Saul via John Smallman, 19 september 2019

Saul via John Smallman, 19 september 2019

 

Love accepts what arises and deals with it lovingly.

by John Smallman

2019-09-19-saul-audio-blog-for-thursday-september-19th.mp3 Saul Audio Blog for Thursday September 19th

Världen förändras, och den förändras till det bättre eftersom allt fler människor återtar sin gudomliga kraft, kraften som blev integrerad i dem i själva skapelseögonblicket, och använder den för att förändra sig själva och på detta sätt förändra världen! Ni är alla uttryck för Källan, och som sådana är ni varelser av Kärlek, ni är Kärlek. Och som ni så ofta har hört är er natur Kärlek, och den kan bara vara Kärlek eftersom ni var och en är ett med Gud som är perfekt Kärlek. Det som inte är kärleksfullt är overkligt och måste kontinuerligt byggas om, ombildas och rekonstrueras eftersom det inte har någon grund eller något underlag.

Det finns ingen bland er som inte har upplevt rädsla, ilska, hat, bitterhet, hat, orättvisa, diskriminering, etc., någon, eller till och med många gånger i era liv. Och ni bygger berättelser om dessa upplevelser, berättelser som ni berättar för er själva, till nära och kära och till vänner, och varje gång ni berättar dessa historier blir de mer övertygande och verkliga för er. Om ni slutar att berätta dem – och ni slutar normalt att berätta några av de äldre när de ersätts av nyare, mer intressanta eller dramatiska sådana, försvinner de från ert minne. Historierna som ni håller fast vid och upprepar, ibland oändliga för er själva, blir till vad ni tror att ni är – någon som har förbisetts, ignorerats, misshandlats, orättvist och felaktigt bedömd. När du identifierar dig med en sådan berättelse blir du deprimerad och olycklig. Dina historier är mycket förvirrade, begränsade och bedömande idéer om vem du tror att du är, och de är till största delen helt ogiltiga. Det finns väldigt få av er som inte bedömer er själva hårt, medan ni jämför er själva med andra, varav en del ni föreställer er avundsjukt och upprört vara bättre än ni själva, och andra som ni är glada att föreställa er vara sämre än ni själva.

Kärleken dömer inte. Kärleken accepterar det som uppstår och hanterar det kärleksfullt och löser på ett fredligt sätt frågor eller meningsskiljaktigheter som uppstår i det dagliga livet. Kärleken bygger inte på gamla smärtsamma berättelser utan låter dem gå, för att de är overkliga och för att de hindrar dig från att leva och njuta av varje ögonblick som livet presenterar för dig. Det viktigaste är att du är LEVANDE! Om du inte levde kunde du inte ens drömma om en smärtsam och oroande overklighet. Ni valde att inkarnera som människor i detta ögonblick för att hjälpa till i den kollektiva väckningsprocessen – som är oundviklig och väsentlig – och ni gör detta genom att välja att väcka upp er själva. Ditt första steg när du vaknar är att bli medvetet medveten om att så som mänskligheten engagerar sig i det dagliga livet är galet!

För majoriteten av människor är livet en pågående och oändlig kamp där de arbetar för att få de grundläggande nödvändigheter som deras mänskliga form behöver för deras överlevnad, och eftersom den stora majoriteten av människor identifierar sig helt med sina kroppar, sina mänskliga former, verkar detta för många vara det enda syftet med livet.

Naturligtvis är det inte det, och när du vaknar upp kommer du tydligt att se att du verkligen har gått förlorad i en egen drömvärld, en drömvärld från vilken du kan vakna direkt när du väljer att göra det. MEN för det stora flertalet verkar detta uttalande meningslöst, om inte helt sinnessjukt, eftersom de fortsätter att hantera frågorna, ofta mycket smärtsamma, vilka livet i form ständigt presenterar för dem, och som verkar vara fullständigt och totalt verkliga.

Ja, ni kan vakna, och i alla eoner har några få gjort det. Det brukade vara mycket svårt att göra det – lite som att kämpa genom djup lera för att nå en destination som erbjuder fullständig lättnad, som bara kunde ses vagt och oklart långt borta i fjärran. Nu är det mycket lättare att gå framåt mot den destinationen – VERKLIGHET, KÄLLA, KÄRLEK, ALLA DETTA EXISTERAR – och det kan kännas mycket tydligare eftersom ni får så mycket hjälp från de som guidar och vakar över er i de andliga världarna, och från de många i form som nu väljer att bara älska vad som än uppstår.

När endast en person sätter avsikten och gör valet att bara älska vad som uppstår, intensifieras energin av Kärlek som är tillgänglig för hela mänskligheten enormt. Alla som inkarnerar för närvarande, har innan de tar form som människa, avsikten att bara älska vad som kan uppstå under deras jordiska liv. Men väl i form sätter amnesi in mycket snabbt eftersom kroppen som ni bosätter er i behöver nästan konstant kärleksfull uppmärksamhet, som sällan är tillgänglig i den utsträckning som den nyfödda önskar och behöver. Den var medvetet Ett med Källan tills kort före födseln, men efteråt verkade det som om den hade övergivits komplett och fullständigt, även om denna gudomliga varelse visste att den skulle uppleva den känslan av övergivenhet och hade förberett sig för det. Trots detta är denna känsla så intensiv att allt minne om Enhet, att vara Ett med Källan förloras.

Människokroppen är liten i jämförelse med Källan, det finns i själva verket absolut ingen meningsfull jämförelse som kan göras mellan dem! Om till exempel kärnkraftverkets fulla effekt leddes direkt in i ett hus skulle det omedelbart och fullständigt förstöras. Källans kraft är oerhört mycket större än en kärnkraftsstation. Därför när ni som människor öppnar er helt för Kärleken, för Verkligheten och låter den stärka och vägleda er, måste dess kraft reduceras enormt, annars skulle era kroppar omedelbart sönderdelas.

Ni har alla hört talas om, läst om, eller till och med träffat någon som bara är kärleksfull och som villigt och vackert delar den Kärleken med alla helt villkorslöst, och ni har känt kraften och glädjen från den personen. Den personen, det helgonet, den heliga, precis som du, kan bara kanalisera, utöka och dela en otroligt liten mängd av den oändliga kraften, som alltid är tillgänglig för er alla. Den stora skillnaden mellan er är att den heliga är medveten, hon vet att hon gör detta och därför är hon mycket effektivare att använda Kärleken som flyter så lätt genom henne än vad ni är. Gör inga misstag, varje människa är en kanal genom vilken Kärlek flyter, det finns inga undantag, det är bara det att vissa känner sig så förlorade och så övergivna att de allvarligt blockerar och minskar ljuset som flödar genom dem, vilket gör det väldigt, väldigt svårt för andra att uppfatta det, och därmed bedöms de ofta som kriminella eller till och med sataniska. Men det finns ingen som inte överför någon Kärlek, eftersom Kärlek är Livskraften och den finns i och flyter genom alla levande former.

Som ni vet, är Kärlek det oändliga fältet av gudomlig energi där varje medveten och sinnlig varelse har sitt eviga liv. Det finns inget utöver det eller utanför det, och allt som det innehåller är gudomligt, är av Gud. Döm därför inte – du kan inte ha någon aning om en annans väg – sätt istället bara avsikten att erbjuda Kärlek och medkänsla i den form du tror att den du dömer kan ta emot den. Alla är på väg hem, och du är inkarnerad för att hjälpa dem, vilka de än är och var du än interagerar med dem. Endast Gud har rätten och makten att döma, och när han dömer gör han det positivt, kärleksfullt, vänligt och medkännande och erbjuder den förlorade total acceptans! Detta beror på att alla är hans älskade avkommor som i SANNING inte kan göra något fel. Detta är extremt svårt för de flesta av er att acceptera, och det är verkligen bortom er förståelse. Så lita på er Skapare på alla sätt och i varje ögonblick, genom att veta, som ni gör djupt i er själva, att hans Kärlek är helt bortom ovillkorlig, för det finns bara kärlek, och det finns absolut ingenting som kan läggas till eller tas från Den.

Du är Ett med Källan, för det finns bara En Du och En Källa. Gläds därför åt livet, även om det för närvarande inte är som du önskar att det skulle vara – det är att förvänta sig för att du upplever det i en extremt begränsad form – och FIRA! Ditt uppvaknande närmar sig.

Med så mycket kärlek, Saul

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...