Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 22 augusti 2019

 

Jesus/Sananda

22 augusti 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus Kristus och jag vägleder er hem idag. Jorden som var mitt hem, min läromästare och min boning under vissa perioder i Jordens historia.

Nu leder Jorden er hem, hem till det paradis som ni härstammar från. Men eftersom allt rör sig, förvandlas och blir pånyttfött, så blir allt nytt men ändå ihågkommet som det ljus och den kärlek som ni en gång lämnade.

Kärleken genomsyrar nu många hjärtan på Jorden. De har funnit den frid de sökte. Det är dock inte slut här utan ytterligare en port kommer att öppnas, så att frid kan råda över hela Jorden. Det är i stillheten du kan finna friden och bli förvissad om att allt är precis som det ska. Allt är ljust vackert och glädjefullt.

Låt oss glömma världen en stund, den gamla världen som snart sett sina sista dagar. Låt oss välkomna ljusets och kärlekens värld. Låt oss välkomna friden och freden mellan människorna. Låt oss se att världens fundament är byggt av kärlek. Den står på en stadig och solid grund och den är inhöljd av kärlek. Kan ni se denna ljusa och vackra värld framför er? Kan ni se leendena och höra skratten. Kan ni se det gyllene skimmer som höljer sig över världen? Kan se alla vackra fjärilar som flyger från blomma till blomma? Kan ni se den rena ljuvliga världen med dess klara himmel, stora vatten och klara källor? Barn och djur som med stor glädje springer på ängarna och leker i skogarna. En regnbåge som böjer sig ner från himlen och tackar regnbågens barn för den stora kärlek som de åter har tagit upp i sina hjärtan.

Visionera gärna, kära barn på Jorden, i era visioner grundlägger ni den nya värld som snart kommer att stå upp ur askan från den gamla. Ur askan av det gamla stiger något nytt upp i solen igen. Det här ska förstås på rätt sätt, att fundamentet som världen tills nu har stått på inte längre kan bära den nya tidens ljusare energier. Det tyngre måste ge vika för det lättare och ljusare. Det kommer att förändra den här världens medvetenhet till en högre medvetenhet av ljus och kärlek. Det är på det fundamentet som Jorden nu ska stå. Den här ljusa vackra världen, som så många nu väntar på finns redan inom er, och det är den som det nu är meningen att ni ska manifestera. Det är genom er egen övertygelse, er egen kärlek som ni nu förändrar er värld.

Ljuset som nu strålar ned på Jorden öppnar upp för ert eget ljus och kärlek. Det är meningen att ni ska öppna porten till den värld av ljus som ni redan känner, ty det är ert födelsehem, ett hem som ni egentligen aldrig har lämnat. Porten stängdes aldrig helt, en glipa har alltid funnits så att ni när ni var redo, kunde söka efter ljuset igen. Nu är det dags, kära barn på Jorden, att öppna porten lite mer och kika in och se vad det är för värld ni har lämnat. Ljuset kan först vara lite för starkt för att ni ska kunna se klart, men ögat vänjer sig efterhand och ni kommer att se den gyllene värld som väntar på er där.

Det är den världen som jag leder er till. Det är den porten som jag hjälper er med att öppna. Det är det sanna seendets gåva som jag med stor glädje skänker er. Det är också där som kärleken bor.

Jag älskar Er så mycket

Jesus Kristus

 

Du gillar kanske också...