Sananda och OWS via James McConnell och Shoshanna, 5 juni 2022

 

Sananda och OWS via James McConnell och Shoshanna, 5 juni 2022

 

SANANDA (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag kommer nu igen för att vara med er, för att fortsätta att föra fram förståelsen för allt ni upplever i dessa tider.

Dessa tider av stor förändring som många av er, om inte ni alla, upplever på olika sätt nu när dessa energier blir starkare och starkare. Eller, som ni brukar säga, ”snabbar upp.” Och dessa energier snabbar verkligen upp.

Och ni alla, även om ni har acklimatiserat er till dessa energier, och nu när de blir starkare och starkare, har även era kroppar ibland svårt att klara dessa energier och arbeta med dem. Men förstå innerst inne, att när dessa energier blir starkare och era kroppar reagerar på dem, så är det okej. Det är okej. Ni har inga symtom på åldrande eller något sådant, eller att ni blir sjuka eller dåliga eller något. Allt händer som det måste.

För ni är alla på rätt plats vid rätt tidpunkt nu, precis där ni är. Och jag säger, ni har placerat er där själva, ingen av oss har gjort det. Ni, era Högre Själv, har placerat er där ni behöver vara vid denna tidpunkt, för att arbeta er igenom de olika förändringar som måste röra sig genom er. Sannerligen, för att placera er i nya positioner, nya platser, vad som än krävs, för att ni ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt när uppstigningens energier fortsätter att öka mer och mer, och fortsätter att föra er framåt in i er kraft.

Kraften inom er som nu börjar komma fram, som den gjorde i filmen ”The Matrix” med Neo och de andra som befann sig utanför matrisen och utanför illusionen. Och utanför den illusionen kunde de bli så som de verkligen var. Och det är vad som händer nu för alla er.

Även om ni ibland spelar inom matrisen, och det är verkligen okej och precis det ni vill göra. För ni vill njuta av ögonblicket, varje ögonblick ni kan. Men sedan, när tiden är redo, befinn er då utanför matrisen där ni kan uppleva energierna. Ni kan känna energierna. Ni kan känna hur de exploderar inom er.

Och verkligen, hittar dessa energier som för era fysiska kroppar in i olika förändrade tillstånd. Och det händer. Ni kallar det ”disossciation”. Vi är överens, det är en dissociation som nu sker i er kropp. Ni kommer att känna det mer och mer. Ni kommer att känna det och lägga märke till de glimtar ni får in i de högre dimensionerna, utanför denna dimension.

Och er kropp blir ljusare och ljusare, eftersom ljuset kommer in i kroppen och lättar upp den, och då blir den blir mindre tät. Ibland känns det som om ni svävar över Jorden. Och det är verkligen okej. Acceptera det, och förvänta er att det kommer att hända mer och mer för många av er, om inte alla, vid olika tidpunkter under dagen, då ni sover, eller vad det nu kan vara.

Era drömmar kommer också att öka och blir mer och mer livliga, mer och mer upplevelserika. Och ni kommer mer och mer att börja komma ihåg drömmarna, många av er kommer att göra det. Börjar komma ihåg drömmarna och inse att det verkligen var drömmar, men det var också ett förändrat medvetandetillstånd. Och det förändrade medvetandetillståndet kommer tillbaka till er fysiska kropp när ni vaknar ur sömnen.

Och allt kommer tillbaka igen, ni kommer ihåg vilka ni är. Blir de ni är. Blir de varelser ni alltid har varit. Det är den tiden, mina vänner. Den tid då ni alla går in i en ny fas av uppvaknande.

Ja, ni har alla vaknat till en eller annan grad. Men när den nya fasen kommer över er då ni kommer att finna att ni vaknar ännu mer. Att befinna er i de högre vibrationsfrekvenserna ännu mer, och minnas vilka ni är mer och mer.

Allt detta är på gång nu. Allt är en del av er uppstigningsprocess. Det sker inte på en gång, för era fysiska kroppar skulle inte kunna klara det. Det sker under en period. Under en period då energier flödar in i era kroppar. Och ni känner dessa energier mer och mer. Och uttrycker dessa energier mer och mer i matrisen. Så att när ni befinner er med andra inom matrisen, då börjar de uppleva dessa energier genom er, även utan er, utan att ni ens vet om det. Och absolut utan att de vet att ni för dessa energier framåt. Men de kommer att uppleva dessa energier, ert ljus. Ert ljus sprider sig utanför er aura, längre och längre utanför er aura. Vissa kanske till och med säger: ”Jag ser ditt ljus!” Var redo för det. Det här kommer.

Jag är Sananda, och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Och fortsätt sprida ert ljus var ni än kan. Men vet att när ni fortsätter att röra er genom era dagliga upplevelser, är ni mer och mer och mer redo att uttrycka ljuset, till alla som är redo att ta emot det.

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Shoshanna är här. Och vi är redo att fortsätta med detta program som påbörjades för en tid sedan. Och vi fortsätter att arbeta med er för att uttrycka genom er. Och fortsätta föra fram er till många nya aspekter av er själva som ni glömt bort under så lång tid. Nåväl, den tiden kortas nu ner mer och mer. Och ni finner er själva uttrycka vilka ni är djupare hela tiden, då ni fortsätter genom era liv här.

Vi är redo för era frågor om ni har några. Finns det några frågor? Eller inte?

Gäst: En Som Tjänar, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag hade en upplevelse förra helgen, faktiskt. Jag gungade i en gunga i ett av mina favoritträd här som jag har en association till. Det är bara en enda tyggunga. Precis när jag började gunga i den njöt jag verkligen av stunden. Och jag började känna en vibration. En mycket kraftig vibration genom trädet. Det kändes nästan som att den kom från marken, gick upp i trädet och sedan ner genom mig där jag satt. Det var så mäktigt. Det varade ganska länge, nästan en minut tror jag. Jag frågade direkt, ”är det här en jordbävning?”

Svaret var ”nej”. Jag frågade några gånger och svaret var ”nej.” Så min fråga till er är, ser ni vad det kan ha varit? Det var en väldigt kraftig vibration. Den kändes så kraftfullt.

OWS: Vi kan helt enkelt berätta att rörelsen, i det här fallet, ledde till mer medvetenhet. Och det är något som kommer att hända mer och mer. Men inte nödvändigtvis i form av en rörelse, men det krävs mer medvetenhet om din omgivning för att ta mer medveten till dig. Så det är vad som händer. För när du blir mer och mer av det femdimensionella uttrycket, och de femdimensionella vibrationsfrekvenserna, så kommer du att bli de femdimensionella vibrationsfrekvenserna. Shoshanna?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi kan dela här.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi erbjuda vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Ja, naturligtvis. Tack.

Shoshanna: Kära Syster, det som har hänt här är ungefär som när ett piano stäms efter en stämgaffel. Vibrationen som kom var för att uppgradera din vibration till Jordens och trädets, för att skapa förening, för att skapa enhet, det var det du upplevde. Så detta var ett försök att tona in dig till deras frekvens, och skapa en vibrationsmatchning. Namaste.

Gäst: Fantastiskt. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här nu?

Gäst: Jag vill ställa en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag hade en liknande upplevelse den här veckan, där jag kunde känna vibrationer av en typ som jag inte hade känt tidigare i mina chakran. Det kändes bokstavligen som den vibration man får när man sitter och snurrar med ringar på benen, den typen av vibrationer. Det har pågått nästan konstant, i säkert närmare en vecka nu. Kan ni ge mig någon information om det?

OWS: Det verkar, när du säger detta, som om ditt Kundalini-uttryck vaknar, och du nämnde chakracentran. Och den djupa känslan inom dig, efterklangen inom dig som sker. Detta är uppvaknandet av Kundalini, så som vi kan se det. Så det är något att uppskatta, att fira till och med, men inte något att leka med. Gör inte något försök att höja det på egen hand. Men eftersom det höjs av sig själv, så är det okej. Shoshanna, har ni något?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Åh, tack så mycket.

OWS: Då är vi redo för en annan fråga, om det finns någon.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag pratade tidigare om några av mina fysiska symtom. Två av dem förbryllar mig verkligen, och jag skulle mer än gärna höra om ni har några svar. En är svårigheterna är att sova mer än cirka tre timmar per natt. Den andra är ödem i mina anklar och fötter.

OWS: Vi kommer att svara på detta sätt: inte så mycket bara för dig som har ställt den här frågan, utan till alla ni som upplever olika symtom. Och vi skulle vilja säga, gör er redo, för det kommer att bli mer och mer. Men vi säger också, att om ni är i de högre vibrationsfrekvenserna när detta händer, då kommer de inte att kännas så oroande för er. Och ni kommer att inse att de, ja faktiskt, helt enkelt är symptom på era framskridande strävanden eller framskridande vibrationer inom er, när ni fortsätter att röra er genom denna uppstigningsprocess. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela. Vi kan dela om detta, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Kära Syster, vi kommer att berätta om ödemet i dina anklar. Detta är vad vi vill dela. Vi kommer att säga att det är ett fysiskt svar på cirkulationen, och det vet du. Det finns dock en djupare anledning, eftersom alla fysiska manifestationer sker bortom det fysiska. De börjar i det eteriska och sipprar sedan ner. Så vi kommer att berätta att det vi ser här är rädsla. Rädslan för att gå framåt. Närhelst det uppstår en åkomma i extremiteterna, såsom fötterna, benen, armarna eller händerna, så är det en indikation på att det finns en rädsla för att gå framåt. Det är något som hindrar dig från att gå framåt. Så du måste undersöka det, eftersom något finns framför dig som du behöver ta dig förbi. Det är vad vi kan berätta. Och när du väl kommer förbi det, detta om att det finns något framför dig som du är rädd för att nå, och även förstår det, då kommer vätskan att försvinna. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack, tack.

Shoshanna: Du måste förstå det, Kära Syster.

Gäst: Ja, det gör jag. Och jag tror att följdfrågan blir att då jag tidigare hade något framför mig, så kunde jag prata med Shoshanna och hon kunde hjälpa mig att upptäcka vad jag var rädd för. Är det fortfarande ett alternativ?

Shoshanna: Du kan skicka ett e-postmeddelande. Det finns ett e-postsystem som du kan använda där du kan ställa dina frågor, så kommer de att besvaras.

Gäst: Okej, tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några ytterligare frågor här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Min fråga gäller att vi fått höra att vi kommer att stiga upp med vår fysiska kropp. Och nu får vi också veta att vår kropp förändras, våra celler förändras från kol till kristallina, och jag blir förvirrad. Vår fysiska kropp verkar bli en ljuskropp då vi stiger upp. Kan ni förklara vad man menar med att vi stiger upp i vår fysiska kropp?

OWS: För det första så tar du dig inte någonstans. Det är inte en plats du ska till, det är helt enkelt en vibrationsfrekvens du flyttar till. I termer av, som i er tidigare diskussion, så flyttar ni ut ur matrisen och blir som Neo och de andra i filmen, som kunde gå bortom matrisen, och då minnas direkt vilka de var, och att de hade förmågor och krafter, och allt annat som följde med genom att vara bortom matrisen. Det är dit ni flyttar hit, allihop.

Och när du hör termen ”tar med dig kroppen”, så behöver du inte nödvändigtvis gå igenom dödsprocessen för att kunna stiga upp; så var det förut. Vid denna tidpunkt är det en övergång som pågår, där du kommer att kunna stiga upp med din fysiska kropp. Med andra ord, du rör dig uppåt till högre vibrationsfrekvenser och tar kroppen med dig in i dessa högre frekvenser. Medan du tidigare, även för många år sedan, inte skulle ha kunnat göra så. Men du vänjer dig till dessa energier för att fritt kunna ta med kroppen. Och ja, verkligen, du kristalliserar den cellulära strukturen i kroppen för att kunna hålla mer ljus, för att förankra mer ljus så att du kan klara av de högre energierna i det centrala nervsystemet. Och det är vad som händer här. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Vi kan lägga till här, om den som frågar vill att vi ska ge vårt perspektiv.

Gäst: Ja det går bra. Tack.

Shoshanna: Kära Syster, det råder mycket förvirring kring detta för många. Kroppen som korsar Jorden, som korsar matrisen, är skapad av Jorden, den är fysisk och den är ansluten till planetens fysiska struktur, och det är så den verkar på planeten eftersom den är gjord av Jordens materia, förstår du. Planeten går igenom en transformation precis som varelserna går igenom en transformation, planeten Jorden, även känd som Gaia, omvandlar sin energi till ett högre vibrationstillstånd, och därför kan de varelser som tillhör planeten också uppgradera sina vibrationstillstånd, till vibrationen i planetens femdimensionella tillstånd. Och det är därför du inte går någonstans. Det är en uppgradering av vibrationer. Kroppen som existerar på den tredimensionella matrisnivån, kommer att uppgraderas till den femdimensionella vibrationen, och den kommer inte längre att ha de fysiska attributen som hör till planetens tredimensionella nivå. Det är så det fungerar. Så när man säger att du kommer att ta din kropp med dig, då har kroppen du tar med dig uppgraderats. Namaste.

Gäst: Åh, bästa förklaringen. Jag förstår nu. Tack så mycket, båda två. Namaste.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Kan jag ställa en snabb fråga?

OWS: Ja?

Gäst: En av mina hundar, Zorra, beter sig konstigt ibland sent på kvällen. Hon smyger runt och är rädd för att hoppa ur sängen. Hon tittar i hörnen. Hon går till ett annat rum, kommer tillbaka och tittar fortfarande in i hörnen, och hon beter sig väldigt konstigt. Jag undrar om hon känner av energier, eller någon sorts varelser i huset, och vad kan jag göra för att hjälpa henne?

OWS: Vi kommer att överlämna detta till Shoshanna, om hon vill ge sitt perspektiv.

Shoshanna: Vi kan dela här. Får vi erbjuda vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Ja, varsågoda.

Shoshanna: Kära Syster, varelsen som är känd som hund i din kultur, ser mycket som människan inte ser, känner mycket som människan inte känner och ser in i de dimensioner som den tredimensionella människan inte ser in i. Din lilla Zorra ser många saker. Hon ser varelser. Hon ser ljusvarelser. Hon ser många saker på andra multidimensionella nivåer som du kanske inte ser. Och det är okej. Hon ser dem helt enkelt. Och hon undrar, ”ja, jag är på detta jordplan med min kära mänskliga mor som är fysisk, och här ser jag andra saker”, och det hon undersöker är förbryllande för henne. Hon hoppar ur sängen och springer in i det andra rummet eftersom hon följer efter dem. Hon undersöker. Men det är inget att bry sig om. Hon ser helt enkelt in i andra dimensioner och är nyfiken på det. Det finns inget att hjälpa henne med. Hon undersöker. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja. Jag ville bara försäkra mig om att hon inte är besvärad av det.

Shoshanna: Hon undersöker. Och hon har, som vi ser det, ett mycket högvibrerande auriskt fält, som verkar locka till sig dessa Ljusvarelser hos ser. Namaste.

Gäst: Namaste. Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen här. Shoshanna, har du något du vill ge som avskedsmeddelande?

Shoshanna: Nå, vi vill inte ta något ifrån det som En Som Tjänar så vältaligt sagt. Men vi kommer att säga det här, att alla bara måste följa med strömmen. Fortsätt bara att gå framåt i medvetande, erkänn era gudomliga krafter och lek i matrisen med dessa 5D-krafter. Namaste.

Gäst: Ursäkta mig, James ville att jag skulle ställa en fråga eftersom alla undrar om kroppens dissociation, när vi tar oss längre in i vår uppstigning, typ ut ur våra kroppar. Kan ni förklara detta, och hur mycket av detta som kan bero på 5G-störningar, eller om det är den dissociationen i kroppen som sker hos många av oss?

OWS: Vi tror att svaret redan gavs av Sananda tidigare, men vi kan utöka det, och då vet vi att Shoshanna också kan.

Så vi kommer att säga, att många av er kommer att uppleva olika saker och olika förändringar inom er fysiska kropp, och saker som är främmande för er som ni inte har upplevt tidigare, åtminstone inte under denna livstid. Och detta kommer att ske mer och mer hos många av er, om inte alla, vid olika tillfällen.

Återigen, som Sananda sa, vare sig det händer då ni är vakna eller under er sömn, så kommer ni att uppleva mer av denna förändring, när ni går igenom denna övergång nu. Så det kan bli mer och mer dissociation. Men när det sker så kommer ni att veta vad som händer. Ni kommer att förstå att det inte är något att bry sig om, eftersom ni mer och mer verkar i de högre vibrationsfrekvenserna. Det kommer inte att påverka er. Och, de saker i den tredimensionella illusionsmatrisen som mörkrets krafter har försökt påtvinga allmänheten i denna värld, kommer inte att påverka er då ni är i dessa högre vibrationer.

Så det är inte mycket att bry sig om. I själva verket inget att bry sig om alls. eftersom allt som händer genom mörkrets krafter tas om hand, och lindras av de från Ljuset: er Allians, era ”Vita hattar” som ni kallar dem. De motverkar allt som mörkrets krafter gör. Så det finns ingen anledning att vara orolig.

Men, ni kommer verkligen att märka dessa tider då ni befinner er utanför er kropp, eller avskild från er fysiska kropp, när ni fortsätter att röra er upp i dessa högre vibrationer. Men återigen, det är inget att oroa sig för. Shoshanna, har ni något att tillägga om detta?

Shoshanna: Vi kan lägga till vårt perspektiv. Vi kommer att lägga till vårt perspektiv  och uttrycka det i andra termer. Varelsen dissocierar inte från kroppen. Detta är en inblandning av döden, och det är skrämmande.

Varelsen dissocierar från vibrationen, kroppens tredimensionella vibration; inte från själva kroppen, utan den kopplar bort sig från 3D-matrisen, går mot den 5-dimensionella matrisen och kopplar in den igen för att uppleva 5D, kroppens femdimensionella kraft. Så det är ett kliv. Det är en förvandling som sker när människan känner av en dissociation. Och återigen, det är en dissociation från 3D-matrisen, för att flytta in i 5D-matrisen. Namaste.

OWS: Då är vi klara för denna gång, och vi säger bara helt enkelt, fortsätt att veta att dessa energier som nu kommer in i planeten, kommer att bli starkare och starkare. Men när de kommer in och blir starkare, har ni acklimatiserat er mer och mer till dem. Så det är inget att oroa sig över, även om olika symtom fortsätter att öka också. Ni kommer att vara redo för det.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...