Gudinnan HEL via Beatrice Madsen, 18 maj, 2019

Gudinnan HEL   via Beatrice Madsen    190518

Med denna månfas är jag återuppstånden. Jag ger liv åt den fördömda, den svaga, den outgrundliga, den lilla skärva av liv som står mig bi.

Saningen ska segra och jag väcker den till liv inom var och en som kan ta emot den. HEL är mitt namn och min tid är NU. Smärtsamt kontrasterar min sanning mot dem som inte vill se sin skugga. Den aktiveras och allting ställs på sin spets. Livet förtätas och blir till ett enda NU.

Min återkomst sorterar och river bort gamla murar från ditt inre så att det rätta ljuset kan tränga fram. Varje människa får ta ansvar för sina tidigare handlingar genom mig och jag återskapar ett rum av helhet i det enda NU som existerar.

Omslut dig med min djupa kraft och tillåt dig att återfödas på en högre nivå. Driven av ljusets hastighet och den villkorlösa själen sjunger jag ditt namn i dina lemmars liv.

Jag gudinnan HEL ger dig det nya livet i den nya tiden med Nova terra som grund. Jag kallar dig och sjunger att bestig ditt eget berg, steg för steg i tålamod och besinning människa. Bygg ditt eget hus, och baka ditt speciella bröd. Ditt bröd är allenast ditt med din alldeles egna säregna smak. Tillåt dig vila under Ekens vågformiga bladverk och i den vilan sluter jag mina armar om dig och vaggar dig till dig själv. Berätta för mig om ditt livs svåraste stunder och jag HELar dig till ditt sanna jag kära du. Vaggan och graven är ett och samma och jag har burit dig genom övergångar genom alla tider.

Din resa är min resa och jag är HEL, som reser dig med sanning, rättvisa och konsekvens.

Du gillar kanske också...