Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 21 juli 2019

Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 21 juli 2019

 

SANANDA (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Som alltid är det ett underbart nöje att kunna vara med er, att få dela med er, att ge er dessa meddelanden, dessa meddelanden om kärlek och hopp, enighet och glädje, frid och stillhet.

För allt handlar om den fortsatta anpassningen till dessa energier som kommer in på planeten, dessa vågor av energi som så att säga har bombarderat planeten under en tid, och nu under en tid ökar i intensitet, våg efter våg efter våg. Och fler vågor kommer.

Jag vill att ni ska tänka, eller bara för ett ögonblick föreställa er havet, när vågorna kommer in och upp på stranden. De första som kommer är ganska små, sedan ökar intensiteten och de blir större och större, kraftigare och kraftigare och mer och mer intensiva, ända tills den sista vågen kommer in och sköljer över hela området. Jämför det, med den här vågen av energi som slutligen kommer till planeten, när Förändringen, eller Händelsen, inträffar. Men innan det, så kommer många mindre vågor, många mindre händelser, sådant som många av källorna för kanalisering berättar om nu, dessa vågor av energi, dessa dominobrickor som faller och kommer att fortsätta att falla, och allt det händer för att föra er in i de högre vibrationerna, för att ni ska kunna hålla er där längre och längre.

För de av er som nu är i resonans med dessa ord: ni är inte längre i den tredje dimensionen. Ni kanske tror att ni är det, för att er programmering fortsätter att hålla er i det sinnestillståndet. Men ni är inte där. Er medvetenhet är inte där. Ja, ni kan glida ner dit så ofta som ni tillåter. Men ni kan ta er tillbaka mycket snabbare varje gång. Ni behöver inte vältra er i det längre, bli deprimerade och känna er sjuka. Ni behöver inte göra det längre. Ni kan ta er bortom det och stanna där.

Eftersom jorden i sig själv, Gaia själv, har rört sig genom uppstigningen och fortsätter att göra det, men ändå håller kvar utrymmet för de i mänskligheten, som fortsatt kommer att ha möjlighet att acklimatisera sig till dessa energier, precis som ni har gjort, för att de ska kunna fortsätta röra sig genom dessa vågor för uppstigning, när de nu börjar komma in mer och mer.

Sant är, att ni inte har nått de tre vågorna för uppstigning ännu som det har talats om, inte i era fysiska kroppar. Men i era högre kroppar har ni det. Det har redan skett. Händelsen har redan inträffat på de högre vibrationsnivåerna. Det behöver bara manifesteras nu när vibrationerna har ökat tillräckligt på planeten, eftersom ni alla har acklimatiserats tillräckligt mycket, för att kunna stå pall för den energin.

Och vi de Uppstigna Mästarna, De Himmelska Värdarna, Galaktikerna, Agarterna, vi tittar alla på denna process, tittar på denna uppstigningsprocess, när den fortsätter att röra sig igenom, fortsätter att röra sig igenom denna övergång som sker just nu, när de många sanningarna börjar komma fram, börjar avslöjas och kommer att avslöjas mer och mer.

För sanningen kan inte hållas tillbaka. Den måste berättas. Den måste komma fram. För att uppstigningen ska kunna ske fullt ut, så måste sanningarna komma fram.

Ni måste kunna hålla utrymmet öppet, för att ni ska kunna flytta er in i de högre vibrationerna när ni känner det nödvändigt, för att få stöd när ni känner att ert medvetande når ut till de högre vibrationerna, de högre nivåerna runt er. Och när ni gör det, när ni fortsätter att nå högre och högre, så kommer ni att hitta det ni försöker uppnå.

Ni kommer att inse att ni har flyttat in, eller flyttat ut från den gamla programmeringen som ibland fortsätter att hålla tillbaka några av er. Jag säger några av er, och jag säger ibland avsiktligt, för det finns tillfällen då några av er fortfarande faller. Men även när ni faller stannar ni inte kvar där. Ni fortsätter att nå upp, och era högre själv och era guider sträcker sig efter er, och drar upp er från skuggorna, tillbaka in i ljuset, tillbaka till de högre vibrationerna, och därmed till en högre dimensionell frekvens.

Allt är öppet för er nu, mina vänner. Allt är öppet för er. Stig bara åt sidan, precis som jag gjorde som Yeshua. Jag steg åt sidan och sade: ”Fader, jag överlämnar allt detta till Dig nu. Jag steg åt sidan. Jag och min fader är en.” Det är nu upp till er att göra detsamma, att stiga åt sidan. Låt Fadern i er göra jobbet. Låt ert Högre Själv fortsätta att förflytta er framåt. Ert Högre Själv kommer inte att hålla er tillbaka, bara det lägre, det lägre egots själv, kan hålla er tillbaka. Släpp taget nu. Gå vidare. Låt Ljusets Krafter skina igenom. När väl Ljusets Krafter skiner inom er, så skiner ni ut ljuset till alla runt omkring er.

Jag är Sananda. Jag lämnar er nu i frid och kärlek och enighet, och ber er fortsätta att ta er framåt, inte bara för er egen skull, utan för de runt omkring er, för att de också ska nå ut till sina Högre Själv, och då kunna dra sig själva ut ur träsket, 3D-illusionen.

Frid och kärlek till er alla.

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserat av James McConnell)

 

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum, hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Är Shoshanna med oss?

 

SHOSHANNA (kanaliserat av JoAnna McConnell)

 

Ja.

 

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att gå vidare. [Vi] har inte något direkt meddelande. Shoshanna, har du något meddelande till oss?

 

Shoshanna: Nej.

OWS: Då går vi vidare med frågor nu. Finns det några frågor?

.

Gäst: Ja, jag har två som James gav mig från ett e-postmeddelande.

 

Den första är från en kvinna som i huvudsak frågar vad som händer med våra kroppar när vi stiger upp. Förblir våra kroppar i fysisk form, är vi vid fullt medvetande och blir det en total återställning av DNA? Kan ni bara förklara vad som gäller för oss när dessa vågor kommer.

OWS: Ja. Vi kan säga er det, att det här är vad detta handlar om, folk. Det här är det vi har arbetat med, att ta er till en punkt då ni tar er igenom denna uppstigningsprocess med övergången som nu sker, och förflyttas till en punkt där ni skapar er ljuskropp i er fysiska kropp, om det gör det förståeligt för dig.

 

Ni tar er Fysiska Kropp med er, eftersom ni kristalliserar cellstrukturen i den. Den blir mer kristallin än kolbaserad. Detta sker inte över en natt, för ni skulle just nu inte palla med trycket om ni gjorde det direkt, utan det är en process som sker över tid, och än viktigare, genom vibrationer.

 

När era vibrationer fortsätter att stiga, så fortsätter ni att röra er mer och mer genom denna uppstigningsprocess, så att ni kan ta emot energierna och stå pall för dem då de fortsätter att komma in, så att de inte lamslår ert centrala nervsystem, och annat som kan uppstå, och då också låta er Kundalinienergi stiga fullt ut genom processen.

 

För som några av er vet, att om Kundalinin stiger innan det är dags, och vibrationerna inte nått en tillräckligt hög nivå, då blir det som ”att ta emot himlen med storm” som ni säger, och då kan ni upptäcka att ert centrala nervsystemet inte är redo för detta, och kan skapa stor förödelse, mycket sjukdom, skapa galenskap, och allt annat som kan komma som en följd av detta, inklusive en spontan förbränning av det som hänt i det förflutna. Vissa har också hamnat på det ni kallar för ”lustiga huset”, mentalsjukhuset, och annat liknande, på grund av att Kundalinienergin stigit för snabbt.

Men det är väldigt säkert nu, eftersom vi, de Uppstigna Mästarna, och naturligtvis ert Högre Själv, som tillsammans med alla andra arbetar med er, och övervakar hela denna process. Och ni kommer till en punkt där ni mer och mer börjar kristallisera er cellstruktur, och ert DNA kommer tillbaka online, eller kommer att återkomma mer fullständigt online, så att ni har möjlighet att fullständigt ta era fysiska kroppar genom uppstigningen, men tidigare skulle ni ha förlorat den Fysiska Kroppen då ni blev Ljuskroppar, och lämnat den fysiska kvar. Så är det inte längre för de flesta, inte för alla, men de flesta kommer att kunna slutföra denna process när vibrationerna har ökat tillräckligt. Okej?

 

Shoshanna?

 

Shoshanna: Nej, ni har förklarat det.

 

OWS: Mycket bra. Då är vi klara med den här frågan.

 

Gäst: Tack. Jag har nu en fråga från ett annat e-postmeddelande, även den om Vågen, och den frågan är om ni kan ge ett tydligt exempel på de tre vågorna av uppstigning, och hur de fungerar.

 

OWS: Mycket bra. Det vi kan berätta om de tre vågorna för uppstigning, är att det är: medvetandevågor som kommer in på planeten. De kommer just nu. Och de kommer att fortsätta att öka och öka och öka.

 

Och när dessa vågor av uppstigning börjar helt, så finns det de av er, i denna grupp och i många andra grupper, och många av Ljusarbetarna och Ljuskrigarna över hela världen, som är redo för att finnas i den första vågen av uppstigning. Om ni vill eller inte, är upp till er. Det är inte upp till oss. Det är inte något ni uppnår. Ni får inte någon titel eller något liknande. Det finns inte ens någon initiering att genomgå för att uppnå detta. Det är helt enkelt ett val ni gör just nu, för att möjliggöra att dessa energier ska kunna fortsätta att komma in, och fortsätta att acklimatisera sig i era kroppar. Och därmed kommer ni då att kunna (igen, genom eget val), att vara i den första vågen av uppstigning. Och när ni rör er genom den vågen, så kommer ni att förstå att ni befinner er i de högre vibrationerna, och i och med det, i en högre nivå av medvetenhet.

 

Och i den högre nivån av medvetenhet finns ni i en position, där ni tänker i termer av att hjälpa andra, istället för er själva. Och när ni tänker på att hjälpa andra, kommer er omtanke genast att finnas där för andra. Så därför kommer sannolikt de flesta av er att vända tillbaka, och hjälpa de andra som kommer efter. Och processen när ni rör er genom dessa vågor, blir att hjälpa de som kommer efter er. Och sedan kommer de som kommer efter er att göra samma sak, genom att de också vänder tillbaka för att hjälpa de andra.

 

Men när vi säger ”vänder tillbaka”, så betyder det inte att ni går ombord på skeppen och sedan bestämmer, ”åh, jag har haft tillräckligt med R&R här, så nu vänder jag tillbaka till planeten och hjälper till.” Nej, så är det inte alls. Det handlar inte om att lämna något, det handlar om att flytta in i en högre medvetenhet, högre vibrationer, högre dimensionella frekvenser. För när ni gör det så kommer ni åter igen, som vi säger, att inse att det handlar om att hjälpa era vänner. Och det är det ni kommer att göra då. Okej?

 

Shoshanna, något att tillägga?

 

Shoshanna: Vi trycker att ni har förklarat det perfekt.

 

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor?

 

Gäst: Jag har en fråga.

 

OWS: Ja?

 

Gäst: Jag undrar, när den stora vågen kommer och går igenom solsystemet, kommer den då att frigöra Saturnus från sina bojor?

 

OWS: Om den kommer att frigöra Saturnus, från vad?

 

Gäst: Efter vad jag hört, så hålls faktiskt Saturnus fast av Dracos. Att ringarna faktiskt håller fast henne. Stämmer det?

 

OWS: När vi talar om uppstigningsprocessen, så talar vi inte bara om denna planet, utan om hela solsystemet och även bortom galaxen. Så det i sig självt skulle kunna besvara din fråga. Eftersom det då inte kommer att finnas mer mörker någonstans.

 

Gäst: Så det jag hört stämmer..

 

OWS: Det stämmer. Det är en händelse som kommer att genljuda. Det som då händer, vill vi säga, kommer att genljuda i hela galaxen, till och med bortom den. Vi kommer bara att stanna kvar i galaxen nu.

Gäst: Bra. Tack. Toppen.

 

OWS: Shoshanna, någonting?

 

Shoshanna: Nej, vi tror att ni har förklarat.

OWS: Finns det andra frågor?

 

Gäst: Ja, En Som Tjänar och Shoshanna. Hej Kära Bröder och Syster. Jag har nyligen stött på en person som är mycket psykiskt kraftfull, och vi kan minnas att vi haft några liv tillsammans, där vi arbetade för det Goda, eller för Ljuset.

 

Jag är nyfiken, men jag vill inte svepas in i energier som jag inte är med på, men nu verkar han fara runt i galaxen, åker bokstavligen hit och dit och överallt, och han kan se det med intensiv technicolor. Jag vet det, för att han visade det för mig i en dröm en gång. Men då såg jag bara en glimt av det. Men ni förstår, jag skulle vilja lära mig det!

 

Men jag undrar dock, om all hans energi går åt till det, och inte så mycket till vad jag kan förstå, en Ljusarbetarkommunikation med resten av världen. Är det här det ni kallar den fyrdimensionella typen av ”magnetism”, eller är det så att det är viktigare för honom att göra arbetet där, än i det verkliga arbetet med människorna här?

 

OWS: Shoshanna?

 

Shoshanna: Vi förstår inte.

 

Gäst: Låt mig omformulera det. Den här personens energi är mycket så som att spendera 12, 14, 16 timmar på att bokstavligen psykiskt teleportera sig själv dit, där och överallt. Han ser det med intensiv technicolor. Och det här är något jag skulle vilja lära mig, och han sa att han skulle vilja lära mig det. Men jag är också orolig över att detta är något fyrdimensionellt, av det som En Som Tjänar har talat om som att vara en slags hypnotisering av den fjärde dimensionen, och kraften vi har i den fjärde dimensionen, eller? Okej, oavsett vilken uppgift han än har därute, så är det kanske bättre än att spendera tiden här med människorna. Det är vad jag försöker ta reda på.

 

Shoshanna: Detta är ett dilemma. Det här är en svår sak att närma sig eller ta itu med, eftersom det är din upplevelse av den här personen, och vi kan inte veta vad som är viktigt eller mindre viktigt för honom, eller i vilken riktning han väljer att gå. Allt är ett pussel. Allt är delar av en bild. Så vilken hans uppgift är i den fjärde dimensionen eller för människorna, är inte relevant. Han väljer sin egen upplevelse. Han kan välja att vara i den fjärde dimensionen. Han kan välja att arbeta med människor. Han väljer detta utifrån vilka upplevelser han vill ha. Så vi kan inte sätta ett finger på detta, och säga att det här är bättre, det här är viktigare, det här är mindre viktigt, vi kan inte göra det, om du kan förstå vår hållning.

 

Gäst: Jag vet inte om ni förstod mig riktigt. Jag försöker inte få svar på det. Jag försöker få svar på om det är en fyrdimensionell sak? Jag är orolig för att jag ska involvera mig med någon, som kanske drar ner min energi, bara för att rulla runt i den fjärde dimensionen. Är det vad det här handlar om?

 

Shoshanna: Ja, Kära Syster, vi känner din ambivalens. Och vi ber om ursäkt för att vi inte frågade om vi kunde dela vårt perspektiv med dig, men vi antog att vi kunde det.

Gäst: Nej, nej, det går bra.

Shoshanna: Vi känner av din ambivalens, för vi har den också.

 

Gäst: Okej.

Shoshanna: Så du måste vara försiktig, eftersom vi lätt dras in av magiker, i magi och fantastiska upplevelser. Vi dras lätt in i det. Så din ambivalens är korrekt. Så ta helt enkelt det du kan, njut av det du kan men dra en gräns. Om det verkar vettigt för dig.

 

Gäst: Ja, det gör det. Jag uppskattar det. Tack så mycket.

 

Shoshanna: Ja. Namaste.

 

OWS: Ja, och vi lägger till, att hans väg är hans väg, och din väg är din väg. Och ni har ett ordspråk: ”dansa till din egen trumma.” Så oavsett vilken takt det än är för dig, så dansa till den. Låt ditt Högre Själv vägleda dig genom hela processen. Och inte någon annan person, som kanske utforskar områden där man behöver vara mer försiktig.

 

Shoshanna: Ja.

 

OWS: Det är vad vi säger till dig. Var försiktig. Följ inte med vinden i det här fallet.

 

Shoshanna: Ja.

 

Gäst: Åh, det uppskattar jag. För jag menar att det är väldigt, väldigt lockande när man får till sig sådant här. När man aldrig sett tekniken, och så plötsligt ser du det i technicolor, och det är som, åh jisses! Jag vill det, men får bara titta på. Förstår ni?

 

OWS: Du kan göra det, men gör det med mycket beskydd. När vi gör dessa saker med dig under dessa samtal, och även under dina Framsteg, så finns det mycket beskydd. Det finns inget som kan störa dessa upplevelser, såvida du inte tar in det själv, låter det komma in. Förstår du? Men det finns så mycket skydd. Och vi har arbetat med dig för att du skulle få dessa upplevelser, och uppleva exakt det du talar om, men vi gör det på ett kalkylerat och mycket säkert sätt, för att möjliggöra att den fortsatta processen ska kunna ske inom var och en av er. När vi gör dessa saker övervakas var och en av er. Okej? Och vi tillåter inte att något inträffar utöver det ni är redo för då.

 

Gäst: Okej, det uppskattar jag. Så att vara oskyddad (det här undrade jag också), öppnar upp någon form av portal till något som jag inte vill, är det vad ni säger?

 

OWS: Det är korrekt. Det kan hända,

 

Shoshanna: Vi håller med om det.

 

Gäst: Okej. Så jag behöver bara välja en tidpunkt då jag säger att nu är det dags, och då säger jag ja till det, skyddar mig och gör det på det sättet?

 

OWS: Ja.

 

Shoshanna: Ja.

 

Gäst: Ja. Ok. Tack. Det gav mig verkligen mycket. Jag uppskattar det.

OWS: Ja. Finns det några andra frågor nu?

 

Gäst: Ja. Hej En Som Tjänar och Shoshanna. Min fråga är egentligen inte så mycket en fråga, utan ett klarläggande. Är det okej?

OWS: Ja.

 

Gäst: Okej. För några dagar sedan hade jag en dröm, om något som måste ha varit ett spaningsskepp, eftersom det bara fanns en eller två stycken, jag kommer att kalla dem folk, i det.

 

OWS: Snälla vänta. Vi förstår inte vad du säger. Var mer specifik är du snäll.

 

Gäst: Okej. Jag behöver ett klarläggande gällande vad som var en dröm, och vilken information som kom via en kanal. Så för några dagar sedan hade jag en dröm om ett spaningsskepp, för det fanns bara en eller två personer i det. Och det hade problem. Så när jag såg det, vinkade jag att de skulle landa på min egendom. Och när de landade kom killen ut, han var väldigt vänlig, men sedan kom han tillbaka som en dam, så det var både en man och en kvinna. Jag bjöd in dem till mitt hus och vi pratade, skrattade och de berättade historier om vad som hänt på skeppet. Sedan när vi pratade dök ytterligare två herrar upp, men de kom mer som om de skulle skydda de två som landade först. Men när de insåg att vi alla bara skrattade och hade det bra, ______ de oss in.

 

Så när jag vaknade tänkte jag att, jag kanske fick någon form av kontakt, med det som ni har berättat för oss om. Några dagar senare läste jag dock en kanal, som sa att kontakten skulle bli under ett fysiskt vaket ögonblick. Så jag försöker bara förstå om detta kommer att ske på båda sätt, både i våra klardrömmar och när vi är vakna, eller kommer den fysiska kontakten att ske när vi är vakna?

 

OWS: Så det du egentligen frågar, är om kontakten med Galaktikerna kommer att ske med din Fysiska Kropp eller endast med din Astrala eller Eteriska Kropp, eller i ditt sömn- eller meditativa tillstånd? Det är din fråga..

 

Vi vill då säga att det kan vara både och. Det kan vara båda, inte så att det kommer att vara båda, men det kan vara båda. Med andra ord, fler och fler av er kommer att börja få dessa upplevelser, under era drömtillstånd, under era meditativa tillstånd och även under era vakna tillstånd, i termer av en anslutning till de som kommer för att få uppleva tillsammans med er.

 

Med andra ord så kommer er familj från stjärnorna tillbaka, alla dessa. Och de kommer att samarbeta med er på många olika sätt, precis så som de nu börjar göra, då KaRa kommer igenom, och naturligtvis Ashtar och Sananda, och så vidare och så vidare. Och alla kommer och upplever tillsammans med er, på olika olika sätt just nu.

 

Nu rör det sig dock till en punkt, där det också kommer att bli fysisk kontakt. Återigen, det kan handla om fysisk kontakt. Det är inget ni kan skapa. Det är inte något ni kan få att hända. Ni kan inte bara säga att jag vill bli besökt, och då kan ni landa i min trädgård. Så kommer det inte att bli. Utan det är något som har förutbestämts, blivit inställt på förhand, men det kan påverkas av att ni höjer era vibrationer, precis så som många av er gör.

 

Och när ni höjer era vibrationer som många av er gör, förändras en del av av dessa kontrakt som ni tidigare gått med på, det har hänt, för ni kan ändra kontrakten. Och när ni ändrar kontrakten, har ni möjligheten att bli en av de som kan besökas, på dessa olika sätt, både ickefysiskt och fysiskt, när vibrationerna har ökat tillräckligt i er för att kunna låta vibrationsutbytet ske, vilket kommer att vara nödvändigt för att kunna ha den fysiska interaktionen med dem. Okej?

 

Shoshanna, någonting du kan tillägga?

 

Shoshanna: Får vi dela vårt perspektiv med dig?

 

Gäst: Ja. Tack.

 

Shoshanna: Ja. Vi skulle vilja säga att du är en individ som drömmer mycket, men drömmar är inte det vi tror att de är. Drömmar är en verklighet vi upplever. Vi kanske önskar ha dessa upplevelser i det fysiska, eftersom vi tror att de är mer verkliga om vi har dem då. Det gäller många. Nå, om jag bara får den fysiska upplevelsen, så vet jag säkert att jag haft den.

 

Det vi vill säga dig är att du är hedrad, och det är en hedersam upplevelse att få ett spaningsskepp i sin trädgård, och att de som fanns på skeppet kunde komma in i ditt hem och besöka dig. Vilken underbar upplevelse! Vi vill säga till dig att du bör uppskatta upplevelsen, njuta av dessa upplevelser och inte vara alltför bekymrad över om du kommer att få dem fysiskt eller inte, eftersom den fjärde och femte dimensionen som du upplever i ditt ”drömtillstånd”, är lika påtaglig, lika verklig som någon verklighet. Namaste.

 

OWS: Underbart sagt. Mycket bra.

 

Gäst: Tack så mycket, jag uppskattar det.

 

OWS: Finns det några andra frågor?

 

Gäst: Kan du höra mig?

 

OWS: Ja. Vi hör dig, kära du.

 

Gäst: Åh bra. Jag har försökt hålla mig tyst i 20 minuter nu! Jag har en fråga. Beträffande Pandoras Protokoll under meditation: hjälper det till att påskynda förändringen till det kristallina tillståndet, av den Fysiska Kroppen,?

 

OWS: Ja, Pandora-protokollet som du talar om, och många andra som kommit fram och fortfarande kommer, är alla verktyg: kristaller är verktyg, Tarot-kort är verktyg, etc. etc. Det är helt enkelt för att människokroppen, det mänskliga medvetandet, behöver dessa verktyg just nu för att känna att de gör något verkligt, så som Shoshanna sa tidigare. Och vi vill säga, att alla dessa saker är verkliga bortom det du tror kan vara verkligt. Med andra ord, det behöver inte hända på en fysisk nivå bara för att det ska vara verkligt. Så dessa protokoll som ges ut av Plejadierna och andra som kommer att komma fram, kommer från Cobra-upplevelsen, men också från andra, och allt de gör är att hjälpa dig att komma in i dessa högre vibrationer, och, när du väl är i de högre vibrationerna, för att du ska kunna uppleva välbefinnandet som kommer därav, istället för sjukdomar och nedsättande depressioner, och allt detta som fortfarande fortsätter att vara en del av dina programmerade upplevelser. Okej? Shoshanna, något att tillägga?

Shoshanna: Jag tycker att du har förklarat det bra.

 

OWS: Mycket bra. Är detta tillräckligt för dig, kära du?

 

Gäst: Tack så mycket. Jag kommer att fortsätta använda mig av det under min meditation, tills jag förstår det fullständigt.

OWS: Mycket bra. Och snälla, medan du gör det glöm då inte att arbeta med kristallerna, som du har blivit guidad till tidigare. Det är mycket viktigt för dig att fortsätta arbetet med dessa kristaller, och att minnas vem du var, men ännu viktigare, vem du är vid användningen av dessa kristaller.

Gäst: Ja. Tack så mycket. Jag kommer att fortsätta ännu mer.

OWS: Ja. Finns det några andra frågor nu innan vi släpper kanalen?

 

Gäst: En Som Tjänar.

 

OWS: Ja.

 

Gäst: Hej, Kära Vän. Det finns en fråga som jag verkligen tänkt på länge, och jag vill verkligen ställa den. Du vet, när vi mediterar … jag deltog inte i decemberförberedelserna, men det var fantastiskt när du och Yeshua/Sananda tog oss tillbaka till Kristus tid på jorden! Hur som helst, det var fantastiskt! Jag blir väldigt känslomässig varje gång Yeshua är med i konversationen, eller Sananda, men mer Yeshua av någon anledning, för han rör mig verkligen till tårar, mycket känslosamt. Du förstår, mina tankar är alltid på något sätt, att jag kanske inte var på planeten och vandrade bredvid Yeshua vid denna tid, utan att jag fanns ovan i ett rymdskepp som vägledde hela tiden, och att jag då var med Yeshua i den meningen. Detta har funnits i mina tankar sedan den tiden i december. Jag vet att du inte riktigt kan ge oss sådan information, men gosse, vad jag gärna skulle vilja veta, om det ligger något i det jag känner.

 

OWS: Så du undrar om du fanns ovanför händelserna som pågick med Yeshua under den livstiden, om du fanns ovanför i ett skepp som tittade ner på processen, är det din fråga?.

 

Gäst: Ja. Att jag var en del av allt detta, men genom att vägleda och skydda det och det runtomkring, men i ett skepp som en Galaktiker, inte som en människa på jorden vid den tiden.

 

OWS: För att vi ska kunna svara på den här frågan, så måste vi först ställa en fråga. Var får du dessa tankar från?

 

Gäst: Jag bara kände det, och sedan har jag en pendel som jag alltid kommunicerar igenom, och då skulle jag vilja fråga, är denna känsla korrekt, är det dit jag är på väg? Och ja, genom pendeln.

OWS: Så då har du redan fått en bekräftelse på att detta är korrekt. Stämmer det?

Gäst: Ja. Ja. Du har rätt. Ja, jag fick veta det, men jag antar att jag bara ville veta din synpunkt.

OWS: Då säger vi, varför ifrågasätta det?

 

Gäst: Sant.

 

OWS: För det enda svaret på det skulle vara, att du inte helt tror att det du gör är korrekt. Eller?

 

Gäst: Fast det är mycket mer än så. Rymdskeppen jag ser nattetid, du vet, mycket aktivitet. Med i det första rymdskeppet jag såg, så fanns det telepati mellan oss, och det rymdskeppet tog mig hem. Det var något enormt, och jag förstod det inte på många år, inte förrän jag såg tillbaka och tänkte, ”o du milde, vad hände?!” Så det är därför jag tänker, åh jag tror jag tillhörde det Galaktiska samhället, mer än det på jorden under dessa livstider, förstår du vad jag menar?

 

OWS: Det är korrekt. Det kan vi bekräfta.

 

Gäst: Mycket bra. Tack.

 

OWS: Och resten som du berättade om upplevelsen under Yeshuas tid, kan bekräftas genom att du går inom dig själv, precis som du har gjort, för då får du svaret, precis som du har gjort. Det borde ge dig en antydan om korrektheten om vart du ska med detta.

Shoshanna: Får vi dela med oss.

 

OWS: Ja var så god, Shoshanna.

 

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela vårt perspektiv med dig?

 

Gäst: Ja, kära du.

 

Shoshanna: Här är vad vi skulle säga, och vi vill säga detta till alla: det är viktigt när livet fortskrider, eftersom vi lever det från dag till dag, att de upplevelser vi har, gillas, åtnjuts accepteras och tillåts.

 

Den Som Tjänar säger ofta, ”gå med flödet.” Det som hindrar en människa från att fördjupa sig i upplevelsen, och känna upplevelsen, är att man analyserar den.

 

Så det spelar ingen roll om du befann dig i en galaktisk kropp, eller i en jordkropp eller på marken – inget av det betyder något. Det som är viktigt är att du känner, gillar, åtnjuter och uppskattar anknytningen av Yeshuas släktskap med dig själv, och förstår att det är den verkligheten du uppskattar, och inte nödvändigtvis hur du kom dit, utan att du är där, och att de känslor du känner när du minns dessa saker, beror på att du är väldigt anknuten. Du kan inte ha djupa emotionella känslor, och djupa känslor av hängivenhet och kärlek, om du inte är anknuten. Du är nära kopplad på grund av dessa känslor. Vi hoppas det verkar vettigt för dig. Namaste.,

 

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen nu. Innan vi gör det,

 

Shoshanna, någonting? Något slutligt meddelande?

 

Shoshanna: Vi har inget.

 

OWS: Mycket bra. Allt vi då säger till er är att fortsätta. Låt inte er slacka av i energin, när ni fortsätter framåt. Slöa inte till inför det ni vet att ni måste göra, för de saker som ni får vägledning till, vad det än må vara. Gå framåt och fortsätt att tillåta Ljuset, inte bara att förankra det i er, utan fortsätt att sprida det från er. Det är mycket viktigt när ni fortsätter att ta er igenom denna process av uppstigning, för att bli det den varelse ni inte bara är tänkta att vara, utan alltid har varit.

 

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

“Att tro är att se!”

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...