KaRa, KaEL och En Som Tjänar via James McConnell, 2 juni 2019

KaRa, KaEL och En Som Tjänar via James McConnell,

2 juni 2019

 

 

KaRa (kanaliserad av James McConnell)

 

Jag är KaRa,

Och jag njuter så av dessa tider då jag och alla mina bröder och systrar, de av oss som kommer från de Plejadiska flottorna, de av oss inom de olika delegationerna som har utsetts till att vara sändebud till er här på denna planet.

Vi är ni, och ni är vi. Vi fortsätter att bereda vägen och förbereda er för allt som kommer till denna planet, alla de andliga åtaganden ni går igenom, förändringarna inom er själva och hjälper er. Hela Himlens Kompani, de Uppstigna Mästarna som arbetar nära er, hjälper er att ta er till den punkt där ni kan ta till er dessa energier som ständigt kommer in i planeten, genom vågor och vågor av energi, och många fler kommer att ta in dessa vågor, och låta dem röra sig genom er och arbeta med er.

Eftersom allt är en process. Allt flödar. Allt handlar om vibrationer. Vibrationen förändrar allt på planeten. Vibrationerna och den efterföljande medvetenheten av den, förändrar allt liv.

Ni utvecklas. Ni kommer in i ett högre tillstånd av medvetenhet. Ett jättesprång av evolution, kanske ni säger. Och de av er, Ljusarbetarna, och ännu viktigare nu Ljuskrigarna, de som är redo att träda fram i sin kraft och sprida ljuset där de kan, sprida kärleken, berätta vad de vet för de som är redo att lyssna, de som kan se och höra. Ni är sändebuden här, precis som att vi är sändebuden som kommer till er.

Många delegationer har blivit, och blir utformade, för att föra fram den beredskap som är nödvändig nu, för att fortsätta höja vibrationerna på planeten och medvetenheten hos var och en av er. Vi kan inte göra det själva. Vi kan bara göra det med er hjälp. Och ni kan inte göra det själva, just nu. Ni kan bara göra det med vår hjälp. Och vi är här för att erbjuda er den vägledningen, hjälpen och assistansen tiden framöver, för att börja bilda de råd ni talar om, och för att ni ska bli delar av de delegationer som kommer hit för att förbereda vägen för den Första kontakten.

Det här är den första delen av den första kontakten: dessa kommunikationer, dessa meddelanden. Men vi rör oss snabbt till de tider, då den första kontakten kommer att vara mer än bara denna typ av kommunikation. Det kommer till och med att handla om fysisk kontakt med de som är redo för det. Och fram till dess förbereder vi er för att bli redo för det. Många av er drömmer om att vara på skeppen med oss.

Men så kommer den där rösten i ert huvud, som på grund av den gamla programmeringen fortsätter att säga, ”inte du”, ”inte jag, jag kommer aldrig att kunna vara uppe på dessa skepp.” Och den rösten håller er tillbaka. Släpp den. Vet att det inte bara är möjligt utan sannolikt, att många av er kommer att förenas med oss, då vibrationerna har ökat tillräckligt inom var och en av er, så att vi tillsammans kan matcha vibrationerna och kunna kommunicera – ja, telepatiskt, men också verbalt, och då vara så nära att vi bokstavligen kan röra vid varandra.

Jag är KaRa, och jag lämnar nu över nu till en annan av våra bröder, som bara vill säga något kort, en som också ingår i delegationerna, som kommer för att vara en del av detta tillsammans med er alla.

 

KaEl (kanaliserad av James McConnell)

 

Jag är Kael,

Och jag uppskattar den här tiden att vara med er nu, för att kunna berätta, för att kunna öppna upp kommunikationen och vaka över er, och jag har ett visst ansvar för att kunna fortsätta att arbeta med denna delegation, den här gruppen som har formats tillsammans, dessa Forntida Uppvaknanden.

Men vet också att jag och mina bröder och systrar här på den Plejadiska flottan: vi arbetar med många över hela världen. Några av oss börjar just nu röra oss in i våra uppdrag, precis som ni börjar röra er in i era. Och dessa uppdrag kommer att fortsätta ha ett eget liv, eftersom medvetenheten fortsätter att öka över hela världen.

Och vibrationerna, som ni mer och mer kommer att förstå, är viktigt för allt och att då verkligen kunna förstå vad vibration handlar om. Vibration är frekvens. Frekvens är vibration. Vibration leder till högre medvetenhet. Högre medvetenhet leder till ännu högre vibration och frekvens, och in i de högre dimensionerna.

När ni fortsätter att hålla era höga vibrationer, fortsätter ni att öka er medvetenhet och till de högre dimensionerna. Och när ni befinner er i de högre dimensionerna, så börjar ni ansluta mer fullständigt med de multidimensionella delarna av er själva, som i sin tur ansluter till ert högre själv, och integrationen gör att alla kommer in i det. För ni är ert högre själv, och ert högre själv är ni, har alltid varit och alltid kommer att förbli. Men det är upp till var och en av er att fortsätta låta denna process strömma genom er, att ”gå med flödet” som Den Som Tjänar tycker om att uttrycka det. För när ni är i flödet, är ni i de högre vibrationerna och i den högre medvetenheten.

Jag är Kael, och jag överlämnar denna kanal till er älskade En Som Tjänar.

 

All min frid och kärlek till er alla. Jag uppskattar att vi kunde börja, eller snarare återansluta, till det vi alltid har varit.

 

EN SOM TJÄNAR (kanaliserad av James McConnell)

 

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum.

 

Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna står bredvid, eller kanske sitter. Men hur som helst, vi här för att fortsätta att förhoppningsvis ge er de svar ni söker på era frågor.

 

Förstå att när ni fortsätter denna process så förändras allt. Lägg även märke till att era frågor har ändrats mycket under åren. Ni har gått ifrån ett mer individuellt sätt att se på saker, till en mer enhetligt medvetenhet att se på dem, ser dem från den större bilden så som vi gör. Och precis så som vi gör, lär ni er också att göra, ser saker från en högre utsiktspunkt, nästan som om ni var uppe på skeppen eller uppe i molnen, och kan uppfatta allt som pågår under er, då ljusen kommer överallt och allt fler vaknar upp. Och även om ni på grund av alla katastrofer som ökar över planeten, kanske inte tror det, så ökar era stormar vibrationerna mer och mer. De orsakar förluster av liv och mer. Men vet att detta sker av ett syfte. Det har ett syfte och allt detta måste hända. Er tredimensionella illusion måste bort. Allt måste komma fram. Det måste komma fram för att de nya högre vibrationerna ska få fäste, och ta er alla till de högre vibrationerna tillsammans med Gaia. Detta måste ske.

 

Så när allt detta nu förs fram, så förs också negativiteten, mörkret framåt. Det känns otroligt att tänka att några kunde ha så mycket hat och rädsla inom sig, att de kunde producera dessa saker som kommer, dessa saker som visserligen avslöjas långsamt, men som kommer fram. Mörkret måste avslöjas. Mörkret måste stå åt sidan, så att ljuset kan belysa det, och det händer nu.

 

Så återigen förstå, då vi fortsätter att säga att allt som händer är en del av processen, allt är av en anledning, allt är arrangerat. Okej?

 

Vi är redo för frågor nu. Har ni några frågor till En Som Tjänar och Shoshanna?

Gäst: Ja, En Som Tjänar och Shoshanna. Hej Kära Bror och Syster, och KaRa och KaEl.

 

Förra helgen hade jag en upplevelse, som förresten var den dagen jag nästan missade. Vi var på stranden. Jag gick ut till mitten av klipporna som går ut i vattnet. Jag satt på klipporna och sjöng ”Where I Sit is Holy” som jag brukar sjunga, när jag vill ha en Indiansk Amerikansk typ av högre vibration. Jag sjöng den med hög röst, om och om igen. Jag kände helt klart det upphöjda sinnet, den fantastiska känslan av upphöjning och anslutning, och mer.

 

Sedan fick jag se något vid horisonten (det verkade som om jag fanns mitt i allt runt mig i horisonten). Det var som en grå film. Den verkade stiga upp från horisonten, inte att den kom ner, utan reste sig upp. Jag fick tanken om att jag kanske hade skapat någon form av virvel, och att det kanske var den negativa energin som reste sig för att bli transmuterad. Den var ganska stor. Jag undrar om ni kan berätta om det var så, eller vad det var? Hade det något att göra med det jag gjorde?

 

EST: Shoshanna, vill du börja?

 

Shoshanna (kanaliserad av JoAnna McConnell):

 

Kära Syster, ja. Otvivelaktigt, ja. Kraften i dig kallade fram det du såg, och kraften i din varelse som överförde energin till ljuset, fanns närvarande i den stunden. Lita på dig själv, Kära Du, du är omåttligt kraftfull, och det du såg kom fram av det du säger. Namaste.

 

EST: Ja. Det här är ett exempel på, som vi sagt många gånger, att när du tar dig in i högre vibrationer och kvarhåller den ökade känslan av upprymdhet och lycksalighet och allt sådant inom dig, så öppnar det upp för de högre dimensionella frekvenserna och du får dessa glimtar, av det vi skulle vilja kalla, det som ligger bortom den dimensionella illusionen.

 

Fler och fler av er börjar se det som Neo såg runt omkring sig, när han tog sig igenom sin uppstigningsprocess. Han såg matrisen för vad den var. Minns ni slutet av filmen? Det var som det beskrivs här.

Gäst: Wow! Tack. Så häftigt. Då måste jag göra det oftare!

 

EST: Ja.

 

Shoshanna: Vi vill också dela våra känslor och vårt hjärta med det du delade med oss. Vi känner hur nära du är med din sanna förbindelse till allt som är. Och den upplevelsen du hade, gav oss upplevelsen av anslutningen. Namaste.

 

EST: Mycket bra. Finns det andra frågor nu?

 

Gäst: Jag har en fråga. I morse vaknade jag tidigt och gick ut. Det var förmodligen runt fyra på morgonen. Jag såg ett starkt ljus. Jag är ganska säker på att det var en stjärnfarkost, en ljusfarkost. Jag skulle vilja veta om den var Plejadisk, eller är det inte viktigt vilka det var? Jag vill veta om det var min familj.

 

EST: Det viktiga här, är inte så mycket vilka det var, utan vilka du tror att det var, vad du kände dig kopplad till. Om du känner dig ansluten till Plejadierna så är det troligtvis de. Men igen, det är inte så viktigt varifrån de kommer, utan bara att de är här, och förbinder sig med dig på det här sättet, och att du ansluter till dem.

 

Gäst: Ja.

 

EST: Shoshanna, något?

 

Shoshanna: Ja. Vi vill dela med oss av vårt perspektiv, om vi får?

 

Gäst: Ja.

 

Shoshanna: De varelser ni är i dag och den medvetenhet ni har uppnått genom mycket arbete, kommer att locka andra dimensionella varelser till ert liv, som inte är av denna jordiska planet, och de kommer att ge er ett budskap om ljus, för att påminna er om vilka ni är, för att påminna er om att ni är kopplade till dessa varelser och allt. Så vi måste säga, att i den processen med att gå upp klockan fyra på morgonen och se ett ljus, är ett budskap till dig. Vad du måste göra är att bearbeta det i hjärtats sinne, för att helt förstå vad det betyder för dig. Namaste

 

Gäst: Tack så mycket. Namaste.

 

EST: Finns det andra frågor nu?

 

Gäst: Jag har en fråga. Jag vill bara fråga. Personligen känner jag mig inte väldigt triggad eller har emotionella upp och nedgångar, utan jag vill bara fråga andra och vår grupp om känslor. När är det dags att vi verkligen går in i och känner de känslor som kommer upp och …

 

EST: Vi kunde inte förstå de sista orden. Du (vad är ordet …) bröts.

 

Gäst: Kan du höra mig?

 

EST: Ja.

 

Gäst: Okej. Så min fråga är, när ska vi tillåta oss att känna våra känslor, och gå djupt in i det som kommer upp, och när ska vi omdirigera oss och släppa dem? Jag vill ha ett högre perspektiv på det, så jag kan hjälpa till.

Shoshanna: Vi önskar dela med oss.

 

EST: Ja var så god, Shoshanna.

 

Shoshanna: Vi vill dela vårt perspektiv med dig. Får vi det?

 

Gäst: Ja, tack.

 

Shoshanna: Känslor är i sig själva lärare. Känslor är sätt för människan att transmutera och transcendera känslor av trauman som finns i kroppen. Känslor är neutrala avseende vad det innebär att ha en känsla. Så vad du måste förstå, är att när en känsla knackar på din dörr och vill få dig att känna, så innebär det att du har något att lära dig. Det finns något som behöver förklaras eller flytta dig framåt, på ett sätt som skulle få dig att förstå dig själv mer fullständigt. Så vi säger, känslan är mycket passande. Det är emellertid inte lämpligt att använda känslan för att slå någon i huvudet med den, eller bli arg på någon för att du har den, eller använda den för att ge någon skulden för den. Känslan är lektionen. Den finns där för att transmutera och transcendera de känslor som är fångade. Förstår du?

 

Gäst: Ja. Tack.

 

Shoshanna: Namaste.

 

EST: Vi vill då tillägga, att känslor är det som gör människor mänskliga. Så låt dem finnas, men gräv inte ner dig för djupt i dem, om de tar dig till i lägre vibrationer. Okej?

 

Gäst: Tack så mycket.

 

EST: Mycket bra. Finns det andra frågor nu?

 

Gäst: Ja. Skulle ni vilja kommentera Brad Johnson och Adrona som säger att under den planetära miosen 2037, så blir det tre dagarna av mörker, och då och enligt dem, kommer regnbågsbron och vi går in i den femte dimensionen. Har ni något emot att kommentera det datumet.

 

OWS: Först och främst skulle vi vilja säga, att användandet av ett datum inte är något som du ska relatera till, eller bli för involverad i, att detta skulle vara skrivet i sten eller något sådant. Tanken om de saker som kommer, de saker som förändras, är en kontinuerlig process. Allt händer nu, och allt det är i processen av att fortsätta hända i nuet. Så tillåt den. Tänk inte i termer om när det kommer att hända, utan att det kommer att hända och vad det kan betyda för dig. Vi talar inte direkt om mörkrets tre dagar, för det har olika betydelser för olika människor. Men det finns en metafysisk koppling om hur allt härrör till processen av uppstigning, som du fortsätter att röra dig längs. Okej? Något att lägga till, Shoshanna?

 

Shoshanna: Vi har något att säga också, Kära Bror. Får vi göra det?

 

Gäst: Absolut.

 

Shoshanna: Som vi ser det, och som vi förstår idén beträffande skapelsen, så har människan skapat tiden. Det finns ingen tid. Tiden är en illusion. Tiden är något människor bestämt för att kunna berätta om det förflutna, förstå den nuvarande tiden och presentera framtiden. Men allt händer nu. Det finns de som har korsat Regnbågsbron. Det finns de som lever i den femte dimensionen. Det finns de som lever i de tredje, fjärde och femte dimensionerna samtidigt, som de multidimensionella varelser ni är. Så tanken om att något skulle hända då år 2037, att allt kommer att hända då stämmer inte riktigt, för ni kan uppleva det nu omedelbart, om ni är redo för att uppleva det. Det ni pratat om handlar om medvetenhet. Namaste.

 

EST: Ja. Om ni finns i NUET och vill korsa Regnbågsbron, så gör det. Vänta inte. Vänta inte till 2037. Gör det nu. Förstår ni? Det handlar helt om perspektiv och vibrationer hos den som försöker göra det.

 

Shoshanna: Och vi måste dela med oss mer, och vi ber om ursäkt för det. Tiden är verkligen en distraktion. Tiden är ett sätt för människor att vänta på någonting i stället för att göra det, istället för att vidta nödvändiga åtgärder för att manifestera det i stunden. Tiden är en distraktion, och ni måste förstå det. När ni växer i medvetenhet så kommer ni att förstå att tiden inte existerar. Namaste.

 

EST: Ja. Mycket bra. Tiden är bara en del av det gamla programmet. Släpp det. Ta er bortom tiden. Allt är ett. Forntid, nutid och framtid finns tillsammans i NUET, i NU-ögonblicket. Var i NU-ögonblicket, och var inte bekymrade över vad som kommer, bara det som är just nu. Okej?

 

Gäst: Så är det. Tack.

 

EST: Några andra frågor?

 

Gäst: Hej. Den här frågan är på uppdrag av kollektivet. Hur underbart var det inte att höra från KaEl. Jag bara älskade det. Vi skulle bara vilja veta mer om KaEl. Jag kände en sådan välbekant vibration från KaEl. Så självklart skulle jag gärna höra mer om KaEl, om det är okej för er att berätta om den här vackra själen, som kom för att ge oss ett så vackert budskap, och vi är verkligen välsignade.

 

Shoshanna: Kan vi få erbjuda vårt perspektiv på detta?

 

EST: Ja, varsågoda, gör det.

 

Shoshanna: Kära Syster, vi är så glada. Vi är så glada över dessa två, kända som KaRa och KaEl, eftersom de är tvillingflammor. De är en! Och därför kommer de tillsammans för att prata med oss. Det är vårt perspektiv, och det är det vi känner stämmer. Namaste.

 

Gäst: Åh, det är så värdefullt. Åh, det är mycket värdefullt. Tack. Det är så värdefullt att höra. Jag bara älskar tvillingar. Tack så mycket för att du delar ditt vackra perspektiv, Shoshanna, tack så mycket. Jag älskar dig, och jag älskar dig, En Som Tjänar. Och vi älskar KaRa och KaEl! Vi älskar er! Tack!

 

Shoshanna: Namaste.

 

Gäst: Namaste.

 

EST: Det ni kommer att finna, som många av er kommer att finna, är att de som kommer igenom till James, till er alla, är i många avseenden mycket knutna till er alla. Ni är knutna till dem, de är knutna till er. Så när ni känner namnen, och vi säger avsiktligt, känner namnen, KaRa och KaEl, så börjar ni minnas kopplingen ni alla har.

 

Gäst: Ja. Häftigt, vi älskar dem, absolut underbart. Underbart, underbart.

 

EST: Ja. Mycket bra. Vi går vidare. Några andra frågor nu innan vi släpper kanalen?

 

Gäst: Ja En Som Tjänar. När jag reflekterade över min fråga förra veckan, om Plejadernas uppenbarelser, så upptäckte jag att jag verkligen inte bryr mig, och jag oroas inte över några uppenbarelser alls. Faktum är att jag bara känner mig förundrad och blickar med förundran på skapelsens mångfald. Jag älskar alla delarna.

 

Men jag antar att jag insåg att det jag kanske ville höra var, om det hos Plejadierna eller åtminstone någon annanstans, finns olika aspekter av min familj som lever tillsammans i harmoni och kärlek. Och min fråga är: finns det någonstans i galaxen där det händer? Jag begränsar det till galaxen.

 

EST: Med ett ord, ja.

 

Shoshanna: Och kan vi få dela med oss?

 

EST: Ja.

 

Shoshanna: Med vår medvetna förståelse och kännedom om andra dimensioner, måste vi förstå att vi alla finns inom många olika dimensioner. Och ju högre dimensionen är, desto högre är vibrationen och medvetenheten hos de som finns där. Så, hela din familj, hela min familj, finns alla i olika dimensioner, och har uppnått mycket förståelse och kunskap och högre vibrationer i dessa dimensioner, och lever i harmoni och fullständig kärlek och förståelse, och har total kärlek och förståelse för allt som är, och att allt är ett och ett är allt. Så du måste helt enkelt förstå att det finns stor frid, harmoni, glädje och ordning ovanför dig. Och du kan skapa det här och nu. Namaste.

 

EST: Ja. Mycket bra sagt, Shoshanna.

 

Gäst: Jag har en fråga. Ibland när energin är väldigt stark, så som idag, så är det verkligen svårt att hantera den, även om man jordar sig. Jag kan känna vibrationen, men min kropp skakar eller darrar. Går det att få några råd om hur man kan göra för att må bättre, eller att inte att gå och lägga sig och sova? Vissa dagar är det verkligen svårt att hålla sig vaken.

 

EST: Det var som vi förstår, ett tidigare samtal som handlade om dessa saker som kommer igenom, att det förflutna kan ha skapat en känsla av rädsla, eller en känsla om att du blir sjuk eller att du måste ta dig till akutvård, eller vad som helst. Rådet blir som tidigare, att du bara behöver släppa det. Låt det flöda inom dig. Fråga dig själv: ”Är det något att vara orolig över?” Fråga ditt högre själv: ”Behöver jag vara oroad över det här?” Vänta sedan på svaret och förvänta dig någon form av svar, det kan komma direkt som en tanke, eller så kan det ges i form av att någon annan person säger något till dig, eller på något annat sätt, du kan även visas till en bok i en bokhylla eller något liknande. Så här kan du fortsätta låta processen flöda genom dig, och låta flödet röra sig genom dig, för att följa med flödet.

 

Allt blir arrangerat. Du måste fortsätta minnas det. Om du gör det, om du tillåter processen, så kommer den helt enkelt att röra sig genom dig och ut ur dig. Det kommer att frigöra dessa uppbyggda energier. Dina meridianer kommer att frigöra dessa energier, och du behöver aldrig oroas över det igen. Okej?

 

Shoshanna, något att tillägga?

 

Shoshanna: Ja. Vi har något att berätta för dig, Kära Syster. Kan vi få dela vårt perspektiv med dig?

 

Gäst: Ja tack. Tack.

 

Shoshanna: Syster, vi finner något inom dig som du måste släppa. Vi finner något i dig som gör att du känner ett stort ansvar för allt som kommer in i din väg. Du känner ett stort ansvar för att du måste hjälpa till med att ge högre vibrationer, till de som korsar din väg. Vi säger att du har hjärtat på rätta stället, men det ger upphov till en tung känsla inom dig, ett dystert hjärta. Och vi säger, för att du ska kunna släppa det här så måste du hitta en neutralitet i allt du gör, backa tillbaka från att vara knuten till resultaten, backa ifrån att tro att det du gjorde var orsaken. Det du måste göra är att arbeta med den neutrala känslan av att du gör allt du kan göra, och allt du gör är tillräckligt för alla som frågar. Verkar detta vettigt för dig?

 

Gäst: Ja, mycket. Tack.

 

Shoshanna: Välsignelser, Kära Syster. Du är en väldigt ljus och kärleksfull varelse, och vi älskar dig. Namaste.

 

Gäst: Jag älskar er också. Namaste. Tack så mycket.

 

EST: Underbart. Har vi någonting mer innan vi släpper kanalen?

 

Gäst: Jag har en, snälla? Hej. Jag skulle vilja ställa en fråga om den inte redan har besvarats, om varför Plejadierna verkar ha förnamnet ”Ka”, är det en avdelning eller är det ett familjenamn de använder? Och så den sista, om det är en en fråga som kan besvaras, är KaRa och KaRee samma?

 

EST: Vi kan berätta att det är en del av en arketyp som funnits under en mycket, mycket lång tid. Det matchar även arketypen av ”ah”- ljudet: Kumara, Sananda, Adama, etc. etc. Ka, Kumara, alla dessa ”ka” -ljud, är en arketyp sedan mycket länge. Det är vad vi kan säga. Det skapar en vibration. Även när du hör det, skapar det inte en vibration också hos dig?

 

Gäst: Jo.

 

EST: Känner du det inte?

 

Gäst: Jo. Det var därför jag frågade.

 

EST: Ja. Det är det vi talar om.

 

Shoshanna: Och inom den arketypen finns en kodning. Den kodas med den högsta vibration av kärlek och medkänsla, som du någonsin kan hitta. Så när du hör rösten, när du hör namnet, känner du medkänslan och kärleken för att det kodats i namnet, och det skickas direkt till ditt hjärta.

EST: Ja. Och vi tillägger att här finns också kopplingar mellan ”k”-ljudet, ”ka”-ljudet och ”ah”-ljudet. Det är en anslutning av två arketyper.

 

Shoshanna: Och arketypen är ren. Den har en ren essens av den arketypen, som är fenomenal!

 

EST: Ja.

 

Gäst: Ja, jag visste att det måste vara något sådant, för jag kände det verkligen, och jag älskar det, och mina ögon tåras när jag hör det.

 

EST: Ja.

 

Gäst: Det är sant. Jag får tårar i ögonen när jag hör sanningen. Tack och välsignelser till er alla.

 

EST: Och du, Kära Syster, du har en del av den arketypen, med ”ah”-ljudet i slutet.

 

Gäst: Åh. Athena.

 

EST: Athena. Ja precis. “A-the-n”ah.”

 

Gäst: Tack.

 

EST: Ja. Något ytterligare?

 

Shoshanna: Vi vill ge vårt budskap.

 

EST: Ja, snälla gör det.

 

Shoshanna: Vi vill ge vårt budskap innan En Som Tjänar släpper James …

 

EST: Ja.

 

Shoshanna: … för att behålla energin i rummet, så som vi behöver den.

 

EST: Ja, väldigt bra idé, ja.

 

Shoshanna: Våra Kära Bröder och Systrar, vi är så stolta över er alla. Vi är så stolta över alla som har stigit fram för att skapa högre vibrationella sammankomster, telefonsamtal, konferens- och gruppmöten, eller annat. Det har varit glädjande för alla oss som lyssnar. Det har varit härligt att höra er. Det har varit härligt att höra era söta röster.

 

Vi vill göra er alla uppmärksamma på: Var snälla mot varandra, var kärleksfulla mot varandra. Vet att ni är en essens på alla sätt, från en Gudomlig Källa och Gud, och det ni gör mot någon annan gör ni mot er själva. Så när ni älskar någon annan, så älskar ni er själva. När ni ger till någon annan, så ger ni till er själva. Var snälla och kom ihåg det, eftersom vibrationen fortsätter att flöda när ni helt förstår att era bröder, systrar, du och jag, alla vi är en. Namaste.

 

EST: Mycket bra. Och nu innan vi släpper kanalen, vill vi bara berätta att alla ni är på rätt spår. Ni har rätt vibration när det gäller att ta er från era individuella nivåer av medvetenhet, till en individuell nivå av medvetenhet inom gruppmedvetenheten.

Och det är detta vi har väglett er för att göra en tid nu, för att ni ska inse att den här gruppen är mer än bara en grupp människor som har kommit samman. Den är så mycket mer. Det är en grupp av medvetenhet som har återkopplats, som har sammanfört dessa arketyper som vi talar om här, ni har tagit tillbaka dem igen. De gamla själarna kommer samman igen. De är ni.

 

Och medvetenheten inom denna grupp – är ni redo för detta? Vi behöver en trumvirvel här – medvetenheten inom denna grupp kommer att ta denna planet till en annan nivå – slut på trumvirvel.

 

Gäst: Wow!

 

EST: Bara tänk på det. Tänk på det och vad det betyder. Konsekvensen av det. Att inte ta med egot in i det, utan att ta er bortom det.

Shoshanna: Ta era hjärtan bortom egot.

 

EST: Ja, ta era hjärtan bortom. Ja. Mycket bra.

 

Gäst: Underbart.

.

EST: Vi släpper kanalen här nu. Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Shoshanna: Shanti. Frid vare med er. Namaste

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Att tro är att se!”

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...