Sananda: Ni var perfekt skapade för att leva i glädje i all evighet

Sananda:

Ni var perfekt skapade för att leva i glädje i all evighet

13 augusti, 2014

Kanal: John Smallman

Takten av uppvaknandeprocessen fortsätter att tillta, då fler och fler av er beslutar att meditera dagligen med intentionen att flodvågen av Kärlek tränger igenom varje hjärta och för fred till mänskligheten. Ni är redo för fred, och det har ni varit under ett antal årtionden, men den äldre ordningen, som växte upp under konflikt och kamp, var inte villig att ge upp makten som konflikterna försåg den med. Antalet medlemmar av denna gamla ordningen som återstår på Jorden är kraftigt reducerat, vilket också deras inflytande är, och då mer och mer av deras hemligheter avslöjas så fortsätter stödet för dem bland befolkningen att svikta. De kommer antingen att låta kärlek komma in i deras hjärtan eller gå vidare, för deras krigsliknande intentioner passar inte längre med mänsklighetens intention för världsfred. Mänskligheten har till slut insett att vapenkraft, krig, inte längre kan leda till fred, och kommer därför inte längre att tolerera några fler krig.

Ni vet att ni för närvarande är insvepta i flodvågen av Kärlek, men ni har ingen aning om dess enorma kraft! Bli inte övertygade om hopplöshet eller bli deprimerade över de skrämmande nyheterna om konflikter över hela världen, för Kärleksfältet, inom vilket alla finner sig, lugnar stadigt och oåterkalleligt sinnena och hjärtana hos de som skulle engagera sig i vidare konflikter. Tiden för konflikter är förbi! Den nya Gyllene Åldern som initierades på Jorden den 21/22 december 2012, är nu högst fast och odiskutabelt etablerad, därför kan inga nya konflikter uppstå någonstans på Jorden helt enkelt därför att mänsklighetens kollektiva vilja har gått från rädsla till kärlek, och fred kommer som ett resultat.

Ni kan alla assistera denna rörelse mot fred, harmoni, acceptans, förlåtelse, och Kärlek genom att intensifiera er önskan om fred då ni mediterar. Och glöm inte att delta i fredsmeditationen den 15 augusti, dagen då den katolska kyrkan helgar min mor Marias kroppsliga införlivande i Himlen. Då detta datum är så välkänt och ärat så förstoras den kollektiva kraften avsevärt denna dag.

Gör det vidare till en vändpunkt för att införa fred till alla nationer, kulturer, politiska organisationer, religiösa organisationer, familjer, och individuella förhållanden. Låt er alla omfamna ett ovillkorligt accepterade och förlåtelse då ni mediterar, för det är upp till varje människa att förändra sig och denna förändring kommer att uppmuntra och göra det möjligt för världen att förändras för att reflektera denna intention. Att vägra att ge förlåtelse, att hålla fast vid misstycke och en önskan om vedergällning, drar ned era individuella energifält, bygger ett fort av försvarsställningar runt omkring er, och genom vilka era väsentliga behov inte kan nå er, för ni stänger av er själva från Kärlek, Källan till liv.

Kärlek erbjuder er oändligt överflöd, men ni måste låta Det övergjuta och äga er genom att genom att frisläppa från er själva allt som inte är i linje med Det. Ni kan göra detta, för djupt inom er själva så vet ni att agg mot andra och en önskan att se andra bestraffas för den smärta och det lidande ni tror att de har orsakat er intensifierar bara ert eget lidande. Lyssna till era hjärtan, de kommer att guida er Hem!

Kärlek fördömer eller straffar aldrig, Det kan inte, för att göra så är helt främmande för dess karaktär, Guds karaktär. Ni är, varje levande varelse, en aspekt av Gud, så detta ivrande att döma, fördöma, eller bestraffa är i själva verket ytterst främmande för er. När ni håller fast vid dem så lämnar all frid och lycka er, för då ni engagerar er med och uppmuntrar rädsla och hat in i era liv för att fullfölja dessa kärlekslösa mål, så driver ni ut Kärlek. Då ni söker dessa mål, så måste ni vidmakthålla ert fokus på hur fel de som har sårat er har, och hur mycket de behöver bestraffas för att ni skall finna frid. Men även om er önskan för återupprättelse infrias så finner ni fortfarande inte frid för ni har fortfarande kvar oändlig förbittring över vad ni för närvarande ser, som orättfärdigt lidande och orättvist vållande i det förgångna. Att fokusera er på minnen av lidanden i det förgångna som ni har uthärdat förhindrar er från att njuta av nuet, det ända ögonblicket som existerar, och förlänger bara ert lidande. Släpp dem och njut av friden och frigörelsen från stress som detta agerande ger er.

De flesta av er, då ni växte upp från barn till vuxna, gjorde så i en värld där Gud troddes övervaka varje tanke, ord och gärning. Ni fick ofta lära er att frukta denna varelse från vilken ni inte kunde gömma något, och som kunde och fördömde er till evigt lidande i helvetet så vida ni inte var mycket noga med att följa oförståeliga regler som era föräldrar, präster, och lärare informerade er om var Guds vilja för er. Detta uppväxande har skrämt alla som upplevde det, oberoende av vilken religion de föddes in i, och återstoden av denna mjuka sårvävnad är där dessa regler och föreskrifter är inpräntade, och har fortfarande makten att fylla er med en känsla av klander och värdelöshet.

Då ni mediterar så ta ert klander och värdelöshet till ert heliga altare och frisläpp dem till Guds kärleksfulla famn som kommer att lösa upp dem helt och hållet. Ni skapades perfekta för att leva i glädje under all evighet för allt som Gud skapar är skapat i Kärlek, där hela skapelsen har sitt eviga och evigt närvarande existens. Det är där som var och en av er alltid har existerat och kommer att för evigt existera. Detta klander, smärta, lidande och rädsla som för närvarande plågar era liv är overkligt som ni med enastående klarhet kommer att se när ni vaknar upp igen till er naturliga och fullt medvetna tillstånd.

Gud älskar er på ett sätt som är oförståeligt för er då ni sover er väg igenom illusionen, och upplever alla dessa intryck som är motsatsen till Kärlek. Det är bara en dröm eller en mardröm, oberoende av hur smärtsam och skrämmande som det kan förefalla, och ni kommer att vakna upp från det. Be om en Kärlekskram varje gång som ni går in i er tysta plats av inre frid, denna heliga fristad där den outsläckliga flamman av Guds Kärlek placerades vid ögonblicket av er skapelse, och slappna av in i den gudomliga famnen som väntar er där.

Er älskande broder, Jesus.

Översättning: Per Staffan  www.st-germain.se

Du gillar kanske också...