Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 juni 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 juni 2022

 

Hur ni slutför er själs resa

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket konsekventa när det gäller att erbjuda er vårt beröm och uppskattning eftersom vi kan se det större perspektivet. Vi vet vad ni bär på. Vi vet hur ni har levt, och vi vet hur mycket ansvar ni har tagit på er för detta kollektiv och för andra kollektiv i hela galaxen, eftersom ni hjälper till att läka mycket gamla sår där. Ni gör det inte bara för människor på planeten Jorden. Ni gör det för så många andra varelser, och det är en av många anledningar till att vi respekterar mänskligheten så mycket. Ni kan göra detta med era medmänniskor, precis som vi gör det med er alla.

Ni kan dra er tillbaka för att känna in vad en annan person eller en grupp människor bär på. Ni kan och ibland letar ni efter den större bilden. Ni försöker ta hänsyn till var en person kom ifrån, hur de växte upp och vilka trauman de upplevde. Vi ber er att göra detta med andra människor som ni inte har kunnat göra fram till denna tidpunkt. Detta är vägen för er att komma till en plats av acceptans och i slutändan förlåta dem som gör hemska saker, säger hemska saker och fortfarande tror på hemska saker, även om de allra flesta av er utvecklar ert medvetande och går förbi vad de än klamrar sig fast vid.

Om ni kan komma till tillståndet för acceptans, då kan ni komma till tillståndet för förlåtelse. Om ni kan komma till tillståndet för förlåtelse, då kan ni komma till tillståndet för medkänsla. Om ni kan ha medkänsla för en annan människa trots vad de gör, säger och tror, då kan ni komma till ett tillstånd av villkorslös kärlek. Och när ni kan komma till tillståndet av villkorslös kärlek, det är då ni blir Källan i en fysisk kropp, och det är så ni fullföljer er själs resa.

När ni väl släppt all denna ilska, hat och förbittring behöver ni inte längre upprepa omständigheter för att ta upp dem, för att trigga er, för att få er att känna det ni inte längre vill känna. Det är upp till er som individer att utföra detta arbete och att lära andra hur man gör det. Det är upp till er som är vakna att leda mänskligheten in i den där femte dimensionella vibrationen och uttrycket. Och bara ni kan slutföra er själs resa där på Jorden. Gör det inte för att ni måste, utan för att det är det enda sättet att känna hur ni vill känna medan ni fortfarande är i en fysisk kropp.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...