Sananda och OWS via James McConnell 15 september 2019

Sananda och OWS via James McConnell

15 september 2019

Jag är Sananda. Det är som alltid ett nöje att vara med er och att kunna dela med er på detta sätt, att kunna komma över genom många olika källor med information.

För det är vad allt det här handlar om, den vibrationella erfarenhet som ni rör er in i nu. Det handlar om att släppa information, att minnas vem ni är, och om den skaparvarelse som ni är. Och som denna skaparvarelse finns det inga gränser. Det finns inga gränser. Ni är verkligen gränslösa varelser.

Men ni har glömt, och ni har inom er skapat begränsningar om att ni är begränsade varelser. Men det är ni verkligen inte. Och all den vägledning som kommer till er från alla de många olika källorna som försöker nå er, och viskningarna som ni hör inom er, handlar om att få er att förstå, få er att vakna upp till att ni är obegränsade, att ni är bra, att ni inte är en skapad varelse, att ni är en skapare. Vet detta.

Vet detta då ni fortsätter framåt nu och finner inom er att varje ögonblick ni befinner er i är detta perfekta ögonblick, även om det finns arbetsamma stunder, även om det finns stunder av nöd då inget verkar vara precis som ni vill ha det. Vet att det också i dessa stunder finns en orsak till att de inträffar. De inträffar för att hjälpa er att lära och att åter minnas vem ni är.

Det är dags, mina vänner, att till fullo börja tro på er själva. Att tro på era kreativa förmågor. Att tro på att allt som sker i detta universum sker tack vare er, alla av er, och alla av oss. För, som ni hört många gånger, vi är alla i detta tillsammans. Ja, tidvis verkar det som inget händer. Men det är när ni tittar, när ni vill se innan ni tror. Men i verkligheten är det så att ni måste tro först, och sedan får ni se. Och det är den högre vibrationen. Det är de högre dimensionella förståelserna. Tro på det och ni kan skapa precis vad ni vill. Så även i den tredje-dimensionella illusionen som ni fortfarande befinner er i, kan ni skapa. Ni kan skapa. Och med den skapelsen ser ni er själva komma ut ur 3D-världen in till den högre fjärde, och till och med den femte dimensionen.

Och det finns perioder när ni alla har upplevt den femte-dimensionella vibrationen, den salighet som kommer med den femte dimensionen. Och ni längtar efter den. Ni kan ha känt den i ert drömtillstånd. Många av er har sagt i det drömtillståndet, ”jag vill stanna här, jag vill inte tillbaka!”. Ändå går ni tillbaka. Precis som ni kom hit till att börja med, som frivilliga. Ni lämnade det drömtillståndet. Ni lämnade det perfekta tillståndet ni befann er i och kom hit. Precis som i ert drömtillstånd, ni återvänder igen, och igen.

Vetande att eftersom vibrationerna höjs över hela planeten nu, och att medvetandet också ökar, så vet ni att ni är på väg in i dessa högre vibrationer. Och att de drömtillstånd ni befunnit er i, dessa saliga stunder av varande i den femte dimensionen, blir mer förhärskande nu.

Det är vad hela den här uppstigningen handlar om. Den hjälper er att få glimtar här och där, så att ni mer och mer längtar efter mer än bara glimtar, till den faktiska fulla verkligheten av att vara i dessa högre dimensioner. Och då ni är i dessa högre dimensioner, börjar ni mer och mer att minnas att ni varit där förut.

Många av er har haft dessa ”deja vu” upplevelser. ”Jag har varit där, jag har gjort det där”. Ja, det har ni. Ni har alla varit där. Ni har alla varit med oss tidigare. Det kommer en tid nu när ni ska vara med oss igen, och vi med er. För det finns skeenden som snabbt närmar sig nu. Ni kan kalla dem uttalanden, ni kan kalla dem upplevelser, men de är på väg. De har redan inträffat på de högre nivåerna. Vi har tidigare sagt att Händelsen redan inträffat på de högre vibrationella nivåerna, i de högre dimensionerna. Och den kommer inte till den tredje dimensionen.

Men den tredje dimensionen, alla ni i den tredje dimensionen, stiger ut ur den tredje dimensionen och kommer in i de högre vibrationerna, de högre frekvenserna där ni kommer att uppleva, och även upplever, de under som förekommer i dessa högre vibrationer. Undren av icke-åldrande, ingen sjukdom, ingen nöd, ingen förstörelse av något slag. Bara uppbyggnad. Uppbyggnad med ert sinne, med er fantasi. Och hela er värld kommer att bara bli begränsad av den fantasin, av den tankeprocessen i den femte dimensionen.

Fortsätt ha tillit till er själva, mina bröder och systrar. För allt ligger framme nu. Fortsätt tro, och ni kommer att mer och mer få se det ni tidigare inte kunde se.

Jag är Sananda. Jag lämnar er nu i frid och kärlek och alla de under som är på väg mot er.

ONE WHO SERVES

Om, mani, padme, hum; om, mani padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här med er, och vi tror att Shoshanna står redo, ja?

SHOSHANNA: Ja. Mycket bra.

OWS: Men ett ögonblick, tack. Jag fick en text om att de inte kunde höra er, så jag vill bara försäkra mig om att alla kan höra.

Teknisk Gäst: Ja, den frågan löstes. Tack.

JoAnna: Ok, tack.

OWS: Mycket bra. Är vi med personligen här nu?

Shoshanna: Ja.

OWS: Då är vi redo för frågor om det finns några. Vi har inget direkt meddelande just nu. Frågor?

Gäst: Vilken typ av frågor kan vi ställa?

OWS: Det beror på vilken typ av fråga du har. Du kan ställa den så säger vi sedan om du kan ställa den eller inte. Vad sägs om det?

Gäster: (Skrattar)

Gäst: Jag har bara en fråga angående fokusering på vårt uppdrag, våra uppdrag i välgörenhetsarbete, eller att få till stånd medvetenhet om orsakerna. Vad skulle liksom vara en bra plats att börja fokusera vår avsikt och vårt uppdrag gentemot att hjälpa andra?

OWS: Kära hjärtanes, det var ett brett ämne. Var skulle du börja? Men sedan blir frågan, var skulle du vilja börja? Var har du blivit vägledd att börja? Och vi skulle gå längre än så. Du har börjat för länge sedan. Det här är närmare slutet än början.

Nu talar du om att börja i termer av separata uppdrag här, kanske ett som du blivit vägledd mot. Vad gäller det så börjar du där du måste börja. Varhelst det känns rätt för dig. Här kommer din urskillningsförmåga in. Om du hör det rätt, om det kommer från ditt Högre Själv, om det kommer från någon annan plats inom dig eller till och med utanför, det beror på situationen. Du måste vara mer explicit om du vill ha mer explicit vägledning.

Men, generellt, säger vi att du ska lyssna på din vägledning, höra på den, och sedan använda lite urskillning huruvida det är den vägledning du måste följa just då, ok?

OWS: Shoshanna, vill du tillägga något?

Shoshanna: Ja, vi har något att dela. Får vi dela vårt perspektiv med dig, Kära Syster?

Gäst: Naturligtvis, naturligtvis.

Shoshanna: Vi skull säga, som vi skulle säga till alla varelser som vill utföra ett uppdrag, samma sak som OWS sade, att du är uppdraget.

Det som är viktigt här är att inte tänka för mycket. En sak som mänskliga varelser gör mycket är att de tänker på saker hellre än gör saker. Det viktiga här är att göra, inte att tänka. Så att göra är helt enkelt att göra det som finns i ert hjärta.

Så, ett exempel kan vara att ni kör nedför gatan och ser en varelse hålla upp en skylt som säger, ”jag har inget att äta idag, jag har inga pengar, snälla, hjälp mig.” I det ögonblicket känner ert hjärta vad ni vill göra, men de flesta kör bara förbi och gör inte det deras hjärta säger att de ska göra. Även en liten slant skulle hjälpa denna varelse.

Så vi ser i ditt hjärta, Kära Syster, att du vill göra många saker. Det finns många saker som går genom ditt sinne varje dag: var ska jag börja, vad ska jag göra, hur ska jag börja. Men det vi säger är att du inte ska tänka för mycket utan bara göra. Och då du gör det utvecklas ditt uppdrag rakt framför näsan på dig i stunden, och du kan göra nästa sak, och sedan nästa, och sedan nästa allt eftersom.

Därför att det vi ser i detta universum är att när man påbörjar något, så dyker något annat upp, och sedan ytterligare något, och sedan ytterligare, och ytterligare. Vi hoppas det här känns vettigt för dig, Kära Syster. Namaste.

Gäst: Tack så mycket. Jag uppskattar er mycket.

Shoshanna: Ja.

OWS: Mycket bra. Andra frågor nu?

Gäst: Jag har en fråga. Jag vet att ni vanligtvis inte ger råd, men jag hoppades att jag kan få ett perspektiv. En av min sons vänner vill flytta hem till oss. Hon känner sig inte trygg hemma, och saker kring henne och hennes familj har varit intensiva på sistone. Jag har inte möjlighet att ta mig an henne just nu, och hon kanske hamnar i fosterhem, det får mitt hjärta att brista. Så jag undrar om ni kan ge mig råd angående hur jag kan hjälpa henne. Tack.

OWS: Shoshanna?

Shoshanna: Först, vi måste fråga om vi får dela?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Ditt hjärta är mycket stort. Din kärlek och medkänsla för alla varelser som korsar din väg är mycket stor. Och du vet det.

Den du talar om, som är i behov av beskydd, du måste neutralisera den utmaning du har angående att ta hem henne eller inte. Därför att föräldrarna måste ge dig tillåtelse till detta. Det vi ska säga, och det är viktigt, det vi ska säga är att du måste kontakta hennes föräldrar och fråga om det finns något du kan erbjuda dem i termer av tillflykt för detta barn, då du bara har hört en sida av berättelsen. Så du måste fråga föräldrarna för att se om de är öppna för detta. Om de inte är det blir nästa sak att tala med en socialarbetare. Det måste finnas sådana där du bor. Och höra om de har rekommendationer för dig och detta barn. Är detta barn 16?

Gäst: Nej.

Shoshanna; Är hon yngre?

Gäst: Tretton.

Shoshanna: Tretton. Hon är minderårig. Men du måste be föräldrarna ge dig information om vad som pågår i hemmet och få det perspektivet innan du gör någonting. Och det finns alltid plats för en till. Om de tillåter dig att ta dig an detta barn, då finns det alltid plats för en till. Det är ditt tänkande som skapar att det inte finns det. Namaste.

OWS: Vi frågar dig dock, Kära Syster, sa du inte att du inte har möjlighet att ta dig an henne?

Gäst: Nej, inte just nu.

OWS: Ja, det är vad vi trodde vi hörde. Om det är fallet, då blir det mer en situation av om du ska hjälpa eller hur du möjligtvis kan hjälpa. I vissa fall händer det att du inte kan göra något direkt, men att du kan hjälpa indirekt. Och det kan vara, som Shoshanna sade, att kontakta föräldrarna för att se om det finns någon hjälp att ge där.

Det är dock svårt att bli involverad i systemet här. Vi föreslår inte nödvändigtvis att du blir involverad i systemet med denna. Men hon behöver verkligen beskydd, hon behöver hjälp. Så detta blir en del av din urskillning angående hur långt du ska gå för att hjälpa henne. Vid någon punkt kan du antingen gå in för det eller inte. Det måste bli ditt val.

NI säger att vi inte ger er råd? Vi ger råd. Vi planerar bara inte att göra det. Vi kommer att ge er riktlinjer emellanåt. Vi kommer att hjälpa er, ge er vägledning, små knuffar här och där, men vi kommer inte att säga hur ni ska göra eller vad ni ska göra. Det är inte vår roll här. Ok?

Shoshanna: Får vi dela också en annan sak med dig, Kära Syster?

Gäst: Ja, naturligtvis.

Shoshanna: Vi har en fråga till dig. Tänker du att det här inte angår dig?

Gäst: Hm, på något sätt har det blivit så att det angår mig. Till och med mamman ringer mig nu. Så jag antar att Anden vill att jag ska blanda mig i detta. Jag vet inte.

Shoshanna: Nå, du har ett val här, för du finns i en fri-vilja-zon. Men vi ska säga att vi ser i ditt sinne att du kanske inte vill hjälpa därför att du tror att detta kanske ligger utanför vad du klarar av att göra. Är det så?

Gäst: Jag är inte säker på vad jag ska göra egentligen. Jag vill hjälpa. Som ni sade, det finns två sidor av myntet, så jag antar att jag ska hjälpa båda sidor, sedan, och se om de kan lösa det.

Shoshanna: Ja, och du måste leda med ditt hjärta. Varje gång du talar med dottern eller modern, leder du helt enkelt med ditt hjärta. Och du måste inse att alla är på sin egen väg, och vadhelst de har framför sig har de gått med på, på någon nivå, och du har kanske, på någon nivå, gått med på att hjälpa till. Så du måste se hur det utvecklas på ett neutralt sätt, om det känns vettigt. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Fler frågor nu? Vi undrar om den där frågan från er diskussion tidigare ska komma upp.

Gäst: Fotonbältet, menar ni det?

OWS: Ja, om det är något ni vill fortsätta med nu, då kan vi hjälpa er lite mer med det. Det är ganska viktigt. Det måste finnas en fråga. Ni måste ställa en fråga.

Gäst: Ja, One Who Serves.

OWS: Vi visste att du skulle komma med det här!

Gäst: (Skrattar) Ja. Ni hörde förstås hur lite vi egentligen vet om fotonbältet, och det blir mycket vetenskapligt och allt. Vi vill egentligen inte veta så mycket om den delen. Vad vi skulle vilja veta är, ok, vi vet att vi upplever alla dessa symptom och sådant på grund av fotonbältets påverkan. Men är det sant att vi kommer att träffa, ni vet, som någon riktigt stor del av fotonbältet som verkligen kommer att aktivera det och kanske få till stånd Händelsen eller minihändelser? Eller vad innebär det att vara i fotonbältet, och hur är det relaterat till vår upplevelse?

OWS: Det som händer här är att ni rör er in i detta bälte av ljus. Och detta bälte av ljus möjliggör att uppstigningsprocessen kan ske i termer av att era fysiska kroppar är med i uppstigningen, och inte på det gamla sättet där ni måste lämna er fysiska kropp i dödsprocessen eller att ni bara stiger upp från den fysiska kroppen och lämnar den bakom er. Detta bälte av ljus och den speciella energi som finns där möjliggör för alla här på denna planet och hela solsystemet att kunna uppleva denna höjning av medvetandet som sker och som kommer att ske mer kontinuerligt, då ni fortsätter in i detta bälte av ljus. Och bältet av ljus möjliggör för denna uppstigningsprocess att gå snabbare framåt än den skulle ha kunnat tidigare, förstår ni?

Så allt som sker som ett resultat av att komma in i detta område i rymden, och den otroliga energi som finns där, och det ljus som finns där i den 26000-plus års cykeln, möjliggör, inte slutet på världen i det här fallet, utan slutet på en tidsålder och början på en ny Gyllene Ålder. Tack vare energin som finns där, tack vare det gammaljus som finns där som ska komma in i era fysiska kroppar och förändra er DNA-struktur.

Betyder nu det att ni kommer att gå genom en period av förstörelse och katastrofer, allt sådant? I det förflutna skulle det ha varit fallet. Det var den tidslinje ni rörde er längs med. Men den tidslinjen har skiftat nu, som ni vet, tack vare allt det som speciellt Galaktikerna har gjort för att tillåta er åka genom detta område i rymden utan de katastrofer och den förstörelse det annars för med sig. Ni kommer inte att röra er genom den period av mörker som det har talats om.

Det kanske blir lite av det, ja. Det kommer säkert att bli en del missräkningar för många på planeten, men många av er som står i resonans med dessa ord och förstår dessa saker nu, då ni fortsätter genom er egen uppstigningsprocess, ni kommer att vara de som tar detta ljus, dessa gammastrålar, in i er och det förändrar er DNA-struktur. Och då det förändrar ert DNA, återvänder er information eller minnen också, vilket gör att ni mer fullt ut kan gå in i uppstigningen och vara del av den första vågen. Och mer än så kan vi inte ge er här. Shoshanna, vill du tillägga något?

Shoshanna: Vi har en liten sak att dela.

Det vi skulle vilja råda er alla, som vill uppleva mer av er själva, är att ni innan ni somnar ber om att få uppleva hur det är att vara i fotonbältet. Vi ber er fråga det så att er fantasi börjar ansluta i era neuroner för att se hur det skulle vara och kännas om ni vill intensifiera eller snabba upp upplevelsen, ni kan hjälpa den här processen genom att fråga, i det ni kallar ert drömtillstånd, efter information om hur det skulle vara.

Vi råder er också att göra detta när ni mediterar, om ni gör det, fråga innan ni går in i djup meditation för att förstå och ansluta till detta fotonbälte som kommer att börja göra om ert DNA för att ge er mer information än ni någonsin trodde var möjligt angående vem ni är, vad ni är och vart ni är på väg.

Så detta är de två saker vi råder er att göra om ni önskar intensifiera och snabba upp processen. Namaste.

OWS: Och som Shoshanna säger, Sananda tog er specifikt och avsiktligt i denna guidade meditation här till att uppleva fotonbältet och uppleva hur dessa energier känns, och för att ni skulle få er egen upplevelse av det, er egen kunskap om det. Det är för att ni ska kunna fortsätta uppleva, som Shoshanna säger, i ert drömtillstånd eller ert meditativa tillstånd, att fortsätta uppleva då ni kan. Ok?

Besvarar det din fråga, Kära Syster?

Gäst: Ja, det gör det. Men kommer vi vid någon punkt till där det är som mest extremt och något mer händelserikt sker? Eller, till exempel, när vi är mitt uppe i det hela, vid mittpunkten eller så, är det som de 1000 åren?

OWS: Vet att då ni har rört er genom detta ljusbälte, ni är i det nu, inte i det extremt intensiva ljuset ännu, men ni rör er ditåt. Så ni kommer att uppleva mer och mer av dessa energivågor då de kommer in, och de kommer att bli starkare och starkare och starkare. Och det kommer en punkt där ni nått mittenområdet, kan man säga, när energierna blir så starka att det är då som uppdelningen inom era tidslinjer kommer, och de som klarar att hantera energierna fortsätter vidare, och de som inte kan det gör det inte.

Shoshanna: Vi måste lägga till något här. Det är svårt att sätta ord på det här. De tusen åren av fred som det historiskt talats om är en metafor. Det handlar inte om tusen år. Det är ett dimensionellt skifte som kan ta den tid ni är i det dimensionella skiftet, och det kan vara för alltid. Men det är en tredje-dimensionell referens som är en metafor. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Ok. Tack för att ni klargör det. Ja, min familj verkar tycka om att använda en massa metaforer, så jag försöker fundera ut vad deras metaforer betyder. Men ja, tack för att ni klargör det väsentliga, när separationen är, för jag hoppas verkligen på separationen, men det är lite som att, var försiktig med vad du hoppas på, för du vet aldrig vem som lämnas kvar. Men tack för klargörandet. Jag har en bättre förståelse nu. Tack.

OWS: Mycket bra. Några andra frågor nu innan vi släpper kanalen?

Gäst: Ja, Käre Broder och Syster Shoshanna. Jag ställer den här frågan för många av oss som kanske gått genom extrema upplevelser. Många av oss har gått genom extrema upplevelser av smärta, misshandel, våld etc. Vi har byggt vår värld, så att säga, tror jag, runt konceptet att vi en dag skulle kunna ge tillbaka. Vi kunde komma genom det därför att vi en dag faktiskt skulle kunna få till stånd en förändring för människor i samma situation. Men nu kommer alla dessa energier in, och en ny värld är på väg att resa sig, och frågan är, hur mycket finns det egentligen, i 3D bemärkelse, för oss att göra? Hur kommer detta att bli medvetet? Blir det som vi har föreställt oss det? Min uppfattning verkar vara att om kamp och svårigheter är en del av det, vilket har varit en del av det för mig, då kanske det faktiskt inte är 5D-sättet. Så jag skulle vilja höra lite mer som kan få oss att slappna av lite och låta oss släppa några av våra liksom låsta föreställningar om hur det kommer att bli.

OWS: Först och främst, kamp och umbäranden är inte del av den femte dimensionen, inte del av de högre dimensionella upplevelserna. Kamp och umbäranden finns i er tredje-dimensionella illusion. Och ju mer ni försöker komma till den femte dimensionen genom kamp och umbäranden, desto svårare blir det. Ni kan inte göra det därför att ni måste släppa dessa påhäng. Och dessa påhäng är alla de saker som håller er tillbaka. Allt från ert förflutna som håller fast i er, som håller er i samma historia gång på gång, på gång. Vi säger inte att måste glömma, men ni måste släppa det. Ni måste gå bortom det. Ni kan fortfarande hålla kvar det i minnet, men låt inte minnet hålla er, förstår ni? Det finns en skillnad där. Och det är mycket viktigt för er att erkänna det. Ni kan inte komma till de högre vibrationerna genom att röra er i de lägre vibrationerna. Ni måste höja upp er ur dessa lägre vibrationer och omfamna de högre vibrationerna så snart ni har möjlighet, ok? Shoshanna?

Shoshanna: Ja. Kära Syster, får vi dela vårt perspektiv med dig?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Vi ska säga att allt det du sagt är sant. Allt som du sade är riktigt. Det vi ska säga är att om du vill hjälpa någon som inte kan förstå eller känna hur det är att använda femte-dimensionella verktyg för att helas, då kan du återgå till tredje-dimensionella verktyg. Alla är på sin egen väg.

Det finns människor som inte kommer att förstå vad sjutton du talar om när du försöker använda ljus. Men de kommer att känna det. Ni har perspektiv och förmåga att nå alla om ni vill det. Men det kräver mycket energi att göra det. Det finns fortfarande människor på den här planeten som vill vara kvar som tredje-dimensionella varelser, som vill gå vägen av trauma, vill uppleva trauma, fortsätta så därför att det är deras väg. Om ni vill komma bort från den vägen och slippa den upplevelsen eller den nivå av hjälp ni kan ge, då kan ni göra det. Förstår ni vad vi säger?

Alla är på sin egen väg. Nu betyder det inte att ni, med er förståelse om vem ni är och vad ni är kapabla till, kan använda några av de verktyg som ni vill använda på dem som inte kan uppleva de verktygen, om ni förstår vad jag menar. Så vi säger att om ni når någon som önskar högre medvetande och är redo för det, då kan ni använda ert inflytande på det området. Om de inte är redo, spelar det ingen roll vad ni säger eller använder, för de är inte redo. Känns det vettigt?

Gäst: Ja, jag förstår helt. Jag trodde jag hade hört att det inte fanns plats för tredje-dimensionella verktyg, men det kanske inte är precis vad jag hört. Ni säger att det finns plats för det, men man måste skilja på vem som är redo, eller inte, att fortsätta till nästa steg. Är det korrekt?

Shoshanna: Ja, men du har båda perspektiven, förstår du. Du har alla dessa perspektiv, så du kan ta någon med dig om de så vill genom att börja med det vi kallar dessa tredje-dimensionella verktyg och föra dem förbi det om du vill göra det.

Vi ser dig i trumcirkeln, Kära Syster. Vi ser vad du gjorde där, och vi ser att ditt femte-dimensionella perspektiv är mycket högt, och att du kan hjälpa andra göra om sig för att förstå vad det är. Dock, öga mot öga kan du börja lite ”inte i trumcirkeln”, om du förstår oss.

Gäst: Jag förstår er. Tackar. Det ger mig verkligen något. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Fler frågor? Vi tar en till, sedan måste vi släppa kanalen. Inga andra frågor? Då släpper vi.

Shoshanna, har du något slutligt meddelande här – eller inte slutligt, utan sista meddelande?

Shoshanna: Ja. Vi vill säga till er alla att beakta de meddelanden ni fått angående fotonbältet, eller ljusbältet, eller de band av ljus som jorden kantar just nu. Ni är i kanterna på detta. Och ni kan stärka det och snabba upp det genom att göra de saker som föreslogs i er alternativa verklighet, eller ert drömtillstånd, eller ert meditativa tillstånd, vilka alla är giltiga tillstånd av verklighet som inte använder tredje-dimensionella sinnen för att uppleva saker. Det är därför det är viktigt att gå bortom den tredje dimensionens vakna tillstånd för att på en högre nivå uppleva ljusbältet. Så vi ber er ta detta på allvar då ni går fram på vägen till uppstigning. Namaste.

OWS: Vi ska bara avsluta här och då ni fortsätter in i dessa högre vibrationer och ser er själva där mer och mer, omfamna det. Omfamna ljuset som finns där. Omfamna känslorna ni har där, och finn att ni mer och mer vill vara i dessa högre vibrationer, och mindre och mindre i de lägre vibrationerna. Och ju mer ni vill vara där, ju mer er avsikt är att vara där, så kommer ni att vara där.

Shanti. Frid vare med er. Var Ett.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...