annan gäst: Jag har hört att Jupiter kommer att bli den andra solen. Är det sant?

OWS: Det ska vi inte gå in på just nu.

Gäst: Ok.

OWS: Det ligger bortom behovet att veta för närvarande.

Gäster: (Skrattar)

Gäst: Som filmen ”2010”. Slutet på den filmen var detta om Jupiter.

OWS: Ja. Det är korrekt. Filmer är dock inte alltid precis sanna. Men de ger ofta en antydan av hur det är eller hur det kommer att bli.

Gäst: Precis.

Annan gäst: Kan du klargöra en sak till, One Who Serves?

OWS: Ja?

Gäst: I Michael Loves video lät det som om han antydde att 2020 var det faktiska år som detta förväntades hända. Men ändå förstås, vi hörde alla att 2012 var året, och det blev uppskjutet. Men videon verkade antyda att det hela tiden varit 2020. Jag kanske hörde fel. Men jag undrar, kan du säga lite mer om det var 2020, och 2012 bara var något vi människor hade i huvudet. Var det så?

OWS: 2012, som du talar om, var det tänkt att en viss procent av befolkningen, Ljusarbetarna, Ljuskrigarna som ni själva, skulle gå genom uppstigningsprocessen då, att få Händelsen som de skulle känna till det då. Men det bestämdes, som många av er vet, att det skulle skjutas upp så att fler och fler människor på planeten kunde deltaga och inte lämnas bakom, som man skulle tro.

Det är en fråga om val, dock, och många har redan gjort det valet. Många har kommit till den här livstiden med det valet redan gjort.

Men sedan finns det också de som ännu inte gjort det valet, som kan göra valet att gå in i de högre vibrationella frekvenserna. Det är något som kommer när de vaknar upp. Och detta år är året av uppvaknande. Så det kommer att öka, ska vi säga, den mycket starka möjligheten och sannolikheten att det här är året, inte bara för uppvaknande, utan också för Händelsen.

Gäst: Åh, härligt.

OWS: Inget är dock någonsin skrivet i sten. Det beror alltid på människans medvetande hur det fortsätter att utvecklas. Kom alltid ihåg det.

Gäst: Ok.

OWS: Vi måste släppa kanalen nu.

Snälla ni, varje ögonblick som ni är medvetna om, var i det ögonblicket. Arbeta på det. Arbeta på att vara i ögonblicket, att finna glädje i varje stund, att vara tacksamma i stunden närhelst ni tänker på den. Det betyder inte att det måste göras 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan, 365 dagar på ett år. Men det betyder närhelst ni tänker på det. Och ju mer ni tänker på det, och nu mer ni befinner er i det medvetandet i stunden, då kommer ni att tänka på det mer och mer, och sedan vara i det ögonblicket. Ok?

Vi måste släppa kanalen nu.

Shanti. Frid vare med er. Var Ett.

Gäst: Tack så mycket för din hängivenhet och kärlek.

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...