Meddelande från Plejaderna via Inger, 8 augusti, 2019

 

2019-08-08

Meddelande från Plejaderna

 

Det är med stor glädje vi kan meddela att uppstigningen för GAIA och människorna går snabbt nu. Det är stora vågor av energier som når Jorden just nu och det är Gammavågor från den stora Centralsolen som vi alla kommer ifrån.

När dessa vågor träffar Jorden och människorna stiger både GAIA och människorna i frekvens. Människornas DNA aktiveras och människornas intelligens blir högre. Det kommer att bli lättare för människorna att förstå vad som nu kommer att avslöjas steg för steg. Alla avslöjanden om missförhållanden kan inte avslöjas på en gång och därför sker det i etapper för att det inte ska blir för stor chock och för mycket rädsla inför framtiden.

Vi på skeppen arbetar för att dessa vågor träffar Jorden på ett sätt så att alla människor kan ta emot dessa på ett varsamt sätt. Uppstigningssymptom kan fortfarande uppkomma men de ska vara avslutade ju mer människorna tar emot dessa vågor och integrerar dem i sina kroppar.

Det är en historisk händelse att nu kommer människorna i sin uppstigning även ta med sina kroppar, dvs sina fysiska kroppar. Det har aldrig hänt i historien och det betyder att ni alla kommer att förändras utseendemässigt, dvs bli mer lätta och smalare i era kroppar.

Det är ett stort arbete som många galaktiker från olika stjärnsystem arbetar med och det arbetas med stora intergalaktiska grupper som är specialiserade för detta arbete. Vågorna av energier från den stora Centralsolen är väldigt kraftfulla och det är med stor precision som dessa levereras till Jorden för människornas och GAIA:s bästa.

Det är med glädje och stolthet som vi ser hur ljusarbetare sprider sitt ljus på Jorden till människor och djur och även till de otaliga skepp som arbetar och ligger strax utanför atmosfären. Galaktikerna i dessa skepp är också beroende av ljuset från ljusarbetarna och även Gammavågorna från den stora Centralsolen. Galaktikerna är även de i behov av energi och behöver bli stärkta i sitt arbete för GAIA och människorna.

Vi är väldigt glada för denna kanal som sprider våra budskap till människorna och deras uppstigning till högre medvetenhet.

Fortsätt att sprida ert ljus till varandra och älska er själva och alla andra som ljusarbetare.

Galaktikerna från Plejaderna stjärnsystem

 

Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR

Du gillar kanske också...