Sananda och One Who Serves via James McConnell and Shoshanna, 15 januari 2023

 

Sananda och One Who Serves via James McConnell and Shoshanna

15 januari 2023

Jag är Sananda. Jag kommer för att vara med er i denna tid, i denna tid som fortsätter att bringa stor förändring till era liv, era käras liv, era vänners liv, er familj, till alla dem omkring er.

Förändring är på väg. Förändring är över er. Och ni har alla förberett er för dessa förändringar. Ni har i livstider förberett er för dessa förändringar, men nu är ni här mitt i dem. Precis vid randen till de största förändringar som drabbat Jorden i hela er historia. Allt det ni arbetat mot, tränat för, förberett er för, ligger nu alldeles framför er. Det är inte långt borta att ni kan börja se de stora förändringarna av ert liv, men det är förändringar ni är redo för, och vet hur ni ska komma genom och klara av. Medan andra, som inte vaknat som ni gjort, kommer att ha en mycket svårare tid med att förstå vad som händer och varför det händer.

Och det är där ni kommer in. Ni, Ljuskrigarna nu, som inte bara bär Ljuset, utan delar och sprider Ljuset överallt. Till och med i era dagliga stunder genom livet, har ni spridit detta Ljus, utan att ens veta det. Men ni gör det, eftersom ni är Ljuset, ni är kärleken, ni är sanningen. Ni för fram sanningen på varje tänkbart sätt just nu, från många olika källor, genom många olika källor.

Sanningen, Ljuset, lyser genom nu. Genom mörkret. Den kan inte längre hållas tillbaka nere i detta mörker, vilket mörkrets styrkor försökt göra i tusentals år nu, hålla sanningen i mörker, hålla er i mörker. Inte låta er bli medvetna om sanningen, medvetna om vilka ni är, vad ni egentligen är här för. Hålla er tillbaka. Hålla er inom programmen. Men inte längre.

För ni rör er bortom programmen. Ni rör er ut ur dvalan i den tredje-dimensionella illusionen, och erkänner att det verkligen är just det, en illusion. Och då ni fortsätter med era dagliga aktiviteter inser ni att det verkligen bara är en illusion och att ni inte behöver vara förskansad i den, hållas kvar i den, längre.

Och er diskussion tidigare angående medvetande och vibration, allting är verkligen medvetande och vibration. Det finns inget annat. Livet startades med vibration, med ljusvibration. Och vibration är det som fortsätter hålla hela universum i rörelse. Vibration och medvetande förändras hela tiden. Detta är orsaken till att vi inte kan säga när dessa saker kommer att hända, eftersom de bara sker baserat på förändringar i medvetande och vibration. Och i varje enskilt ögonblick inträffar en ny vibrationell förändring som för med sig en ny förändring i medvetande.

Och så mycket just nu, mina vänner, förändras livet. Det anpassar sig. Det utvecklas. Och det utvecklas tack vare er. Ni, återigen, Ljuskrigarna som delar och sprider Ljuset överallt. Det är tack vare er som de mörka styrkorna förlorar striden nu. Inte bara striden, utan hela kriget. Det krig som de startat, och ni avslutar. Betrakta det på det viset. Det är en kamp mellan Ljus och mörker, gott och ont. Och ni håller inte bara på att vinna detta krig, ni har redan vunnit det. Det återstår bara att ses som en seger, väl kämpat.

Jag är Sananda. Och jag lämnar er denna gång i frid, och kärlek och enhet. Och må ni fortsätta att i era dagliga aktiviteter sprida Ljuset, både medvetet och omedvetet, över planeten. För detta är början på den Stora Övergången.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Och vi vet inte om Shoshanna är med oss. Är hon med oss eller inte?

JoAnna McConnell – (SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Nej.

OWS: Inte idag, Då så.

JoAnna: Nej, men jag vet inte om hon kommer att dyka upp, så jag står beredd.

OWS: Bra, om hon vill dyka upp så är vi redo för henne, och vi uppmuntrar henne att göra det.

Så, inget meddelande här. Vi är redo för frågor, om ni har några. Ni kan nu sätta på mikrofonen på era telefoner och ställa frågor. Har vi några frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vet inte om den här är så bra, men gällande Med-Beds, om någon går in i en för att läka en fot och den har, till exempel, en platta i foten. Hur fungerar detta då? Blir plattan borttagen eller upplöst?

OWS: Det är precis så, ja. Den kommer att upplösas och ersättas av vad som finns i DNA minnesprocessen här, som innehåller en bild, kan man säga, en blåkopia av DNA:t i kroppen i det perfekta tillståndet av när den började i kroppen, förstår du? Så, ja, allting lindras. Allting kan lindras, kan läkas. Lemmar kan återväxa, som ni hört. Och till och med era tänder, om de ersatts eller förändrats på något sätt, allt detta kommer att återställas och er fullatanduppsättning kommer att finnas där för er. Den centreras kring alla delar av kroppen.

Detta är högre-nivå teknologi som de på Jorden inte kunnat komma fram till. Det kommer från era bröder och systrar i skyn. Och den har hållits tillbaka till en viss punkt, men är på väg att släppas på planeten, när tiden kommer för att börja frisläppa dessa saker. Den kommer. Är det några andra frågor här?

Gäst: Tack.

OWS: Vi frågade inte Shoshanna om hon har något att tillägga? Inte så mycket. Ok.

JoAnna: Hon är inte här.

OWS: Ok.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Under vår diskussion talade vi om det som händer i Kalifornien nu. Först, förra året var det stora bränder, och nu är det massiva regn och översvämningar. Jag är nyfiken att få veta: är detta en kombination av att de Vita Hattarna rensar upp staten, eller var detta också riktade väder-modifikations-vapen från skurkarna, men som slutligen kommer att användas av de goda? Kan ni vänligen belysa detta?

OWS: Vi kan inte direkt säga om det är den ena eller andra. Men vi kan säga att det finns en kombination av vad som sker här. De saker den mörka sidan försöker göra, motarbetar de Vita Hattarna, eller den Ljusa sidan. De vet vad som kommer att hända innan det händer, och de står redo att arbeta mot mörkrets styrkor här. Det är vad som sker här. Det finns så mycket som har kontrollerats, ska vi säga, av den mörka sidan, av kabalen, allt detta i den stat du talar om, och Ljusstyrkorna, Alliansen, vet detta och gör allt de kan för att mota planerna från den mörka sidan.

Det händer, och kommer att fortsätta hända. Och allt som händer, kom ihåg, händer av en orsak. Allt är en del av planen, den större planen. Även om det inte förefaller vara så. Allt detta är en del av den större planen, av att Ljusstyrkorna vinner. Ok?

Gäst: Tack.

En annan gäst: Får jag fråga en sak?

OWS: Ja.

Gäst: Hör ni mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Bra. Kan ni tala om för oss vilka som är med i Ljusstyrkorna? Är det människor? Är det utomjordingar? Är det en blandning av båda?

OWS: Allt det ovanstående, och mycket mer bortom det. Ni har ingen aning om de Ljusstyrkor som är inblandade här. De är bortom mänsklighet, och bortom bara Galaktiska och Agarthiska. De är bortom detta. Det finns många Styrkor som arbetar för Ljuset här. Till och med Skaparen själv är en del av det.

Shoshanna: Vi vill dela här. Vi vill dela.

OWS: Ja, gör gärna det.

Shoshanna: Kära Du, får vi dela?

Gäst: Hej, Shoshanna! Tack för att ni gör oss sällskap! Ja.

Shoshanna: Ja. Din vibration kallar alltid på oss, Käre Broder. Vi ska säga, Käre Broder, att du är en Styrka av Ljus. Det är därför ni benämnt er själva Ljusarbetare, Ljus-delare, Ljusbärare, eftersom ni är en Styrka av Ljus. Och när ni tror att detta är något utanför er själva, även om det finns många som delar Ljuset, som lyser med Ljuset, som använder Ljuset, så är ni en av dem. Tänk på dig själv som en del av Ljusstyrkorna. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Ni har också kallats för Marktrupperna. Allt detta är en del av Alliansen som samarbetar. Har vi några andra frågor här?

Gäst: Ja, jag undrar om ni kan belysa detta lite. För några månader sedan skulle Trump komma ut med ett stort uttalande. Alla väntade med andan i halsen. Och det föreföll bli någonting om att sälja kort på nätet, virtuella träningskort. Han sa också lite mer om att ställa upp i valet för president. Men det jag undrar över, och många har en hypotes om att han tagits över av de mörka, eller något sådant. Men det jag undrar är, var det något som fick honom att lämna spåret om ett uttalande som skulle komma, och han var tvungen att ta en annan väg? Eller, vad handlade det där med korten om?

OWS: Bara avledning. Det är allt. Flytta uppmärksamheten från ett område till ett annat, få dem att tro på något som inte hände.

Gäst: Åh, ok. För kabalen eller något.

OWS: Ja. Tänk på det som en magiker som använder magi. Inte gamla tiders magi, utan den magi de använder idag, det de kallar magi, vilket det egentligen inte är – det är mer fingerfärdighet. Men de använder avledning för att kunna göra det där fingerfärdiga, förstår du.

Gäst: Ok, bra. Tack.

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Vi hörde inte One Who Serves svar. Tekniken här är lite osäker. Så vi ska ge dig vårt perspektiv, om vi får. Som vi förstår det gör han, Trump, saker för att förvirra den mörka sidan. Så han fick idén om att sälja något för att förvirra den mörka sidan. Och det gjorde det. Men vi förslår att om du verkligen vill veta vad hans meddelande handlade om, så lyssna på det igen. Det var djupt, det var om frihet, om yttrandefrihet, om den grund på vilket ert land grundades. Så han avledde bara de mörkas uppmärksamhet. Namaste.

Gäst: Fantastiskt. Tack.

OWS: Jag. Som vi sade, avledning. Mycket bra. Och vi är klara. Har vi några andra frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Hälsningar.

OWS: Ja?

Gäst: Jag hörde något intressant som beskrev hur saker har, ni vet, saktats ner på grund av ett hot om att den mörka sidan har ett vapen som bokstavligen skulle kunna utplåna hela planeten på en vecka, och att de hotade med att använda det. Och att Gud personligen kom och tog bort den teknologin från planeten. Jag ville höra om ni tillåts berätta för oss om denna incident, och hur det kommer att förbättra detta års skeenden. Tack.

OWS: Allt vi kan säga angående detta är att, återigen, allt är precis som det måste vara. Det är en del av den större planen. Så fokusera inte på hemsk förstörelse och sådant, för det kan inte hända. Som ni hört, kan era kärnvapen inte detoneras, kommer inte tillåtas att detonera, det gäller den typ av vapen du talar om, som är mer i den astrala sfären. Så det är inget att fokusera på just nu, eftersom det inte är något bekymmer för dem här på Jorden. Det är mer av en process på metafysisk nivå, istället för fysisk nivå. Ok? Det är allt vi kan säga angående detta nu. Fokusera inte på det.

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja, gör det.

Shoshanna: Får vi dela, Käre Broder.

Gäst: Ja. Tack, Syster.

Shoshanna: Käre Broder, er planet har många som vakar över den. Er planet är en planet som måste överleva i universums struktur. Och på grund av det har alla saker som kan förstöra er planet blivit nedstängda, så att säga. One Who Serves sade att kärnvapenbomber aldrig kommer att explodera. De har stängts av. De kan inte producera någon kärnladdning. De har blivit nedstängda. Och allt detta har ett syfte, förstår du. Vad du måste tänka på är att det finns många vapen tillgängliga för att förstöra er planet. Men de tillåts inte användas på er, därför att det skulle påverka galaxen, påverka de andra planeterna.

Det är som om du skulle skjuta av dig en fot, skulle du då kunna gå? Du skulle ha svårt att gå.

Så det är samma sak i galaxen. Om vi förstör Jorden, då lider galaxen. Detta är mycket större än bara ett vapen. Det gäller överlevnad och kontinuitet för hela galaxen och bortom. Vi hoppas att detta hjälper. Namaste.

OWS: Ja. Och vi ska tillägga att mörkrets styrkor har stoppats många, många, gånger från att förstöra planeten, många gånger av Alliansen som vi talat om. Har vi några andra frågor här, innan vi släpper kanalen? Vi tar en till om det finns någon, annars släpper vi nu. Inga fler frågor, då så. Shoshanna, har ni något som avslutning?

Shoshanna: Vi vill be om ursäkt för vår frånvaro. Vi kunde inte kontrollera miljön som Denna befinner sig i, och det är mycket svårt för oss att överföra våra tankar i en sådan miljö. Men vi ber om ursäkt, och ser fram emot att vara tillbaka i sätet mitt emot One Who Serves, som förser oss med stor styrka och energi för att låta våra tankar komma genom. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och då avslutar vi bara här, och fortsätt lysa med ert Ljus överallt och vid alla tillfällen ni kan.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *