Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 12 april 2020

 

Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 12 april 2020

 

SANANDA (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Den som kallas Yeshua skulle vara en av mina aspekter, och skulle vara med er idag på grund av den här tiden, dessa ögonblick ni befinner er i nu, denna speciella tid ni kallar ”Påsk.” Men det bestämdes av många att Jag skulle komma i hans ställe, att Jag skulle vara den som skulle ge er denna storslagna nyhet.

Och det är, som ni vet, många saker i rörelse nu. Många saker är i en förändringsprocess. Och ni har hört många, många gånger tidigare, att ”sanningen ska befria er.” Att sanningen ska avslöjas. Och ni börjar se aspekten av det allt mer. För de som ser sig omkring. För de som har ögon som kan se och har öron som kan höra. För de som har vaknat eller är i uppvaknandeprocessen.

Men jag säger er nu, att det under era kommande dagar och veckor, kommer att ske en mycket stor förändring för mänskligheten. Inte bara här i detta land, Amerika, utan över hela planeten. Ty saker som förutsagts för många tusentals år sedan har satt igång, och de profetior som många av de gamla profeterna har berättat, kommer nu att ske.

Detta är verkligen inte slutet på er värld. Det är början på en ny värld. Den ”Nya Åldern”. ”Vattumannens Ålder.” Och det innebär en ny början. Ni är vid den punkten, kulmineringen, den punkt då ni befinner er på toppen av crescendot, precis innan den stora omvandlingen kommer över er.

Det finns saker som kommer fram för att bli avslöjade. Vissa sanningar som inte har delats tidigare, eller som ni bara nyligen fått aningar om. De kommer att komma i Ljuset. För det kan inte hållas tillbaka länge till. Dessa mörkrets krafter, de som fortsätter att kämpa mot själva tankeflödet i det som är nu, det av det vinnande Ljuset. Och de fortsätter att kämpa som djur inträngda i ett hörn mot detta, vilket ni hört vid olika tillfällen. De kämpar tillbaka med allt de har. Det är exakt det de mörka krafterna gör.

Men de har bara ett visst manus som de fortsätter följa, så att säga. Det manuset är föråldrat. Det passar inte alls in i de nya vibrationerna. De är snabba, och nu vet de det och lär sig att deras tid är slut. Men överlämnar de sig? Ge de upp? Vänder de sig mot Ljuset? Nej. De flesta av dem inte, har inte gjort det, och kommer sannolikt inte göra det.

Men det är upp till er, Våra Mycket Älskade Varelser, alla ni som volonterade för att komma hit, och vara en del av denna nya stora omvandling. Det är upp till alla er att nu fortsätta hålla Ljuset, hålla det, dela det när ni kan. Men viktigast av allt, var Ljuset. Eftersom var och en av er redan är Ljuset. Ni har ett talesätt, vi är alla i detta tillsammans, och det är verkligen sant. Ni — vi — är alla i detta tillsammans.

Det finns en viss koppling som kommer att komma fram och avslöjas, som har att göra med er politiska scen, och han som är President. Hans koppling till Ljusets Styrkor kommer att avslöjas, och mycket mer därtill.

Men jag är inte här för att förstöra överraskningen. Jag är bara här för att assistera och hjälpa till att förbereda er, för att var och en av er ska veta, att allt detta kommer att passera.

Ni kommer att komma ut ur stormen och komma in i den nya underbara stillheten, den Nya Gyllene Åldern.

Jag är Sananda, och jag lämnar er nu i frid och kärlek. Och ber er, var och en av er, att fortsätta att stanna kvar i lugnet. Men också fortsätta arbeta med ert uppdrag av att sprida Ljuset där det finns möjlighet till det. För att hjälpa till att väcka de som sträcker sig mot er, för att visa dem vägen.

Må frid och kärlek vara med er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliseratd av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Shoshanna är här. Vi är redo att gå vidare med er frågor om ni har några. Vi vet att det finns flera från era e-postmeddelanden, och vi är redo för dessa.

Gäst: Ja, tack. Den första frågan är från en herre som upplever domningar eller stickningar runt naveln och solarplexus. Och ibland känner han en hålighet i sig. Och ibland domnar armarna när han mediterar. Han vill förstå och få svar på varför detta inträffar.

OWS: Vi kan svara på det, men vi kommer att svara på ett sätt som gäller alla. Inte bara den som ställde frågan, utan hur denna påverkan uppstår hos många just nu. I och med det som händer, så känner många naturligtvis av att Kundalinienergin ökar, och blir mer och mer viktigt, hos varje individ. Och att det sker i navelområdet, eller solarplexusområdet, är naturligtvis för att det är det tredje chakrat. Och det ni främst arbetar med nu, åtminstone många just nu, är det tredje chakrat, som är centrum för rädsla och allt sådant. Och det är det som kommer fram i området för det tredje chakrat. Ni känner domningar. Inte bara du som frågar om det, utan många känner det, eller får en känsla av rörelse där som de inte har känt förut, eller får till och med magvärk och liknande saker, vilket också kan komma in i bilden nu.

Detta beror på omvandlingen. Denna rörelse från det tredje chakrats område, beror på binjurarna och uppstår som ett “fight and flight-syndrom”, och den känslan av rädsla, som vi säger, finns här precis nu. Men ni flyttar in i det fjärde chakrat, till kärlekens center. Och det är vad som faktiskt händer hos rasen nu, inte bara hos en individ, utan hos rasen. Och vi säger, att ni går mer och mer in i anslutningen av kärlek som finns i det fjärde chakrat. Så det är vad som händer, vilket leder till domningar och allt sådant. Shoshanna, har du något att dela med dig av?

Shoshanna: (Kanaliserad av JoAnna McConnell)

Det har vi inte.

OWS: Ingent mer alltså. Nästa fråga?

Gäst: Ja, tack. Den här gäller massmeditationen den 4:e april. Eftersom vi nått den kritiska massan, vilka blir följderna av det?

OWS: Åh, gode tid! Den kritiska massan har uppnåtts, ja. Och bortom den, långt bortom den, säger vi. Och allt kommer som ett resultat av det, eftersom det är mänsklighetens medvetenhet, det är massans medvetenhet. Och det är kvantfältet, det universella medvetandet, som påverkas av det.

Om du tänker, att när ni gör en sådan massmeditation, och alla dessa känslor av kärlek och enighet och allt annat, går upp i det kollektiva medvetandet, det universella sinnet, då känns det över hela planeten, förstår du, och detta tenderar att övervinna all rädsla och den hypnos och allt annat som pågår, som tidigare har diskuterats. Så det har en stor påverkan. Och det har visat sig tidigare, att även en liten grupp som kommer samman och mediterar och rör sig samma riktning, kan skapa många förändringar över hela planeten. Och det var vad som hände, då bra många över en miljon samlades. Du kan föreställa dig vilken efterklang det kan ha över hela planeten, när ni då höjer vibrationerna. Varar det? Kanske inte så länge men det har haft en permanent effekt, så att säga, även om det inte verkar vara så hela tiden. Men säger vi, det har permanent förändrat förloppet av de händelser som kommer. Shoshanna?

Shoshanna: Vi håller med.

OWS: Inget ytterligare?

Shoshanna: Det har vi inte. Ni har förklarat det här perfekt.

OWS: Mycket bra. Då går vi vidare till nästa fråga.

Gäst: Ja. Den sista frågan handlar om vilket samband det finns mellan COVID-viruset och 5G-tekniken, och vad Galaktikerna gör för att hjälpa till att minska effekterna? Tack.

OWS: Först och främst skulle vi vilja säga, att kopplingen mellan 5G-tekniken och ert virus var tänkt att vara mycket, mycket större än det varit. Den var tänkt att förstärka viruset och göra det så mycket mer verkningsfullt än det visat sig vara. Eftersom Ljusets Styrkor, Galaktikerna, har gjort mycket för att minska hela denna process, både beträffande själva viruset och användandet av 5G-tekniken.

Men som vi sagt många gånger tidigare, så kan användandet av teknik gå år båda håll. Den kan vara till fördel för Ljuset, eller så kan det användas av de mörka krafterna. Och i det här fallet används det av båda, skulle vi vilja säga, för att det banar väg för Ljusstyrkornas användning. Men vet också att när ni rör er uppåt i vibration och fortsätter att stanna kvar i de högre vibrationerna, så är allt med låg vibration, vilket är det 5G-tekniken var tänkt att vara eftersom den designades av de mörka krafterna, allt av lägre vibration, kan inte påverka de som är av högre vibrationerna, förstår du? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan bara säga en sak om detta. Det du är rädd för drabbar dig. Det är allt. Var inte rädd.

OWS: Ja. Mycket bra. Är vi klara med dessa frågor? Finns det några andra frågor från resten av er?

Gäst: Jag har en.

OWS: Ja?

Gäst: På tal om själva viruset, hur mycket av det vi har hört talas om gällande antalet personer som har drabbats av det, är faktiskt sant? Jag har hört flertalet rapporter om hur vi blir lurade om det vi hört, och jag undrar bara om ni kan berätta för oss hur många som faktiskt dör av det, och vad som faktiskt är sant.

OWS: Vi kommer då att säga, jämförelsevis, väldigt få i förhållande till vad den ursprungliga avsikten med hela detta virusprojekt var, mot det som faktiskt sker. Mycket av det ni läser om i era nyheter och hör från massmedias nyhetssändningar och allt sådant är, vi kommer inte att säga att det är lögner, men många av dem är falska.

Det är falska nyheter i många avseenden, och de gör allt de kan för att hålla allmänheten rädda, så mycket de bara kan.

Och, naturligtvis, vilket ni måste förstå, så kontrolleras de av dessa ovanför dem, de kontrollerar deras liv, till och med deras familjers liv, och de känner att de måste dra en gräns någonstans.

Detta kommer dock att förändras. Detta är en del – Sananda sa det inte rätt ut, men det är en del av det avslöjande som kommer fram. Att de som finns i massmedias nyhetsflöde, kommer att börja vända sig till sanningen mer och mer. Eftersom de upptäcker att de tappar sina läsare och lyssnare. De förlorar allt detta.

De som finns i toppen, de som haft kontrollen, kommer att tas ur bilden nu. Ni kommer att upptäcka det när vi kommer framåt mer och mer. Och allt som kommer att börja komma fram från era nyhetsstationer, blir mer och mer sant.

Så bli inte indragna i denna hypnos som pågår, och det som mörkrets krafter håller på med, för att försöka hålla allmänheten kvar i sin svarta magi, och det säger vi rakt ut. Det är svart magi de använder här. Och användningen av vit magi vänder det. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss om detta helt kort. Vi måste säga, att tiotusentals människor på er planet dör varje dag. Tiotusentals! De dör av allt möjligt! Det finns många virus! Virus finns överallt! Det som har hänt här är att tanken om döden, är ett mycket otäckt ämne i er kultur. Ja, människor har dött. De har dött av många orsaker. Det visas genom det som James kallar ”falska flaggor”, men sanningen är att många människor har dött, men de hade dött ändå! De skulle ha dött i vilket fall. De skulle dö av cancer. De skulle dö av hjärtsjukdomar. De skulle dö av den värsta influensa de någonsin haft. Människor kommer att dö. Men ni förstår, era nyheter är inriktade på det, eftersom det är ett bra sätt att orsaka rädsla i er kultur. I själva verket är det ett sådant hemskt ämne, och människor täcker sig själva med plastpåsar, plast- och ansiktsmasker och handskar, rädda för att de själva skulle kunna vara nästa! Detta är masshypnos av högsta klass! Gå inte på det. Tro inte på mestadelen av det ni hör. Det mesta är planlagt. Men massorna ”svalde det.” Svälj det inte. Namaste.

OWS: Ja. Vi har ytterligare en sak att säga. Sananda använde termen, ”ett manus.” De mörka krafterna har använt ett visst manus. Och de fortsätter att använda skådespelarna från det manuset, men inser inte att det inte längre kommer att fungera, att allmänheten blir kunnigare, även om ni ser de som hypnotiserar springa runt på planeten beroende på rädsla. Det beror på att de försöker bringa rädsla till allt detta.

Vad gör rädsla? Den håller vibrationen nere. Och känner de att de kan fortsätta att hålla vibrationerna nere, så kan de fortsätta att skjuta upp uppstigningsprocessen.

Shoshanna: Absolut.

OWS: Låt er inte luras. De vet allt om uppstigning. De har känt till den i tusentals år. Det är inte något nytt. Det är bara nytt för de av er som har vaknat. Men de har varit vakna under lång tid i många avseenden. Så det kommer inte att fungera.

Det fungerar inte, och det är upp till de av er, Arbetarna och Krigarna av Ljus, att fortsätta hålla fast vid Ljuset, dela det när ni kan och ta bort rädslan. Ni gjorde det vid massmeditationen, och ni kan göra det hela tiden.

Bara av er själva. Vet att allt ni har inom er ger genklang till allmänheten, till massmedvetenheten. Okej?

Gäst: Får jag fråga. Jag vet att ni inte kan berätta om några tider eller tidslinjer, men detta är inom samma ämne. Jag undrar om det finns något sätt, med det kollektiva medvetandet som det är just nu – många av oss är vakna, vissa är fortfarande hypnotiserade – finns det något sätt att veta hur många månader till, hur många veckor till, hur mycket längre detta kan pågå innan skiftet sker och vi inte behöver stanna i karantän längre. Finns det något sätt att få veta hur nära vi är?

OWS: Först och främst så sker skiftet redan. Ni är i det just nu. Nu beror det på hur du kvantifierar eller kvalificerar det, vad det exakt är du menar. Om du pratar om själva händelsen och förändringen som kommer från det, så är det en annan historia.

Gäst: Nej.

OWS: Vad är det då du talar om, menar du den här virushändelsen som pågår just nu?

Gäst: Ja.

OWS: Den styr själv kursen. Du kommer att förstå, när du tittar på Bellkurvan, att allt börjar avta, nu eller börjar processen med att avta. Det kan vi säga gäller över hela världen, så som vi kan se det här. Så, den masshypnos de använder gör bara att människorna kommer att väckas. Och det är på grund av ert ledarskap, åtminstone detta lands ledarskap. Faktum är att även i andra länder, Ryssland och Kina, och andra länder, så tar ledarna kontroll om ledarna är av Ljuset, de som arbetar inom Ljuset. Och de ser till att ni inte återvänder till mörkret. Okej? Något att tillägga, Shoshanna?

Gäst: Okej.

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Får vi det?

Gäst: Ja, Syster.

Shoshanna: Älskade Du, du har uttryckt det som finns i allas tankar, och vi kommer att säga att du ska vara vid gott mod. För nycklarna till din frihet har överlämnats till dig. Nyckeln till att frigöra sinnet, frigöra den aspekt av människan som inte har befriats tidigare, förstår du. Detta är en skrämmande händelse. Vi håller med om det.

Det du ser verkar inte vara nycklarna till frihet. Men det är så. Dörren har låsts. Men det knackas oupphörligt på den och nyckeln krånglar, men denna dörr kommer att öppnas vitt och brett. Du måste fortsätta att hålla utkik, fortsätt att se alla ledtrådar som kommer. Människan är på väg att få total och fullkomlig frihet! Det här är vad vi vill att du ska fokusera på. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Underbart! Tack!

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor nu?

Gäst: Ja. Hej, En Som Tjänar och Shoshanna. Jag välkomnar inläggen från er båda. Jag kunde inte låta bli att lägga märke till det jag definitivt lärt mig som mycket viktigt, nämligen att titta på vad som händer på himlen, med planeternas rörelse och allt.

Så jag kunde inte låta bli att märka att vi har ett COVID19-virus som kallas C19-virus. Och vi har en C19-komet som passerar jorden just nu. Så det jag verkligen är intresserad av är, vad ni kan berätta om kometen och vilken inverkan den kommer att ha på oss här på Jorden.

OWS: Det vi kan berätta för dig är, att närhelst dessa himmelska händelser sker, så kan vi kan säga, att det finns en koppling, helt klart. Du är förbunden med stjärnorna och har varit det under många eoner av tid.

Och allt som händer på den nivån, har också effekt här, oavsett om det bara påverkar havets tidvatten eller orsakar stormar, eller vad det än kan vara, så blir det en påverkan här.

Och det du talar om, är en påverkan på frekvensen. Frekvensen påverkas här. Så det kommer att fortsätta. Och frekvensen kommer att fortsätta höjas, inte bara till följd av det du talar om, utan på många, många andra saker som också inträffar. Era Galaktiska vänner gör allt för att ingripa närhelst de kan, och för att hjälpa till att fortsätta höja vibrationerna här på planeten, och även nyttja energin som kommer från den Stora Centrala Källan av detta universum, nyttja den och dämpa den såpass, att ni klarar av vågorna av energi som har kommit in.

Så det finns ett stort samband mellan de himmelska händelserna som inträffar när era planeter kommer i linje och allt annat ni hör om, detta har ett samband. Och naturligtvis, er position i fotonbältet vid denna punkt, har också stor påverkan på allt här. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela vårt perspektiv på detta. Får vi det?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Kometen du talar om är en budbärare. Den bringar fram alla andra händelser som kommer att komma. Den har kommit för att börja processen av nästa sak, förstår du, om det verkar vettigt. Och du måste förstå att denna lilla komet, är en underbar budbärare för det som komma skall. Namaste

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack. Det är väldigt spännande nyheter. Tack till er båda.

OWS: Finns det några andra frågor här?

Gäst: Tisdagen den 24:e mars 2020, hade jag den mest underbara händelsen i mitt liv, och det var att jag kunde få en av mina galaktiska vänner till mitt fönster. Det var väldigt, väldigt spännande. Jag ritade det. Vi hade lyssnat på radion, och han sa att de talade också om det jag ritade. Så jag undrar, vilken av mina galaktiska vänner jag äntligen kunnat träffa.

OWS: Först och främst så vet du att vi aldrig svarar när det gäller vem. Vi säger inte vem det är. Vi ska dock säga dig, att du ansluter dig till dina, som du säger, galaktiska vänner. Och de är verkligen exakt det. De är dina vänner. Och de har varit medvetna om dig länge. Inte bara under denna livstid, utan har också under många livstider följt ditt slit och släp. Men vet att allt är en del av resan du är på. Och du kommer att fortsätta med dessa träffar mer och mer, när du fortsätter att tro att de verkligen är där för dig. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​av detta. Får vi det?

Gäst: Absolut. Ja.

Shoshanna: Kära Syster, detta är ditt pussel att lägga. Och vi säger, fråga. Då får du mer information. Men du måste lita på det du får till dig. Du kan få detaljer i dina drömmar, när du är vaken eller under meditation. Vi förstår vem den du talar om är, men vi har fått veta att vi inte kan berätta det. Så vi måste be dig, som alla måste förstå, att du själv ska ta reda på det. Och när du gör denna upptäckt, kommer all information du söker att ges till dig. Omfamna den! Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Vi skulle vilja lägga till här, att det är så många gånger som vi, En Som Tjänar, och många andra är vi säkra på, skulle vilja dela så mycket mer med er alla, på grund av vår väldigt nära förbindelse. Men vi kan inte. Vi får inte. Som Shoshanna sa, vi får inte göra det. Vi håller oss till koden eller kodex, och vi måste fortsätta med det. Vi kan inte, som vi sagt många gånger, förstöra överraskningen, även om vi skulle vilja. Vi skulle gärna förstöra överraskningen för er då och då. Men vi kan inte. Vi är förbjudna att göra det. Det är er resa, och ni måste utföra den med hjälp längs vägen. Okej? Några andra frågor? Vi tar ytterligare en fråga och släpper sedan kanalen.

Gäst: Vi har fått höra att många barn nu räddas från dessa fruktansvärda saker, de utsatts för. Nivån på det jag förstått att det är, är ganska skrämmande när det gäller att orsaka alter-egon och dissociativa tillstånd, med fruktansvärda föreställningar om sig själva. Finns det sätt så att de kommer att bli snabbare hjälpta? För de snabbaste processerna med att komma tillrätta med det som jag känner till, skulle ta ganska så lång tid. Så hur ser situationen ut för dessa små?

OWS: De du talar om kommer att tas omhand, och det görs. Vi vill bara säga det. De kommer att få tillgång till teknik som ni ännu inte har. Det är allt vi kan säga om det just nu. De omhändertas. Även nu när vi talar, tas många av de som räddats omhand.

Gäst: Tack så mycket.

OWS: Något du vill tillägga, Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​av detta. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Det som En Som Tjänar sagt stämmer. Ni kan inte känna till de tekniker, som används för att ta dessa små till ett tillstånd av glädje, till ett tillstånd av renhet, och bli medvetna. Det finns många verktyg som era Galaktiska Bröder och Systrar använder, de ges just nu till de varelser som tar hand om barnen. Upptäckter har gjorts under tiden vi talar, om hur vi ska ta hand om dem. Det finns avancerade metoder. Oroa dig inte. Var inte orolig, eftersom detta tas om hand, och detta är en stor triumf för mänskligheten! Namaste.

OWS: Ja. Och vi tillägger också, att även förlust av lemmar och syn och allt sådant, kan återställas på några ögonblick, ni. Utan problem.

Gäst: Wow, tack så mycket för den informationen.

OWS: Ja. Vi måste släppa kanalen ni. Innan vi gör det, Shoshanna, har du någonting du vill dela med dig av?

Shoshanna: Ja det vill vi. Vi vill säga till alla att vara vid gott mod! Ni förstår, det som händer är ett massuppvaknande. Ja, det liknar hypnos. Det ser ut som att folk går bärsärk. Men i slutändan kommer detta att bli det massuppvaknande som är nödvändigt, för att föra mänskligheten till en högre medvetenhetsnivå som ett kollektiv. Det händer nu.

Det som är smärtsamt för de flesta är väntan. Tiden det verkar ta för att få detta att hända, har varit mycket frustrerande för många.

Men det vi kommer att säga är, fokusera inte på tiden det tar, eftersom tiden är helt irrelevant. Fokusera på energin, det otroliga mirakel som sker och det som ges till mänskligheten nu, för att öka medvetandet och uppnå det ni alla önskat, och det är uppstigning. Namaste.

OWS: Och vi tillägger bara, fortsätta vara de ni är. Bli inte något annat än de ni är och det ni blivit och fortsätter att bli. Var bara er själva.

Shoshanna: Fortsätt på din väg.

OWS: Fortsätt på din väg. Var rebellen, som James sa här. Var Systemförstörarna, vilket ni alla är. Och när ni har möjlighet, om det är legalt, ska ni förstöra hela systemet. Okej?

Shanti. Frid vare med er. Var den Rätta.

Shoshanna: Namaste.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
“Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...