Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 3 januari

11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

 

Dratzo! Efter ett flertal ytterligare allvarliga diskussioner om den ständigt förändrade ”krigsfilosofin” så fortsätter projektfonderna att gå framåt. De väsentliga skillnaderna handlade om hur den nya välståndsvärlden skulle styras. Bristen på en djupare världsbild exponerades och, i en ärlig serie av djupa diskussioner, som översågs av alla deltagare, så utformades en detaljerad agenda. Vi är nu förenade i ett antal målsättningar och tidpunkten för att korrekt införa dem. Denna mycket välbehövliga prolog skedde på grund av ett antal skurkstreck som det illegala USA Bolaget försökte sig på. Vad som är spännande är att vi alla i sanning är på samma blad och har en gemensam förståelse. Detta nya regeringsskick är en revolutionär och blandad grupp av individer som, tidvis, inte alltid har arbetat i harmoni med varandra. Denna organiska process har genomgått sin egen tysta revolution och kom igenom helskinnad. Vi ändrar på många fundamentala processer och formulerar ett sätt för gruppen att kunna lyckas med att hantera denna mycket komplexa situation. Detta har resulterat i en stil som nu kan producera en verkligt underbara uppsättning av behövliga lösningar! För närvarande förbereder vi ett allmänt schema för händelserna och är helt övertygade om att det bästa av allt kommer.

De inre mekanismerna för en definitiv lösning beror till stor del på en sedan länge förväntad gemensam förståelse. Vi känner oss nu djupt övertygade att denna nya allmänna överenskommelse är ett väsentligt nästa steg för att föra er värld vidare bortom det gamla systemet som producerades av Anunnaki, vilket helt och hållet var till gagn för deras undersåtar. Vi skapar nu ett globalt samhälle som samstämmer med det tilltagande nya globala medvetandet. Denna framtida värld kommer att bli välmående, fri och viktigast av allt suverän. Dess inställning kommer att vara kapabel att förstå de nya målsättningarna för detta nya samhälle som fortfarande håller på att formas. Det har en mångfald av variationer som kommer att stödas av regionala regeringsskick. Denna process kommer att skapa nya nivåer för ömsesidig tolerans att växa och frodas. För varje dag så för det er också mot en atmosfär för avslöjanden. Enbart detta visar oss hur snabbt ert ”sökande efter sällhet” ändrar er värld. Det är i denna värld som vi gladeligen vill dyka upp. Vår introduktion, tillsammans med Agarterna kommer att bli ett underbart sista stadie för dessa fortsatta förändringar. Ni utvecklas snabbt in i dessa nu stadier som förväntar uppståendet av ett i sanning remarkabelt galaktiskt samhälle!

När som ni växer i medvetande så växer ni på andra sätt också som ändrar på hur ni ser denna evigt föränderliga verklighet. Mänskligheten utvecklades negativt under de sista dagarna av Atlantis och började sedan att sakta utvecklas positivt igen efter de sista Gyllene Åldrarna. Denna tid markerades av en gradvis uppåt gående rörelse från den ändlösa grymheten i världen från det 20 århundradet innan Jesus Kristus till nuet. Vi övervakade noga denna framåtgående rörelse då vi skickade avatar efter avatar till er. Himlen bidrog till denna process med speciella himmelska systerskap och brödraskap för att påskynda denna underbara process. Den nuvarande tiden är därför en svepande operation utav Himlen för att se till att de mörka överger denna verklighet vid rätt gudomlig tid. Detta sker nu och den komplexa processen som ni kallar ”uppstigningssymptom” växer stadigt. Detta är därför en speciell tid för att förbereda mänskligheten på ytan för dess kommande uppgifter så att den kan återupptas sin roll som väktare med Gaia och hennes många ekosystem. Denna tid är också en förberedelse för er att acceptera oss, och era kusiner från Agarta.

Denna process är djupt förknippad med er uppåtgående förskjutning i medvetande. Himlen är engagerad i att höja era uppfattningar om denna värld och göra er medvetna om hur sammanbunden denna process verkligen är. Ni har redan fått lära er om denna heliga förbindelse under utvecklingen av er globala ekologiska rörelse. Nu behöver ni gå vidare och upptäcka ett antal gudomliga regler genom vilka Himlen sprider och vidmakthåller liv, inte bara på Gaia, utan alltigenom denna galax. Då vi för oss igenom denna galax kan vi bevittna de många olika sätten som Spirit vidmakthåller liv. Denna serie av heliga operationer förbluffar oss fortfarande. Det är denna vishet som ni kommer att träffa på då ni blir galaktiska människor. Vi har varit privilegierade att upptäcka en synbarligen oändlig variation av liv. Var och en var förknippad med en speciell miljö-ordning – vilket visade på det bestående undret av liv och dess i sanning oändlig diversifiering. Vi ser fram emot att träffa er då ni reser igenom denna magnifika verklighet.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste decennierna har vi kunnat se ett slags berg-o-dalbana scenario spela ut sig. Vår intention är att de primära målsättningarna för denna tysta spirituella revolution går framåt. Himlen har, med dess oändliga nåd, låtit våra associerade att gå framåt på högst ovanliga sätt. Därför har de olika projekten gått framåt på de mest underliga sätt. Vi berömmer var och en av er då ni behåller era positiva energier trots att resultaten inte än har manifesterats. Det är viktigt för er att veta att Himlen arbetar med oss för att se till att detta nya Gregorianska År 2017 inleds med en grad av uppenbar manifestation som snabbt kan ses av alla. Emellanåt kan denna process bli ganska förvirrad. Våra associerade har kunnat släppa alla tidigare svårigheter. De har därför till slut kommit överens om villkoren och det gör det möjligt att frisläppa de många instrumenten som är källorna för fonderna. Detta kommer bli signalen att många kritiska händelser närmar sig fullbordan.

Himlen frisläppte många olika energier vid slutet av det senaste året för att rensa detta solsystem och påbörja en snabb förändring i separata verkligheter. Under det sista årtusendet så har detta solsystem hållits upplyft. Planetära värdar och tillhörande änglar har blockerats av den konstanta interventionen från de mörka. Detta förhållande upphörde i och med den nära sol-novan som inträffade på tidigt 70-tal. Venus, Mars och Pax, görs nu redo för er närvaro där inom en kort framtid. Denna Himmelska operation är ytterligare ett tecken på att förseningen som varit det dominerande tillståndet för denna verklighet närmar sig ett välförtjänt avslut. För närvarande så är de huvudsakliga planeterna i detta solsystems livs bälte i själva verket mycket aktiva. Detta är ytterligare ett tecken på positiva framsteg. Den GUDOMLIGA VILJAN från Himlen kommer fram. Därför kommer detta att bli ett högst glädjefullt år för alla.

Ni är en remarkabel grupp av Varelser som har inkarnerat på Gaia vid denna tid. Himlen har utformat en unik uppsättning av överenskommelser med er. Vår heliga uppgift är att ge den nödvändiga och ovanliga gudomliga nåden för att göra det möjligt för er att fullborda den primära målsättningen till att ni är här. Denna uppgift har gett oss en möjlighet att upptäcka hur vi relaterar till varandra, och denna process är konstant under utveckling då vi närmar oss ögonblicket då alla dessa punkter sammanfaller. Det kommer att inkludera ett lärande som kommer att ge er er sanna historia för detta samhälle, från dessa tuffa början vid Atlantis fall. Detta kommer att bli en tid då ni kan se varför vi behöver omfamna denna nya verklighet. Detta kommer att leda till ett möte med Agarterna, och framförallt med våra spirituella och rymdfamiljer. Mycket är ödesbestämt att ske och många ting kommer att avslöjas. Var i Fred, och framförallt, var trygga med vad som inom kort kommer att ske. Halleluja! Halleluja!

Idag har vi återigen haft tillfället att se vad som i sanning sker på ytan av detta högst vackra klot. Var tålmodiga! Det har tagit en LÅNG tid för att nå vårt närvarande tillstånd. Ett antal händelser förbereds att manifestera och transformerar all frustrering som upp till nu kontinuerligt har omgivit er. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...