Sananda och ’En Som Tjänar’ via James McConnell, 15 augusti, 2019

Sananda och ’En Som Tjänar’

via James McConnell

15 augusti, 2019

SANANDA

Jag är Sananda. Det är som alltid underbart att kunna vara här tillsammans med er, att få dela med mig till er. Att få vistas i er närhet och för er att få vara nära mig. För när dessa tider framskrider och de här energierna blir starkare och starkare och starkare, så blir det alltmer nödvändigt för er att sträcka ut er till djupare medvetandenivåer inom er själva, så att ni inte ska vackla omkring i den gamla 3D-illusionen. Så ni har höjt upp er till den högre fjärde-dimensionella vibrationen och till den femte-dimensionella vibrationen. Och när ni gör det, så sprider ni ut ert ljus, ert medvetande till detta kollektiva medvetande.

För när era tankar blir allt renare, mer positiva, så flyttar dessa tankar till det kollektiva sinnet, det Universella Sinnets Medvetande. Och dessa alltmer positiva, rena tankar börjar alltmer ersätta vad som skulle kunna anses vara mer av negativa, eller orena tankar, de mörkare tankarna. Ni kan i egenskap av ett kollektivt medvetande se hur kraftfulla ni kan vara med detta Universella Medvetande.

För fram till denna tidpunkt, har den största delen av denna planets kollektiva medvetande huvudsakligen haft tillgång till de mer negativa tankarna inom det Universella Sinnets Sfär. För det är var de har funnits. Det är var man har funnit sig själva och man har fått tillgång till dessa tankar. Och alla i de mörka styrkorna är medvetna om detta. Så vad befolkade man det Universella Sinnet med? Mörkare, mer orena och negativa tankeprocesser och mönster och programmerande. Och det är vad majoriteten av befolkningen på den här planeten fortsätter att ha tillgång till.

Men allt detta håller på att förändras och skifta nu när vibrationerna över hela planeten fortsätter att höjas. Och när vibrationerna fortsätter att höjas, så höjs även ert medvetande och därför era tankeprocesser tillsammans med det. Och era tankeprocesser befinner sig nu i en mer positiv form och fyller upp det Universella Sinnet på denna planet. Och därför ersätter detta de gamla, mer utslitna programmerade negativa tankeprocesserna och mönstren.

Mina vänner, därför förstår ni hur viktig er roll här är, i egenskap av att vara Ljuskrigarna, bara helt enkelt med en tanke, och hur mäktiga ni är med era tankar.

Om ni ser skönhet, om ni ser perfektion i en annan person och detta är vad ni ser för dem, så börjar de acceptera denna tankeprocess, detta medvetande, denna vibration in till sig. Och därför börjar de heala sig själva.

När ni arbetar tillsammans med en annan person genom att använda er av energiöverföring, så är detta varför de inte blir hjälpta ifall de inte accepterar energiöverföringen. De måste acceptera det här på en viss nivå inom sig. Det måste inte alltid vara på en medveten nivå. Ni kan arbeta med någon på en mer omedveten nivå. Och nej, ni behöver inte ha deras tillåtelse, inte medvetna tillåtelse. Ni behöver däremot tillåtelsen från deras Högre Själv. För ifall man går igenom en process där man närmar sig döden och ni försöker ta dem ur denna process mot viljan hos deras Högre Själv, så tar ni själv på er karma. Ni måste släppa taget om energierna.

Om ni däremot sänder ljus, med avsikten att nå ut till denna persons medvetandenivå, varhelst den behöver vara, fastän det behöver vara att hjälpa dem att korsa över till det andra existensplanet, så är det vad ni gör. Och i detta avseende tar ni här inte på er någon karmisk skuld. Ni ger dem helt enkelt det ljus, den kärlek som alla kan acceptera på en djupare nivå inom sitt själv. Nu är detta emellertid inte alltid fallet med alla som är av de mörka styrkorna, de som har förlorat den högre nivån, eller förmågan att uppnå de högre medvetandenivåerna och därför den högre vibrationen. Ifall man inte kan uppnå den högre vibration som kommer in till den här planeten, så kan man inte stanna kvar mycket längre till på denna planet.

För självaste Gaia är på väg vidare. Gaia släpper alltmer taget om den tre-dimensionella illusoriska världen. Slöjan som har dragits ner över allas ögon. Och det gäller först då för alla som har ögon att se och öron att höra med som kan genomtränga slöjan. Vilket ni alla gör och på många sätt har gjort.

Vad som för övrigt har inträffat dessa två gånger när ni har samlats här under er ceremoni-cirkel, Ceremonin av Ljus som ni har genomfört; ni trodde det bara var en trumcirkel; det var det inte. Det var ert ljus som sträckte ut sig från er cirkels mitt upp till himlarna. Och alla ombord på skeppen reagerade på det. Ni lyste med ert ljus och de svarade på samma sätt.

Kan ni se hur kraftfull er förmåga att manifestera verkligen är? Ni har en stor kraft inom er. Det är nu dags för er att alltmer börja minnas vilka ni är och den kraft som ni tog till den här planeten, till den här evolutionen när ni kom hit.

Ni kom hit med en oerhörd förmåga. Men ni släppte den, som om ni helt enkelt och fullständigt klädde av er alla kläder när ni kom hit, alla kläder som ni kom hit med. Och ni började, javisst, på ett naket sätt. Inte bokstavligen, men nakna, utan era kläder, nakna utan den magiska förmågan, utan Andens gåvor som ni alla hade, och förresten alltid har haft. Ni hade bara glömt bort det. Ni släppte allting med flit och sedan glömde ni att ni någonsin hade haft gåvan.

Men nu, i och med att många av oss har talat om det för er, så återvänder era minnen. De återvänder i ert drömtillstånd. De återvänder i ert meditativa tillstånd. Och de återvänder också i ert medvetna vetande. För ni har nått fram. Ni har vaknat upp. Ni har kommit till tröskeln och nått fram till crescendot inom er. Det är inte utan att det återstår mycket mer som är på väg, det gör det. Ni har fortfarande en bit av vägen att gå.

Den analogi som ’En Som Tjänar’ tidigare använde med er var perfekt för detta uttryck, det om Neo i Matrix och att ni har nått fram till punkten, som han gjorde i filmen och i den filmen hade allting ett syfte. Men när han kom till insikt om det så var han var mycket mer än vad han fram till den punkten hade trott. Och han var också mycket mer än de andra runtomkring. För när de kom fram till barriärerna, de barriärer som fanns där framför dem i byn som tillhörde dem med maskinerna, alla som representerade maskinerna, representerade kabalen, representerade illuminaterna, representerade ’the deep state’ som den nu kallas. När han insåg att han förmådde stå upp mot dem, till och med till en punkt att han kunde göra vad andra inte tidigare kunde göra; detta är var ni alla nu vid det här laget befinner er.

Ni har kommit att inse att ni är mycket, mycket mer än vad ni har blivit programmerade till att tro. Inte i enlighet med egot, utan i enlighet med att höja medvetandet, höjandet av vibrationen inombords, höjandet till de högre nivåerna av er varelse och förbindelsen med ert Högre Själv, samt med alla aspekter i era multi-dimensionella själv. Och när ni kommer fram till punkten där ni kan stå upp mot den tre-dimensionella illusionen och säga: ”Stopp!” som Neo gjorde när han höjde sin hand och stoppade kulan. Han hindrade den tre-dimensionella illusionen, den tre-dimensionella programmeringen från att en gång för alla ingripa och störa honom. Han stoppade programmet. Han lämnade matrisen.

Detta är vart ni alla är på väg, fram till ert mål. Ert livsöde och er rättmätiga plats, i och med att ni återvänder till den platsen tillsammans med oss alla bland stjärnorna.

Jag är Sananda och jag ska nu släppa fram er älskade ’En Som Tjänar’. Frid och Kärlek vare med er alla.

EN SOM TJÄNAR

Om mani padme hum; om mani padme hum; om mani padme hum, hum. Hälsningar till er! Men det där var något, eller hur? Vi njöt så mycket av att iaktta era ansikten och vi såg alla ”åh” och ”oj” och alla saker som ni gör när ni upplever de här sakerna. Och vi kan också se in i ert medvetande när ni gör det. Trodde ni att ni undanhöll dessa saker från oss, eller? Bara för att ni tror att vi inte har ögon att se med här? Nåja, gissa vad! Vi kan se allt! Ni kan inte gömma er för oss! Men vi vet att ni inte vill gömma er för oss. Förstår ni?

För vi är här för att fortsätta hjälpa till med att vägleda er med allt vi kan och varthelst processen tar oss och tar er, då är det var vi behöver vara. Det är inte på något sätt att ni krånglar till det. Det finns en hel del syfte med allt som vi gör tillsammans med er.

Vi gör med er vad som tar otaliga livstider, skulle man kunna säga, när de i de gamla tiderna, säger vi, de som mer hörde till den Österländska filosofin, där man brukade ge sig iväg till en grotta och man brukade utföra sin meditation och vi gjorde det och allt det. Men vi arbetar med er för att göra detsamma, men utan att gå igenom alla dessa knep! Utan att behöva lämna er fysiska kropp lika mycket som vi behövde göra. Förstår ni? Vi gjorde allt det utan inflytande från världen runtomkring oss.

Ni har detta inflytande från världen runtomkring er, så det skulle förefalla vara ännu svårare för er, eller hur? Men vi ska tala om för er att vi tror att det inte finns någon av er, det finns inte en av er som vi kan se här, som skulle bege sig iväg till en grotta och meditera i 10, 20 dagar på raken. Ni skulle inte klara det, eller hur? Det finns inte en enda som skulle kunna göra det. Ni skulle sakna era träd, ni skulle sakna era bilar, ni skulle sakna er shopping, ni skulle med all säkerhet sakna er mat. Och kära nån, ni måste ju ha något att dricka, eller hur? Förstår ni?

Men vi behövde inte göra det. Men det krävde en enorm, enorm disciplin. Och ni förväntas inte ha denna disciplin. Så vi har arbetat med er på den nivå där ni befinner er. Men gissa vad? Om en mycket kort tid, kort till och med i er förståelse gällande kort, så har vi framgångsrikt fram tills nu tagit er mycket långt längs den stig som vi tog när vi gick in i de där grottorna och fick uppleva ensamheten och den djupa nivån av uttryck och den djupgående disciplinen av att fortsätta vidare, allt djupare och djupare och djupare och djupare och djupare. Det behöver inte ni göra.

Men ni behöver göra något, precis som ni är. Ni kan inte luta er tillbaka och låta världen snurra runt er utan att bli en del av världens uttryck. Nåväl, det är inte av världen, bara helt enkelt i världen just nu. Förstår ni? Var en del av uttrycket här, men barrikera er inte inom det uttrycket, om ni förstår detta. Okej?

Har ni några frågor här till ’En Som Tjänar’? Något, vadsomhelst som ägde rum under kvällen här?

Då ställer vi en fråga till er, okej? Ni alla, Förmådde ni gå djupt in på den nivån av medvetande dit Sananda tog er? Kunde ni känna det? Kunde ni känna den förbindelse som fanns överallt runtomkring er? Kunde ni känna det Universella Sinnet, uttrycket för det Universella Sinnet, den otroliga känslan av ett sinne som ligger bortom alla uttryck – kunde ni känna det?

Gästerna: Ja.

EST: Om ni tar ert eget sinnes uttryck och multiplicerar det över miljoner och miljarder och triljoner, och ziljoner och kvadriljoner och alla -iljoner som finns, så skulle ni komma till insikten om Det Universella Sinnets uttryck och det medvetande som är inbegripet i det. För detta är medvetandet, tankeprocesserna, om allt som någonsin har funnits och historiken om allt det. Förstår ni? Och ni tyckte att det var svårt att sitta ner och skriva en tre-sidig text, eller en bok av något slag och få ihop allt. Föreställ er alla de oräkneliga, oändliga tankarna! Och kan ni nu föreställa er sinnet, konceptet om sinnet som kan ta in alla dessa tankar samtidigt! Förstår ni?

Gäst: Så vi hoppar in till det Universella Sinnet. Jag är nyfiken, för vi är här, beskyddade, men hur vet vi ifall vi spelar med det Universella Sinnet, att vi inte kommer att ta in allt bråte som finns där, i motsats till allt som handlar om Ljus?

EST: Vi säger inte att ni inte kommer att göra det. För nu när ni har tillgång till detta och vet hur ni ska göra det här, så kanske ni tar in en del av det. Men vad är det som ni alltid har innan ni gör dessa slags grejer?

Gästerna: Ljuset.

EST: Ljuset. Ljuset kommer att skydda er, alltid. Att ständigt vara medvetna om att ni har Ljuset kommer att ge er detta skydd. Och fastän det kan finnas tankeprocesser som mer handlar om negativa tankar, så tränger de inte igenom ert Ljus. Okej?

Gäst: Toppen. Tack så mycket.

EST: Finns det några fler frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

EST: Ja, här per telefon, javisst, en fråga?

Gäst: Ja. Är detta Akash som i Akashakrönikan, eller bortom?

EST: Detta är bortom allt som är bortom och bortom Akashakrönikan. Och så, ifall du för samman alla dina Akashakrönikor här på den här planeten, så blir det en planetarisk Akashakrönika. Och om du tar alla Akashakrönikor hos alla här på planeten och alla planeter i solsystemet, inklusive solen, så är det en Akashakrönika för Solsystemet.

Och om du färdas ut i Galaxen, så talar du slutligen till en Galaktisk Akashakrönika. Och bortom den till alla miljarder och miljarder galaxer som finns bortom den här galaxen så talar du om Akashakrönikorna för alla dem.

Och så vidare och så vidare tills du kommer till den Universella Källan. Och detta Universella Sinnes Källa har akashakrönikan för allt som finns i Universum.

Och nu så finns det ännu mer, gå bortom detta universum så kommer ni till en annan universell akashakrönika och så vidare och så vidare och så vidare.

Gäst: Wow. Tack så mycket.

EST: Ni börjar förstå varför vi för ett tag sedan har sagt, och vi fortsätter säga det: Er tre-dimensionella hjärna kan inte ens börja fatta allt som är involverat här. Det är varför vi har ställt frågan till oss själva: ”Känner vi till allting”? Och vårt svar är: ”Vi vet bara tillräckligt mycket för att veta att vi inte känner till alltför mycket.” Förstår ni? Det finns mycket.

Men tänk er, om ni kan, för ett ögonblick för att kunna ta detta till full förståelse, därför får ni här en analogi. Ta er själv sådan ni är, för er själv, och träd in på en fest, en stor fest. Och där förekommer oväsen, och folk som gör oväsen, och folk som pratar här och folk som pratar där. Och ni hör dessa tankar och ni hör tankarna från den andra sidan och något annat kommer in i era tankeprocesser, plus alla era tankar som även samtidigt pågår, och så vidare och vidare och vidare. Ni kan se hur det här till slut skulle kunna börja påverka er, eller hur? Det är överväldigande, eller hur? Ja.

Detta är varför många av er, inklusive denna som vi nu talar igenom, inte längre kan gå till en stor folksamling såsom en basebollmatch eller fotbollsmatch, eller någon av dessa slags saker. Man vill inte längre gå dit. En stor folksamling där så många tankeprocesser finns. Ni har öppnat upp er själva för dessa tankeprocesser. I och med att ni alltmer öppnar upp er för dessa tankeprocesser, så blir ni alltmer oskyddade, ifall ni inte går in där och är beskyddade.

Nåväl, hur många av er skulle komma in på den festen och omge er själv med Ljus innan ni går in? Sannolikt har ni druckit något innan ni kommer fram och ni har glömt bort allt om att ta Ljuset med er, förstår ni?

Ta nu i beaktande den Galaktiska Akashiska Krönikan, det Galaktiska Sinnet och hela vägen till det Universella Sinnets Medvetande och alla tankeprocesser.

Förstår ni vart vi är på väg med detta här? Sade någon nej? Förstår ni det inte?

Gäst: Jag gör det. Ni går bortom och bortom allt, bortom gånger gudziljoner, gudziljoner, gudziljoner.

EST: Ja. Det är intressant … ’gudziljoner’.

Gästerna: (Skratt)

EST: Kom det från Godzilla?

Gästerna: (Skratt)

EST: Det är en intressant term, ’gudziljon’. Den har vi inte hört förr. Se hur otroligt kreativa era hjärnor kan vara? Och det, förresten, gick rätt in till det Universella Sinnets Medvetande. Någon, någonstans längs vägen kommer att snappa upp det och när de talar i termer om bortom kvadriljoner, så kommer någon att säga: ”Åh, det är en gudziljon”.

Gästerna: (Skratt)

EST: Är det bra så? Eller finns det fler frågor?

Gäst: En Som Tjänar? Du vet, du var nyss inne på ett ämne som handlade om universumen och hur långt och hur djupt vi tar oss. Det finns en fråga som jag ville ställa dig i söndags, men jag fick inte chansen. Min fråga var, för den ligger precis längs dessa linjer, det sätt på vilket jag förstår det i mitt medvetande just nu om att vi alla är av skapelsen, att alla är ett, vi alla är förenade, det finns ingen separation från Gud eller någonting. Vi alla är DET. Vi är DEN ENDA, så som du säger.

Och här kommer min fråga: Vi befinner oss alla i vår Moder/Fader Guds kausala hjärta. Så om vi befinner oss i en sektion, en orb, en underbar orb av ljus i detta kausala hjärta, så måste där även finnas många andra. Vi är bara en liten del. Så när vi expanderar ut för att ge till alla, når vi då inte bortom vår egen orb, eller kan vi nå bortom, eller är det tillåtet? Det är min fråga. På ett sätt blir jag nervös när jag tänker på det, men det är min fråga. Kan jag ta mig bortom min orb?

EST: Vad menar du med ’din egen orb’?

Gäst: Där vi alla existerar. Var vi alla existerar i Moder/Fader Guds kausala hjärta. Detta är min egen förståelse. Låt oss säga att vi befinner oss i en orb, en cell så att säga, inom hjärtat, och där finns flera andra naturligtvis, vi är sannolikt inte ensamma, för den är helt enkelt oändlig. Och vi tar oss bortom vår orb för att sända Ljus och kärlek och allt annat som vi sänder. Eller ska vi bara hållas inom vår gräns?

EST: Talar du om din personlighet som du är just nu vid den här tidpunkten i egenskap av dig själv, eller talar du om dina multi-dimensionella själv i ditt Högre Själv som är du? Förstår du det?

Gäst: Nej, upprepa det, det förstod jag inte riktigt.

EST: Ur det perspektiv som du just nu använder, så låter det som om du frågar om du själv, din personlighet just nu, som är du själv, är detta allt i de andra multi-dimensionella själven inom ditt Högre Själv? Är det vad du säger?

Gäst: Jag förstår inte vad du säger. Jag är ledsen, jag fattar det inte. Kanske en gång till.

EST: Har vi Shosanna tillgänglig här?

Shosanna: Javisst, vi kan samtala.

EST: Vi hörde att du sade: ”Jag kan tala, vi kan tala!”

EST: Kom ner Shosanna! Vi hörde dig. Telepatiskt hörde vi dig ropa: ”Välj mig! Välj mig!”

Shosanna: Ja. Det stämmer. Så vår Kära Syster, får vi be dig att dela vårt perspektiv med dig?

Gäst: Ja.

Shosanna: Önskar du förstå ifall du har obegränsad makt?

Gäst: Nej, jag förstår att vi har obegränsad makt. Men min fråga är var vi existerar, var alltet existerar; det finns mer bortom oss, eller hur?

Shosanna: Ja.

Gäst: Det är vad jag saknade. Okej. Det var allt jag frågade om.

Shosanna: Ja, det finns mer än oss alla, det som är mer bortom oss alla är en del av oss.

Gäst: Så vi är en del av det som till och med ligger bortom var vi existerar, vi är en del av det.

Shosanna: All skapelse som existerar i detta ögonblick tar vi del av, men bara på vår nivå.

Gäst: Precis. Okej. För jag undrar bara. För jag trodde att allas existens fanns inom en orb. Den är ständigt expanderande, såklart. Men vi finns inom den. Och sedan undrade jag, finns den bortom även detta? Och jag tänkte att detta med all säkerhet måste finnas. Det var det jag frågade.

Shosanna: Ja, du har rätt. Vad som är obegripligt för det mänskliga tredje-dimensionella sinnet, att försöka analysera denna fråga är att det finns så mycket! Det finns så mycket bortom oss, före oss, efter oss, ovanför oss, under oss. Men vad som egentligen är besläktat här, ifall vi kan använda det ordet, vad som verkligen är viktigt här är att vi förstår att vi är en del av någonting och allting, och att vi måste ta del av den nivå där vi befinner oss.

Gäst: Precis. Ta er inte bortom. Okej. För jag tror att jag gick utanför, bortom. Det är vad som sker. Okej. Jag hade bara denna fråga. Tack till er båda, tack så mycket.

Shosanna: Namaste.

EST: Kan vi ytterligare slänga in en besvärlig frågeställning här?

Shosanna: Nej, det kan du inte.

EST: Kan vi inte? Vi kan alltså inte förvirra dem ytterligare?

Gästerna: (Skratt)

Shosanna: Nej, hon är nöjd.

EST: Mycket bra. Då ska vi vara tysta.

Gästerna: (Skratt) Så gulligt. Det sker inte ofta.

Shosanna: Ifall du måste, ’En Som Tjänar’.

EST: Ja, vi måste!

Gästerna: (Skratt)

EST: Här kommer den. Är ni redo?

Gästerna: Ja!

EST: Ni är allting, och ni är ingenting.

Gästerna: (Skratt)

Shosanna: Vi visste att du skulle säga det där.

Gästerna: (Skratt)

Gäst: Jag kunde inte förstå dig. För ju djupare jag går in på det där, så ser jag hur jag själv löses upp till intet.

EST: Ja.

Shosanna: Du löses upp, Min Syster, till alltet.

EST: Ja. Vet du varför det är så? Det är för att inget fanns i början. Utifrån inget kom sedan alltet. Och du är en del av detta allting, såväl som en del av början på inget.

Eller, ni kan se på det i termer av icke-manifesterad skapelse och manifesterad skapelse. Ni kan se på det i termer av en Faderns icke-manifesterad skapelse och sedan Moderns manifesterade skapelse.

Gäst: Här kommer den verkliga frågan: Hur påverkar det mig genom att veta om alltet och inget. Hur är det viktigt i min assistans med expansionen?

EST: Medvetenhet. Expansion ja, men medvetenhet. Och medvetenhet leder till expansion. Medvetenhet leder till tillväxt.

Har du något att tillägga Shosanna?

Shosanna: Vi vill fråga varför du frågar det?

Gäst: För jag kanske vill att du ska tala om det för mig.

Shosanna: Var inte blyg.

Gäst: Bara gör det.

EST: Ja.

Shosanna: Ingen gör ett försök. Får vi dela med oss av vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Ja, vänligen gör det.

Shosanna: Du kommer att förstå vad dig är givet i och med att du framskrider med förståelsen om vad du behöver förstå. Så du förstår, om du inte förstår vad som har blivit givet i detta ögonblick, så kommer du i slutänden att göra det. Du måste ha tålamod med dig själv och låta pusselbitarna läggas ihop, förstår du?

Du måste förstå att vi i den här dimensionella verkligheten blir visade många saker som inte omedelbart verkar vettiga. Men vi måste ha tålamod och vänta på nästa ledtråd. Och när vi inser det, hur många av er har blickat bakåt och sagt: ”Åh, nu vet jag vad det betyder!” För ni fick nästa ledtråd.

Så det är viktigt att förstå att ifall ni kämpar med att förstå något, så är ni inte redo att förstå det, utan ni måste hålla er på alerten, för följande ledtråd är på väg.

Gäst: Precis. Jag tror att du verkligen besvarade min fråga, för det är vad jag försökte klura ut, vad är syftet med att du ger mig den här informationen och vad ska jag göra med det som du har gett mig. Så vad jag hörde dig säga är att du leder mig till att få tillgång till en större förståelse om att jag inte hade en aning.

EST: Vad vi gör här.

Shosanna: Får vi svara?

EST: Nej, vänligen vänta ett tag.

Shosanna: Okej.

EST: Vi berättar det här och sedan går du.

Vad vi gör här är att ge er denna process, denna förståelse, som är bortom förståelsen i det tre-dimensionella medvetandet. Bortom slöjan, skulle man kunna säga. Och för att ni står i färd med att ta er in i och till stor del nu har flyttat till den högre fjärde dimensionen, de flesta av er, mestadels vilket innebär, kanske inte alltid den femte dimensionen, men vi ger er femte-dimensionella förståelser här, nu. Vi ger er en högre räckvidd än vad ni har varit vana vid. För er att nu nå till denna högre vibration, denna högre vibration av vetande som är det femte-dimensionella medvetandet. Så ni förstår, på ett sätt, att ni håller på att ta examen. Ja.

Shosanna: Ja. Tack så mycket. Vår Kära Syster, har du klarhet över vad som har meddelats?

Gäst: Nu har jag det.

Shosanna: Så du behöver inget ytterligare samtal, stämmer det?

Gäst: Om inte du vill ge mig ett till.

Shosanna & Gästerna: Skratt.

Shosanna: Vi vill bara att alla ska förstå att när ni som barn lär er att addera och ni lär er att subtrahera, så är multiplikation det följande steget. Men ni tänker inte på det. Ni tänker på att ni kämpar för att lära er addera. Och multiplikation finns ännu inte i ert medvetande. Men när ni framskrider i den här dimensionen vid högre nivåer av förståelse, så kommer ni att få ta emot saker och ting som inte är på er nivå av förståelse, men ytterst så kommer ni att lägga ihop det, förstår ni? Och ni måste bara vara med det. Låter det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja det gör det.

EST: Vi ger er en ytterligare jämförelse med det som Shosanna har gett. Ta det ett steg vidare. De av er som har lärt er algebra. När ni till en början steg in i klassrummet och ni började lära er vad algebra var, så var ni i ett dilemma. Ni hade ingen aning om vad som skulle komma, vad allt handlade om. Men ändå höll ni ut. Ni var med om alltfler lektioner och fick uppleva en större förståelse och ni började begripa. De flesta av er, inte alla. Men ni började förstå det alltmer. Det är var ni nu befinner er. Ni börjar förstå. Men ni kan inte förstå det på er tredje-dimensionella illusoriska nivå. Ni måste gå vidare och tillåta. Detta är varför vi säger, om och om igen, tillåt processen fortgå inombords.

Försök inte analysera alltför mycket här. För ni kan omöjligen analysera det som vi har berättat för er i termerna av det Universella Sinnets Medvetande och vad det är. Ni kan inte ens börja fatta det.

Gäst: Det är poängen. Ni gav oss något, att vi inte kan se syftet med det.

Shosanna: Talar du för alla, eller talar du för dig själv?

Gäst: Nej, för mig själv.

En annan Gäst: Kan jag fråga något om allt som har sagts?

EST: Om du kommer fram hit och delar det med alla som finns här på telefonen.

Gäst: Okej. Med tanke på att vi är allting är ett dilemma, eftersom du vet, på vissa ställen kommer det inte att vara till stor nytta i livet. Med tanke på att vi är ingenting är också ett dilemma, för det kommer att sända oss iväg längs exakt den motsatta vägen och det gör inte någon stor nytta i livet. Men att veta att vi är allting och ingenting, det hjälper att det faktiskt stämmer, att veta det ger oss en balans och en verklig förmåga att finnas inom neutralitet, för vi är bägge sidorna av myntet och vi kan inte göra den ena sidan rätt eller fel, vi är allting. Så detta tror jag, är vad som är mäktigt gällande allt som vi har fått ta del av.

Shosanna: Denna Syster har en hel del klarhet om vad som har sagts.

EST: Kan vi få rekrytera dig till ’En Som Tjänar’ på en gång?

Gäster: (Skratt) Det här gillar vi väldigt mycket.

Shosanna: Denna har en stor klarhet och en stor förståelse. Det uppskattar vi. Tack så mycket Kära Syster.

Gäst: Tack så mycket för att ni lyssnade och för er återkoppling.

EST: Underbart. Finns det ytterligare frågor här?

Och förresten, vi gillar dessa slags konversationer jättemycket, med frågorna som ni ställer och svaren som vi förmår ge er här.

Det är långt bortom alla er som för flera år sedan påbörjade denna grupp och de frågor som ni då ställde, gällande att ni har kommit fram till att förstå alltmer just nu. Allt det som nu äger rum skulle aldrig ha varit möjligt i de tidigare tiderna. Det handlar här om en tillväxtprocess. Ni alla håller på växer enormt.

Har ni nu fler frågor?

Gäst: Jag har en kommentar.

EST: Ja?

Gäst: Jag vill säga att det bara finns en av oss här, för vi alla är Källan och för att det inte finns någon tid, det finns bara ett ögonblick.

EST: Ja. Det är rätt djupt, eller hur?

Gäst: Ja.

EST: Det är mycket för er att fundera över som ett resultat av detta.

Vi vill föreslå för er att antingen lyssna till detta på nytt, dessa inspelningar, eller om de kan bli transkriberade, och det hoppas vi att de kan bli, att ni då kan läsa dem om och om igen. Och inte bara ni, de av er som är här i detta NU tillsammans med oss, utan alla som också kan läsa och genljuda till dessa ord som finns därute på ert internet.

För nu når vi fram bortom bara er och vi når ut till tusentals, och till och med miljoner människor därute, för att hjälpa till i den här uppvaknandeprocessen.

Finns inte det många, många fler därute som skulle gynnas av att känna till dessa saker? För att börja begripa vissa av dessa möjligheter och tankar och ideal här. Förstår ni?

Gäster: Ja.

EST: Verkligen, ja.

Finns det nu ytterligare frågor innan vi befriar kanalen?

Gäst: En Som Tjänar, gladde du dig över vad jag läste idag?

EST: Det är roligt att du använde termen ’gladde’. Vi är alltid glada.

Gäster: (Skratt)

EST: Du förstår. Så det finns ingen gång då vi inte skulle vara i glädje, så den fråga du ställer passar egentligen inte till situationen här.

Gäst: Håller du med.

EST: Det är ett annat koncept. Och det råder med all säkerhet en överensstämmelse till en hel del av det. Men det finns också ett dilemma här gällande förgreningen hos denna som ändrar alla ordalydelser i allt som tidigare har varit och kommer fram med sin egen förståelse ihop med detta.

Nu förstår vi att detta är en process som pågår i er psykologi, i era olika vetenskaper där ni tar samma sak och ger det många olika namn, om och om och om igen, förstår ni? Så det kan vara till hjälp för vissa, men inte lika mycket till hjälp för alla. Det beror på det perspektiv som den har som lyssnar till det här eller läser detta, där man befinner sig i det ögonblick som man läser eller lyssnar på det.

Något som du vill tillägga här, Shosanna?

Shosanna: Du är så vältalig. Du är så tydlig i ditt budskap.

EST: Mycket bra.

Shosanna: Du är så tydlig.

Vi skulle vilja tillägga något som vi har fått till oss. Vi har fått ta emot ett meddelande som när ni i egenskap av varelser övar på att få tillgång till fältet, när ni övar er att få tillgång till det som ni önskar för er själv och för er värld och bortom, så måste ni lära er att förfina er begäran. Ni måste lära er att ha mer specifik information och förfina er begäran.

Till exempel, ifall ni säger: ”Jag önskar vara ett instrument för fred, för kärlek, för glädje, för harmoni, för ordning, jag vill vandra i världen med detta i sinnet, får jag be om dessa egenskaper till min personlighet”, så är svaret naturligtvis ”Såklart”. Vad ni kanske missar är förfinandet i denna begäran och vi ger er ett exempel på förfinandet i denna begäran som är: ”Jag önskar be om klarhet, styrka och fullständig förståelse i mina gärningar och hur jag ska vara detta med fullständig förståelse och fullständigt mod”.

För när ni ber om att vara något, att få något, så krävs det stor kraft och stort mod att framskrida. Så vi skulle vilja be om, ifall det alls låter vettigt, att i och med att ni vandrar på vägen för manifesterande för er själv, för andra och för världen, så lär ni er förfinande. Låter detta vettigt för er?

Gäster: Ja.

Shosanna: Namaste.

EST: Mycket bra. Och glöm inte era två önskningar under den här kvällen som vi bad om här, av Sananda, att ni ska ha en enkel som ni kan testa, som ska vara ert testområde, och sedan den andra, er djupare önskan. Så den första kan bli manifesterad rätt snabbt. Den andra kan ta lite längre tid, beroende på vad det är som ni har önskat här. Okej?

Shosanna: Kanske vi ska erbjuda ett verktyg?

EST: Javisst.

Shosanna: Kanske det finns förståelser, att de som lyssnar till dessa ord redan förstår vad som har förmedlats. Men vad vi ska tala om för er är att föreställa er fältet som en stor vacker himmel fylld med moln och bakom dessa moln ligger era svar. Och att när ni gör en begäran, enkel eller komplicerad, så kan ni helt enkelt sträcka er upp och samla upp ett av molnen som innehåller informationen och dra ner den till ert eget Kronchakra och manifestera den i hjärtat och då kommer ni att börja få denna manifestation.

EST: Mycket bra.

Vi vill också tillägga här just nu, att för er nästa kväll här så kommer vi att ge er en annan nivå, en annan nivå av vårt chakrasystem. Ni har era sju chakran. Ni har de övriga fem som ännu inte har kommit on-line.

Nåväl, det är dags att ta in det åttonde on-line och det är vad vi försöker göra. Det är vad vi försöker göra och förresten så har det inte tidigare gjorts med en grupp av denna storlek. Så vi får se hur saker och ting går här. Ni är testobjekt eller vad ni kallar ’försökskaniner’.

Gäster: (Skratt)

EST: Det ska vi göra i morgon kväll. Det kommer i hög grad att hjälpa er under följande nivåer av manifesterande i era liv. Det är allt som vi kan berätta vid det här laget för i morgon.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

Gäster: Shanti. Namaste. Shanti.

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

You may also like...