Sananda och OWS via James McConnell, 4 augusti 2019

Sananda och OWS via James McConnell, 4 augusti 2019

 

SANANDA  (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda.

Det är vid dessa tillfällen när vi möts som du blir mer och mer medveten om vem du är. Inte vem du har fått höra att du är när du växer upp, inte vem du har blivit programmerad att tro på, utan vem du verkligen är i ditt djupaste väsen. Och jag säger med avsikt här ”väsen” eftersom det är vad vi alla är, ett rent väsen, ett rent medvetande, som tar på oss en kropp av någon typ.

När du helt inser detta, att du inte är kroppen, att det bara är ett instrument eller ett fordon du ska använda, när du helt börjar inse det öppnas ett helt nytt universum för dig. Ett universum som är bortom illusionen, bortom drömtillståndet som ni har talat om och till det mer fulla vakna tillståndet av vad ni alla är.

Ni är alla andliga varelser, som helt enkelt har en fysisk upplevelse under en tid, under en relativt kort tid. Eftersom detta inte är tänkt att vara ett skolhus. Ja, ni är här för att lära er, uppleva. Men inte för att lära er som om ni var i skolan, för det är bara mer programmering. Ni är här för att uppleva livet. Liv av alla slag.

Och det är bara så att ni hittills har upplevt livet som en illusion. Men många av er har börjat flytta ur denna illusion. Ja, det finns tillfällen när ni hålls tillbaka. Det finns tillfällen då programmeringen fortsätter. Men det finns också tillfällen när programmeringen lyfts och den som du är kommer att lysa igenom.

Det är de tiderna nu som ni alla rör er in i. Det här är vad denna grupp handlar om och många andra grupper som träffas vid dessa tillfällen. Det handlar om att hitta dig själv, komma ihåg vem du är. Och att komma ihåg vem du är inom illusionen. För när du väl kommer ihåg vem du är så börjar illusionen försvinna.

Och när illusionen försvinner finns det inget kvar utom verkligheten. Verkligheten som är ditt sanna väsen, ditt sanna väsen i medvetande, ditt sanna väsen i enhet. För du är ditt Högre Jag och ditt Högre Jag är du. För du är källan i dig. Källan i dig är du. Allt är ett och samma och samma i den enda.

Så släpp nu alla förutfattade meningar, all den gamla programmeringen. Låt den brännas bort av den Violetta Flamman. Vet att allt här händer av en anledning. Ni är alla en del av energiflödet och medvetandet här.

Så rör dig fritt genom medvetandet och in i nästa högre nivåer av medvetande, in i de högre vibrationerna. Och när du är redo kommer du sedan att gå igenom ’ring-pass-not’, när du har släppt allt som har hållit dig tillbaka, och du passerar fritt till nästa högre dimensionella frekvenser. Det är vad ni alla är här för att göra. Inte bara för att göra själva, utan för att sedan demonstrera för dem som kommer efter er hur det kan göras.

Jag lämnar er nu i fred och kärlek och enhet. Och för att gå vidare tillsammans och fortsätta att dela ljuset var ni än kan. Eftersom ni är Ljusgivarna och Ljusbärarna.

Jag är Sananda. Må frid och kärlek vara med er alla.

ONE WHO SERVES (Kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum;  om, mani padme hum, hum, hum.

Hälsningar till er! En Som Tjänar är här med er. Är ni tillbaka här, alla ni?

Gäster: Hälsningar, En Som Tjänar.

OWS: Vi är redo att gå framåt. Finns det några frågor här?

Gäst: Hej. Jag undrade om vi kan klargöra något. Jag försöker föreställa mig hur den femte dimensionen kan vara. Jag har tagit LSD tidigare och jag har höjt upp mina vibrationer, så jag vet hur det är. Säg till exempel att jag har ett hus här, och sedan i den femte dimensionen. Skulle jag ha samma hus, men i en mycket högre vibration? Eller är det en helt annan scen helt och hållet?

OWS: Det du beskriver, scenen som du beskriver, är att vara det du vill att den ska vara. Om du vill ha ett hus som du har nu så kan du få det. Om du vill ha något helt utöver vad du har nu kan du också få det. För i den femte dimensionen kommer du att kunna skapa vad du vill och ha det kvar så länge du vill ha det. Och när du inte längre vill ha det, så tänker du helt enkelt det till obefintlighet och tänker något annat att komma till existens. Så enkelt är det.

Nu är det dock inte något som är omedelbart. Det kommer att kräva en hel del ansträngning från din sida; övning, om du så vill, för att kunna skapa de saker du vill ha snarare än de saker som du inte vill ha.

Men du har haft mycket övning i detta i din tredimensionella illusionära upplevelse där du skapar många saker du inte vill ha. Så du har haft övning i att göra detta, och det är helt enkelt läge nu att öva på att skapa vad det är som du vill ha. Men vi skulle vilja säga att du skall göra det nu, inte vänta. Att vara i NUET och börja mer och mer med att skapa det du verkligen vill snarare än att fokusera på det du inte vill ha. För när du går igenom denna fjärdedimensionella upplevelse till den femte dimensionen kommer du att ha tillgång till dina fantasier, till dina visualiseringar, och de kommer att manifestera mycket, mycket snabbare än de gör inom denna 3D-illusion där det finns denna buffertzon. Det finns en buffert också i de högre vibrationerna, men inte lika stor som buffert. Det tar mycket mindre tid att manifestera det du vill.

Så sammanfattat här, bara skapa det du vill och börja göra det nu, okej?

Gäst: Och sedan bara släppa det?

OWS: Ja. Släpp det. Gå med flödet. Ja.

Gäst: Jag menar, jag behöver inte fortsätta att upprepa det för att manifestera det. Man gör det en gång och sedan släpper man det?

OWS: Det är nyckeln, hemligheten, genom att veta att när du skapar inom din visualisering när du manifesterar någonting, så vet du redan att det uppenbaras framför dig. När du kan göra det har du kommit fram.

Gäst: Härligt. Cheers! Tack.

OWS: Ja. Skulle det finnas andra frågor här?

Gäst: Ja, en som tjänar. Jag tror att många av oss vill veta om denna händelse, denna masskjutning, om detta på något sätt manipulerades eller iscensattes av kabalen, och om människor faktiskt dör. Jag hatar termen ”falsk flagga”, men jag har en känsla och jag kunde ha fel, men du kan korrigera mig på det här, att de ibland iscensätter den och att människor ändå dör och ibland inte. Så kan du berätta för oss om du inte skulle ha något emot det.

OWS: Det är korrekt. Det finns sådana fall som betraktas som falska flaggor där de är skapade av kabalen.

Det betyder dock inte nödvändigtvis att det inte finns dödsfall. Eftersom de som går igenom denna process har kommit överens om att göra detta i deras kontrakt när de kommer in i denna livstid. Så det är en del av uttrycket som de kom in till att vara en del av, här.

Det säger inte att det du frågar om här är verkligt eller inte verkligt, eller att de har avlidit eller inte. För det är inte upp till oss att ge dig denna information.

Det är upp till dig att själv urskilja när processen fortsätter med vad svaret är här. Vi kan inte ge dig detta svar direkt. Men du kan hitta det i dig själv och känna sanningen när fler avslöjanden kommer fram om detta och om andra fall som redan har hänt tidigare. Mycket kommer som ett avslöjande av de falska flaggorna, om du vill, som har hänt tidigare. Mycket kommer att komma fram om dessa avslöjanden. Och mer kommer om vad som ännu inte har hänt, men fortfarande kan inträffa. Okej?

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga. Jag ringer från Guatemala. Vi har hört i sociala medier om ett evenemang som heter ”Storm 51.” Det är en samling av människor den 20 september. Det liknar ett skämt, men jag undrar om det verkligen är ett skämt, eller kommer något att hända. Jag har hört att folk funderar på att invadera eller göra ett upplopp i Area 51 med avsikt att rädda eller avslöja vad som händer där. Jag är lite bekymrad. Tack.

OWS: Ja. Du talar om det påhitt som började med att storma Area 51. Det var helt enkelt någon som lade ut detta som en möjlighet, men inte en sannolikhet. Med andra ord förväntade de sig inte att någon skulle genomföra detta. Det var mer som ett skämt här.

Men det fått sitt eget liv, som vi finner det. Och även om vi inte kan säga om det kommer att bli så eller inte, kan vi säga att det har fångat fantasin hos många människor över hela planeten i termer av varför någon skulle vilja göra det om det inte var något där, om det inte var något verkligt där. Så om en miljon, eller två miljoner, eller vad det än är som har sagt att de skulle delta i detta, om de till och med konstaterar möjligheten till detta, måste det finnas någon sann verklighet på denna plats, här, detta Area 51. Och säkert, många av er vet att det finns en verklighet i detta.

Men många människor över hela världen vaknar upp till följd av denna typ av saker. Inte bara denna, direkt, utan många saker som redan har kommit fram och många fler som ännu inte ska avslöjas, här. Okej?

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Skulle det finnas några andra frågor nu?

Vi hoppas att ni förstår att vi inte direkt kan ge dessa svar som ni letar efter, för då stör det er egen urskiljning i dessa frågor. Och mycket av din förberedelse i uppstigningsprocessen handlar om att förstå din egen urskiljning i dig själv. Detta är en viktig del av uppstigningsprocessen här och varför den händer som den gör. Okej?

Några andra frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Tja, om ingen tänker hoppa in, kan jag fråga en annan sak om något som behandlades tidigare?

OWS: Ja.

Gäst: Ok. Så vi pratade om ’ring-pass-not’, och vi undrade om det bara är, jag menar, jag upplevde det som ”ring-pass-not” mellan mig och mitt Högre Jag. Men är det detta, eller finns det många derivat av ”ring-pass-not”? Visar det sig på olika sätt? Vi försöker förstå lite mer av det.

OWS: ”Ring-pass-not” är en förståelse. Det är inte en plats. Det är inte en sak. Det är inte något du går in i direkt, som det var i James dröm. Men det är en förståelse, en kunskap när du är redo att göra detta, när du är redo att flytta från en dimensionell förståelse till en högre dimensionell förståelse. Och detta är en barriär som hindrar dig från att gå från den ena till den andra eftersom du håller fast vid olika saker, programmeringar av många olika slag.

Och hela denna uppstigningsprocess handlar om att släppa alla dessa program och dessa bindningar, och röra dig igenom dem. Du går igenom dem i din egen takt, oavsett vad det kan vara. Det finns inget tvång här av någon typ. Det är bara att släppa och gå med flödet. Och när du går med flödet och fortsätter att arbeta med att höja dina egna vibrationer när du kan, kommer du att finna att du släpper mer och mer av dessa bindningar. Och när du släpper fler av dessa bindningar, kommer du att vara redo att gå in i denna ”ring-pass-not” och helt enkelt passera igenom den.

Det liknar de hinder som du stötte på när vi tog dig till Regnbågsbron och till ditt Högre Jag, till förbindelsen med ditt Högre Jag.

Och dessa hinder finns. De är verkliga. Och du kunde lätt passera dem eftersom du inte passerade med din fysiska kropp. Det är en annan helt annan sak att föra din fysiska kropp genom dessa hinder. Förstår du?

Gäst: Ja. Tack. Det är vad jag skulle fråga dig. Så vi gör det med den fysiska kroppen! Jag fattar! Okej tack.

OWS: Ja. Några andra frågor här?

Gäst: Jag har en till. När du stiger in i den femte dimensionen och uppstigningen, är det detsamma som att smälta samman med ditt Högre Jag? Är de en och samma?

OWS: De är direkt en och samma. Du går från en förståelse av dig själv som att vara separat från ditt Högre Jag, till en förståelse av dig själv som ditt Högre Jag. Inte bara tanken på att vara ditt Högre Jag, utan bokstavligen, faktiskt att vara ditt Högre Jag. Det är din uppstigning. Att ansluta alla multidimensionella jag till den enda.

Gäst: Perfekt. Tack.

OWS: Några andra frågor här? Då är vi redo att släppa kanalen.

Förstå att tiden som ni känner den blir kort när det gäller att komma till nästa Advance. Och vi har förberett oss mycket på denna Advance under en längre tid. Det finns mycket framöver som The James inte har någon aning om ännu. Han har bara en liten bit av vad som kommer att komma, här, vad som ska vara.

Men vi kommer att be er, var och en, vara redo att delta på högre nivåer, kanske, än ni tidigare har gjort. Det är en sak att helt enkelt lyssna och vara en del av detta, och det är en annan sak att verkligen, verkligen delta. Och vi talar inte om att prata i din telefon. Vi talar om att verkligen vara deltagare i upplevelserna. Okej?

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikel kan återges i sin helhet om författarskap och författarens webbplats tydligt anges.

Om du vill gå med i Ancient Awakenings och delta i våra söndagssamtal, gå till vår Meetup-webbplats (www.meetup.com/ancient-awakenings) och anslut er där.

”Att tro är att se!”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...