Sananda via John Smallman, 30 oktober

 Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

30 oktober, 2016

Mänskligheten är redo för förändring!

Mänsklighetens uppvaknandeprocess intensifieras ytterligare, vilket ni kanske mycket väl har märkt. Behovet att vakna uppstår i det kollektiva mänskliga medvetandet, när illusionens smärta och lidande, den dröm eller mardröm i vilken det verkar som om ni för tillfället har er existens, blir alltmer oacceptabel. Våldsamma och ofta förekommande konflikter och dispyter på samhällets alla nivåer, i varje nation och kultur, leder till utmattning och en djuptliggande önskan om fred.

Den mardröm, som så många på Jorden har fått uppleva, håller på närma sig sitt slut, när en era av fred, harmoni och kreativt samarbete strömmar in för att ersätta den. Det kommer att bli en ny och fredlig era, mycket annorlunda än den som ni under så lång tid har vant er vid, när människor kommer samman för att förena sig i kärlek och fullständigt förändra det sätt, på vilket samhället i eoner har samverkat på. Att ordna med husrum för de hemlösa och mat till de hungriga är den första prioriteten, sedan kommer överallt på planeten arbetet att ta vid för att reparera den skada som stora internationella bolag har förorsakat genom att bedriva gruvdrift, borrning, skövling av skog, dumpning av giftigt avfallsvatten och med storskaligt jordbruk, genom att använda ytterst olämpliga bekämpningsmedel och gödsel.

Mänskligheten är redo för förändring! Och massiva förändringar sker, som fullständigt kommer att förändra det sätt på vilket människor samverkar med varandra och med planeten, ert jordiska hem. Er sanna natur är Kärlek, det vet ni, men ni valde kollektivt att gömma er sanna natur för er själva, för att kunna spela separationens spel inom illusionen, men de många spel som ni kunde välja mellan var bara möjliga ifall ni aktivt och mycket effektivt glömde bort vilka ni var. Ni gjorde detta val, och sedan förnyade ni det varje gång som ni valde att inkarnera som en människa på er vackra planet.

Eftersom ni hade glömt vilka ni var, blev ni oroliga – många av er har idag som människor minnesproblem och finner det minst sagt oroande och ibland till och med skrämmande – och ni var oroliga över ifall ni skulle överleva. Ni utvecklade ett ego för att råda er och skydda er från de faror som ni föreställde er att ni var omgivna av och ni programmerade det att bli ängsligt för och misstänksamt mot andra och världen i stort. Denna allmänna brist på tillit ledde till hemlighetsmakeri, svek och konflikt, omständigheter som nu är endemiska överallt inom det mänskliga kollektivet. För de flesta verkar de tillstånd av ständig aktsamhet, vilka har uppstått som ett direkt resultat, vara kloka och vettiga, när ni lever i en sådan uppenbart farlig omgivning.

Men farorna i er omgivning är blott scenarier som ni har uppfunnit, för att göra era spel intressanta och ni kan närsomhelst som ni så önskar, ta bort dem. Ni är alla varelser av enorm kraft; i termerna av er begränsade mänskliga omgivning skulle faktiskt era krafter, ifall ni var medvetna om dem, förefalla oändliga. Ni förändrar den omgivning i vilken ni upplever livet och ni förändrar de upplevelser som dyker upp för er, genom den avsikt som ni har. Er avsikt är vad ni i allmänhet tänker på och dröjer er vid, men ofta är den på en nivå under er medvetna mänskliga medvetenhet, för den är så konstant och oföränderlig och för det mesta vägledd av en bakomliggande förnimmelse av rädsla. Det är lite som den elektricitet som strömmar i era hem och ger kraft till era apparater, ni är i allmänhet omedvetna om den – fastän ni ständigt använder den – tills den krånglar.

Ni har glömt hur kraftfulla ni är! Denna amnesi är en aspekt av illusionen som är nödvändig för sin skenbara verklighet. Om ni mindes vilka ni är och hur kraftfulla ni är, skulle illusionen bara lösas upp till den intighet från vilken ni inbillade er den till att uppstå. Mänsklighetens uppvaknandeprocess är en process om att minnas vilka ni är och tecken på detta uppvaknande omger er, även om många fortfarande väljer att inte se dem.

Illusionen har blivit så välbekant, den förefaller vara er naturliga hemvist. Luften ni andas, vattnet ni dricker, maten ni äter, är alla nödvändiga aspekter av den, vilka gör det möjligt för er att leva förkroppsligade som en kropp inom den, som en människa. Men ni är så väldigt mycket mer än den mänskliga form, med vilken ni tillfälligt har identifierat er. I mänskliga termer, ofattbart mycket mer! Ni har blivit fullständigt vana vid obetydlighet. Ni ser er själva som praktiskt taget betydelselösa i det stora hela, till exempel, i relation till det universum i vilket ni för tillfället upplever livet, och det leder också till att ni blir ängsliga. Men det är en overklig omgivning som ni har valt att konstruera och bosätta er i!

När ni upptäckte att ni var så små och begränsade, föreställde ni er ett ego, ävenså med begränsad intelligens, att bli er kompetenta beskyddare, och ni gav det makt över er inom ert avsikts-centrum i er hjärna, så att det ögonblickligen skulle kunna reagera på faror och hot, och sålunda hålla er trygga. På grund av att dess förmågor är så extremt begränsade, flyr det ofta in i rädsla och reagerar då oändamålsenligt på det som faktiskt är helt overkliga hot, med konflikter som resultat.

Ni är inte ert ego! Ert ego är likt ett automatiskt väglednings-system, som håller fast vid sin riktning när ni följer er mänskliga livsväg och hindrar er från att kollidera med objekt på er väg, sålunda frigör det er för kreativa tankar och tillåter er att öppna ert hjärta för att engagera er i det fält av Kärlek, i vilket ni har er eviga existens. Men ert ego fortsätter att ständigt distrahera er från er frid inombords, genom att till ert sinne påkalla allting som kan störa denna känsla av frid. När ni befinner er i ett fridfullt tillstånd, känner sig ert ego övergivet, och det gör absolut allt för att fånga er uppmärksamhet. Närhelst ni kan känna rädsla, ilska, dömande eller oro, så är det ert ego som kontrollerar er hjärna och kräver att få er odelade uppmärksamhet.

Närhelst ni blir medvetna om detta, ta ett djupt andetag och påminn er själva om att ni är ett av Guds älskade barn, för evigt tryggt i Hans gudomliga omfamning och ha för avsikt att öppna ert hjärta och bjuda in Guds Kärlek att fylla upp det. Att göra bara detta tillåter överflödet av gudomlig Kärlek att strömma in i hjärtat och fylla er med frid. Tills det blir automatiskt för er att göra så, måste ni fortsätta uttala denna avsikt i stunderna av stress, eftersom ert ego försöker hålla er rädda, genom att dra ut er ur den frid som ständigt bor inom er. Och när ni åter uttalar denna avsikt, påminn er själva om att ni är gudomliga varelser med enorm kraft, vilka inte behöver vara rädda för någonting!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Sananda via John Smallman, October 30th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...